World Socialist Web Site


Mailinglist
Podaj adres email, aby otrzymać informację o nowościach na stronie WSWS

Wprowadź
Usuń

Dzisiejsze nowości !
Aktualne analizy


INNE JĘZYKI

Angielski

Niemiecki
Francuski
Włoski
Hiszpański
Portugalski
Rosyjski
Serbsko-Chorwacki
Turecki
Indonezyjski
Syngalski
Tamilski


NAJWAŻNIEJSZE
WYDARZENIA

Po wyborach w USA
Perspektywy i zadania Socialist Equality Party

Walka o władzę na Ukrainie a strategia hegemonii Ameryki

  WSWS : WSWS/PL : Aktualne analizy

Wstąp do Międzynarodowego Zrzeszenia Studentów na rzecz Równości Społecznej (ISSE)!

Rozpocznij nowy rozdział ISSE na twoim uniwersytecie lub w szkole średniej!

12 maja 2007 roku

Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów na rzecz Równości Społecznej (ISSE) wzywa młodzież studencką z całego świata do inicjowania kampanii przeciwko militaryzmu, społecznej nierówności i wzmożonemu atakowi na demokratyczne prawa.

Eskalacja militarna Stanów Zjednoczonych w Iraku, w obliczu olbrzymiego sprzeciwu zarówno w społeczeństwie amerykańskim jak i poza Ameryką, jest niczym więcej jak najbardziej barbarzyńskim wyrazem katastrofy stworzonej przez światowy kapitalizm. Setki tysięcy ludzi zginęło podczas nielegalnej inwazji i okupacji, usprawiedliwionej kłamstwami, po to by realizować strategiczne cele amerykańskiej elity rządzącej. Teraz czynione są przygotowania do jeszcze bardziej śmiercionośnej wojny przeciwko Iranowi, co grozi konfliktem na skalę nie spotykaną od czasów drugiej wojny światowej.

To szaleństwo musi się skończyć! Olbrzymie postępy w nauce i technologii wraz z niemającą wcześniej precedensu integracją światowej ekonomii stworzyły potencjał dla nowej ery ludzkiego dobrobytu. Mimo to młodzi ludzie zmagają się ze światem pełnym wojen i żądzy, ogromnego ubóstwa i chorób, nieuniknionej katastrofy ekologicznej, kulturalnego zacofania i przesądów oraz zamachów na najbardziej podstawowe wolności demokracji.

Postęp ludzkości blokowany jest przez społeczne relacje kapitalizmu, który podporządkowuje wszystko korzyściom koncernów oraz gromadzeniem bogactw nielicznej grupki społeczeństwa. Organizacja ISSE zrzesza studentów z całego świata. Jej głównym założeniem jest budowa ruchu socjalistycznego, który ostatecznie zrealizuje potencjał ostatnich lat, położy kres ubóstwu i wojnom oraz stworzy fundamenty dla prawdziwej wolności i równości. Przyłącz się do walki o odnowiony międzynarodowy ruch socjalistyczny! Wstąp do ISSE!

"Nie" wojnie i kolonializmowi!

Kolonializm, imperializm, faszyzm, wojna światowa barbarzyńskie plagi XX wieku odradzają się w XXI wieku w nawet bardziej brutalnej formie. Inwazje i okupacje Iraku i Afganistanu są pierwszymi etapami wojen, jak je Bush nazwał "wojen XXI wieku". Te wojny służą tylko jednemu podstawowemu celowi: by wzmocnić światowe akcje amerykańskiej elity rządzącej ukrywając jej malejącą pozycję w świecie ekonomii użyciem siły wojskowej. Każde inne wytłumaczenie wygłaszane przez rząd amerykański i media to kłamstwo.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez badaczy na Uniwersytecie Johna Hopkinsa i opublikowaną w brytyjskim dzienniku medycznym "The Lancet", ponad 655 tysięcy Irakijczyków zginęło w skutek inwazji i okupacji swojego kraju. Zginęło ponad 3100 żołnierzy amerykańskich i więcej niż 250 z innych krajów. Inwazja i okupacja rozbiły całe społeczeństwo oraz rozogniły konflikt na tle religijnym.

