Home » World News

حملات تروریستی پاریس

الکس لانتیر و بری گری

۱۳۹۴ آبان ۲۵

آمریکا، فرانسه و دیگر قدرت های امپریالیستی قساوت تروریستی دولت اسلامی عراق و سوریه در پاریس را مستمسکی برای تشدید سیاست های جنگ طلبانه و غارتگرانه ای که جوامع خاورمیانه را به نابودی کشانده است، قرار داده اند. سیاست هایی که شرایط را برای رشد نیرو های ارتجاعی مانند آنهایی که جمعه شب گذشته ۱۲۹ نفر را کشته و صد ها نفررا زخمی کردند فراهم نموده است.

واشنگتن، فرانسه و متحدان منطقه ای آنها نظیر عربستان سعودی و ترکیه این نیرو ها را پایه گذاری و مسلح نموده اند. داعش خود محصول دسیسه امپریالیستی در لیبی، سوریه و عراق است همچنان که القاعده نتیجه دخالت قبلی ضد شوروی در افغانستان بود. داعش و دیگر گروه های تروریستی مرتبط با القاعده به عنوان ارتش مزدور برای تغییر رژیم در لیبی مورد استفاده قرار گرفتند و در ادامه از آن ها در پیشبرد جنگ برای تغییر رژیم در سوریه استفاده می گردد.

حمله جنایتکارانه به غیر نظامیان بی گناه در پاریس نتیجه قابل پیش بینی تشدید بی امان عملیات نظامی امپریالیسم آمریکا و اروپا میباشد.

کارگران سراسر جهان با قربانیان کشتار جمعی در پاریس احساس همدردی عمیق دارند. اما اظهارات ریاکارانه سیاستمداران سرمایه داری و رسانه ها تنها سزاوار تحقیراست. شمار تلفات جنگ هایی که آنها در۱۴ سال گذشته راه اندازی و یا پشتیبانی کرده اند ازمرز یک میلیون نفرگذشته است. نگرش واقعی آنها را دربی تفاوتی به جزغاله شدن حداقل ۳۰ نفر و زخمی شدن بیش از۳۰ نفر دیگر در بمباردمان آمریکایی ماه گذشته بیمارستان پزشکان بدون مرز در کندوز افغانستان، میتوان مشاهده کرد.

چهارده سال به اصطلاح «جنگ علیه ترور» تنها به گسترش تروریسم و خشونت دامن زده و میلیون ها نفر از مردم را به پناهندگان در حال فرار از مناطق جنگی جهنمی در شرق خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا تبدیل کرده است. حالا که عواقب ناشی از بربریت نواستعماری در داخل خود اروپا منفجر شده ، قدرت های امپریالیستی مسئول این جنایات در حال آماده سازی خود برای انجام جنایاتی بزرگ تر با احیای عنوان جعلی و بی اعتبار «جنگ علیه ترور" هستند.

بعد از آنکه رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند حمله پاریس را « اعلان جنگ» نامید روزنامه فرانگفورت آلگماینه زیتونگ آن را « ۱۱ سپتامبر فرانسه» خواند. ارزشمند است بیانیه ای را که بلافاصله پس از حملات سال ۲۰۰۱ در مرکز تجارت جهانی و پنتاگون توسط تارنمای جهانی سوسیالیست منتشر شد، مد نظر قرار داد.

ضمن هشداردرمورد فوران خشونت امپریالیزم آمریکا در خارج از کشور و حمله به حقوق دموکراتیک درداخل ، ما نوشتیم « به دور ازوارد آوردن یک ضربه قوی برعلیه نظامی گری امپریالیستی، تروریسم به دست بخشی از عناصر درون نظام ایالات متحده که ازچنین رویدادهایی برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به جنگ درجهت تأمین منافع ژئوپلیتیکی نخبگان حاکم عمل میکنند مستمسک لازم را میدهد... »

«تلاش بی امان امپریالیسم آمریکا برای تامین سلطه خود بر منابع نفتی منطقه ... دلیل اصلی مخالفت خشونت آمیزایالات متحده با آرمانهای مشروع دموکراتیک، ملی و اجتماعی توده های عرب می باشد.

«بمب افکن ها و جنگنده های آمریکا لبنان، لیبی، عراق، ایران، سودان و افغانستان را مورد حمله قرار داده اند. در واقع بدون اعلان جنگ، ایالات متحده برای نزدیک به ۱۱سال عملیات نظامی بر علیه عراق انجام داده است ... با توجه به این سابقه خونین، چرا کسی باید متعجب شود که، کسانی که هدف حمله ایالات متحده قرار گرفته اند دست به حمله متقابل زده اند ؟»

همانند حملات ۱۱ سپتامبر، بلافاصله پرسش های بسیاری مانند این که چه کسانی از برنامه های حملات پاریس و چگونی انجام آن ها خبر داشته اند، به ذهن می آید. این ادعا که در دوران ردیابی گسترده، هیچ یک از سازمان های اطلاعاتی کشورهای عضو ناتو از تدارکات قبلی این حملات مطلع نبوده اند غیرقابل باور است. دست کم، طبقه حاکم این جنایات را فرصتی مناسب برای اجرای سریع برنامه های که از بسیار پیشتر آماده کرده می بیند.

قبل ازبررسی جدی حملات پاریس ، نخبگان حاکم در ایالات متحده و اروپا طبل جنگ را به صدا در آورده و اصرار میکنند که مقابله با خطر داعش تنها با واگذاری قدرت وسیع جدید پلیسی به دولت امکان پذیر است.

اولاند به مدت سه ماه شرایط اضطراری اعلام و فرانسه را به یک دولت پلیسی تبدیل نموده که منجر به تعلیق حقوق اساسی دموکراتیک، بسته شدن مرزها، ممنوعیت تظاهرات، و واگذاری قدرت همه جانبه به پلیس برای جستجو و بازداشت افراد شده است. مارکوس زودر وزیر دارایی باواریا خواستار بستن مرزهای آلمان به روی پناهندگان سوریه شده است و اظهار کرده که با حمله پاریس «همه چیز تغییر می کند» .

فرمانده عالی آمریکائی سابق ناتو دریادار جیمز استاوریدیسدر در مقاله ای تحت عنوان « ناتو به حمله