Wybory w USA w 2006 ukazały antywojenne sentymenty olbrzymiej większości społeczeństwa, poglądy dzielone przez miliardy ludzi na całej ziemi. Jednakże w odpowiedzi amerykański rząd planuje wysłać więcej wojsk do Iraku więcej młodych ludzi będzie zabijać i sami zginą. Na horyzoncie pojawia się widmo nowego poboru do armii, ponieważ elita rządząca szuka nowych sposobów jak zmusić młodych ludzi aby służyli jako mięso armatnie.

Stany Zjednoczone nie są osamotnione w swoich imperialnych zapędach. Podobne projekty kolonizacyjne są planowane i wykonywane zarówno przez główne potęgi Europy jak i przez Japonię i Australię. Żądza podziału światowych zasobów oraz współzawodnictwo różnych mocarstw kapitalistycznych prowadzą nieuchronnie do wojny światowej.

Rząd Kaczyńskiego w Polsce także nie pozostawił wątpliwości, że będzie cały czas popierał plan wojenny administracji Busha, mimo, iż większość Polaków wyraźnie się temu sprzeciwia. Jako że nie jest to jeszcze pewne czy 900 polskich żołnierzy stacjonujących w Iraku opuści bazy, 1188 żołnierzy ma zostać w Afganistanie kolejny miesiąc, tzn. do końca maja. W zeszłym roku dodatkowe posiłki już zostały wysłane do Libanu by walczyć z Hezbollahem. Swoją zgodą na wybudowanie systemu obrony antyrakietowej w Polsce przez Amerykanów polski rząd potwierdził swoją chęć kontynuowania i korzystania z wojskowej współpracy z administracją Busha.

Społeczność międzynarodowa musi włączyć się razem do wspólnej walki przeciwko militaryzmowi i imperialistycznemu rozkradaniu świata. Młodzi ludzie nie mają interesu w zabijaniu dla korzyści koncernów.

Za społeczną równością!

Sprzeciw wobec wojny nie może być oddzielony od sprzeciwu wobec systemu społecznego, który ją tworzy. Obecnie studenci żyją w społeczeństwie, w którym nierówności społeczne przybierają kolosalne rozmiary. Fortuna zgromadzona jest w rękach niewielkiej elity.

Najbogatszy jeden procent populacji świata może poszczycić się takim samym dochodem jak 57 procent najuboższych mieszkańców globu. Trójka najzamożniejszych ludzi posiada więcej bogactwa aniżeli 10 procent najuboższej społeczności świata. W Stanach Zjednoczonych, najbogatszym państwie świata, najzamożniejsza 0,1 procenta (300 tys.) ludzi posiada większy dochód niż 120 milionów najbiedniejszych Amerykanów razem wziętych.

W każdym większym państwie występuje coraz więcej nierówności społecznych. Mała cząstka społeczeństwa gromadzi wielkie fortuny, podczas gdy pensje pracowników nie ulegają zmianie i miliardom ludzi brakuje dostępu do najbardziej podstawowych potrzeb jedzenia, wody, domu, opieki zdrowotnej i edukacji. Wyłącznie wąska oligarchia sprawująca kontrolę nad korporacjami, które poszukują taniej siły roboczej i złóż naturalnych, skorzystała na szerokiej ekspansji sił produkcyjncych mającej miejsce w ostatnich dekadach. Żaden globalny problem epidemia AIDS lub innych chorób, wszechobecna bieda, bezradność milionów ludzi wobec kataklizmów natury, takich jak huragany czy tsunami nie może być poważnie rozpatrywany bez poruszenia problemu koncentracji bogactwa w rękach niewielkiej elity.

Studenci spotykają się ze szczególnymi problemami, które odzwierciedlają nierowności społeczne. Czesne na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych cały czas rośnie i wielu studentów po uzyskaniu dyplomu jest obciążonych dziesiątkami tysięcy dolarów długu. Większość studentów musi pracować, aby opłacić szkołę, a wielu pracuje nawet w pełnym wymiarze. Młodzi ludzie spotykają się coraz częściej z ponurą perspektywą na rynku pracy, a pensje absolwentów szkół wyższych oraz klasy pracujacej wciąż maleją. W ruchu promującym polski szowinizm i wpływ religii na uczniów, polski minister edukacji Roman Giertych ogłosił plany aby wprowadzić to szkół mundurki, uczyć patriotyzmu, a także wprowadzić biblijne teorie powstania świata na lekcje biologii. Młodzi ludzie muszą radzić sobie ze wszystkimi problemami, które napotykane są przez ogół ludzi pracujących niepewność gospodarcza, rozpad społecznej infrastruktury, atakowanie społecznych programów. Przekazywanie środków, w połączeniu z racjonalnym, demokratycznym planem użycia i rozwinięcia społecznych możliwości produkcyjnych, jest konieczne aby podwyższyć standard życia i rozwiązać naglące problemy na całym świecie.

Broń demokratycznych praw!

Nierówności społeczne i demokracja nie idą ze sobą w parze. Prawa demokratyczne są systematycznie i wściekle atakowane na całym świecie. Ponieważ interesy klasy rządzącej stoją coraz częściej w konflikcie z żądaniami ludzi, władze intensyfikują atak na te prawa. Stąd też polski rząd zastosowuje coraz częściej antydemokratyczne i policyjne metody, próbując przydusić jakikolwiek społeczny sprzeciw w przyszłości. Rząd amerykański promuje kłamstwo, którym próbuje on rozpowszechnić demokrację na cały świat, nawet wtedy, gdy atakuje podstawowe prawa i otwarcie zaprzecza demokratycznej woli Amerykanów. W listopadzie zeszłego roku obywatele USA głosowali za końcem wojny w Iraku. W rezultacie nastąpiła eskalacja tego konfliktu, wysłano więcej wojsk do Afganistanu i rozpoczęto przygotowania do rozwinięcia wojskowej akcji w Iranie.

Działania rządu amerykańskiego, których skutkiem jest miedzy innymi powstanie ośrodków tortur w Guantanamo i Abu Ghraib, są haniebne i wstrętne. Młodzież studencka ma obowiązek sprzeciwić się rządowi twierdzącemu, że mówi w imieniu Amerykanów i szerzonemu przez niego barbarzyństwu wobec narodów świata. Atak na prawa demokratyczne jest międzynarodowym fenomenem, objawiającym się tym, że kraje świata sankcjonują decyzje państwa policyjnego. Prawa demokracji prawo do sprawiedliwej i rzetelnej rozprawy sądowej, wraz z prawem do opuszczenia aresztu po określonym terminie, wolność słowa i zgromadzeń, prawo do prywatności, ochrona przed okrutnym traktowaniem i torturami mogą być bronione i propagowane tylko w kontekście walki o równość społeczną. Ostatecznie demokracja nie idzie w parze z olbrzymią koncentracją bogactwa. Prawdziwa demokracja wymaga demokratycznego postępowania w sferze ekonomii.

Za międzynarodowym socjalizmem!

Pozostający w kryzysie, historycznie bezużyteczny system kapitalizmu jest odpowiedzialny za każdy główny społeczny problem, z którym zmagamy się obecnie. W kapitaliźmie tak zwane "możliwości dla wszystkich" oraz hasło "wszyscy są równi wobec prawa" to oszustwa. Prawdziwa równość wymaga równości społecznej, a nie jest ona możliwa w społeczeństwie, gdzie wszystkie potrzeby jednostki ludzkiej podporządkowywane są dążeniem do zwiększania korzyści i interesów elity bogaczy.

Zrzeszenie studentów ISSE walczy o odrodzenie międzynarodowego ruchu socjalistycznego, który będzie korzystał z doświadczeń politycznych ruchu klasy pracującej w USA i w innych krajach. Powtarzana mantra, że "socjalizm zawiódł" jest wynikiem albo oszustwa albo ignorancji. Wiek XX pokazał wielkie rewolucyjne walki o socjalizm, ale były one systematycznie zdradzane przez stalinizm, socjaldemokrację i skorumpowaną biurokrację starych ruchów robotniczych. Organizacja ISSE zainspirowana jest wielką intelektualną i polityczną tradycją międzynarodowego socjalizmu związanego z osobami Marksa, Engelsa, Lenina, Luksemburg i Trockiego.

Żaden z problemów, które nas dotyczą nie może być rozwiązywany na poziomie państwowym. Żyjemy w społeczeństwie globalnym, w globalnej gospodarce, a podstawowe sprawy dotyczące młodzieży studenckiej są generalnie takie same w każdym państwie. Z tego powodu jesteśmy Międzynarodowym Zrzeszeniem na rzecz Równości Społecznej. Odrzucamy wszelkie formy nacjonalizmu, szowinizmu, rasizmu i małomiasteczkowości.

Mimo, że jesteśmy organizacją studencką, naszym celem nie jest stworzenie czysto studenckiego ruchu. Istnieje pilna potrzeba stworzenia niezależnego ruchu politycznego klasy pracującej jako ogółu, którą będzie tworzyć zdecydowana większość światowej populacji. Większość młodzieży studenckiej jest obecnie albo będzie w przyszłości częścią klasy pracującej. Szczególne problemy, z którymi zmagają się studenci to rezultaty systemu kapitalistycznego, który opiera się na wyzysku pracowników.

Organizacja ISSE odrzuca politykę radykalnego protestu, pustych sloganów i nacisku na władze. Ta perspektywa, charakterystyczna dla tak wielu grup studenckich jest skazana na niepowodzenie. Nasz cel to stworzenie masowego ruchu politycznego klasy pracującej, opartego na jasnych i zrozumiałych poglądach oraz na perspektywie politycznej, dzięki której będzie można przejąć władzę i zreorganizować społeczeństwo na demokratycznych, równościowych, racjonalnych i humanitarnych zasadach.

Z całą stanowczością odrzucamy i kwestionujemy każdą polityczną koncepcję, która promuje socjaldemokrację lub stalinizm, reprezentowane w Polsce przez SLD, jako postępowe siły, oraz reformizm wykonywany przez przyłączonej do nich biurokracji robotniczej.

Wraz z globalizacją produkcji wszystkie organizacje, które działały w obrębie państw przejęły rolę nieprzyzwoitych apologetów elity rządzącej. W ostatnich 18 latach postkomuniści i przywódcy Solidarności byli świadomie i bezpośrednio angażowani w oddawanie byłej państwowej własności w ręce nowej, skorumpowanej i odizolowanej elity kapitalistycznej. Biurokracja klasy pracującej przekształciła się zupełnie w pomocników wielkiego biznesu.

Socjalizm oznacza prawdziwą równość. Jest on równoznaczny z końcem kapitalistycznego systemu wyzysku i nierówności. Socjalizm oznacza demokratyczną kontrolę nad olbrzymimi środkami produkcji w społeczeństwie, tak aby te środki służyły potrzebom społeczeństwa niż prywatnym korzyściom i interesom bogatych.

Włącz się do walki o socjalizm! Włącz się do ISSE!

Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów na rzecz Równości Społecznej jest organizacją studencką Socjalistycznej Partii Równości (SEP), która solidaryzuje się z Międzynarodowym Komitetem Czwartej Międzynarodówki (ICFI). Komitet ICFI jest odpowiedzialny za stronę World Socialist Web Site, w której znaleźć można najczęściej czytywane publikacje socjalistyczne w internecie. Na stronie tej przeczytać możecie wiadomości i analizę głównych wydarzeń na świecie oraz komentarze polityczne, kulturalne, historyczne i filozoficzne.

 

Top

email: wsws@gleichheit.de!Copyright 1998 - 2013
World Socialist Web Site!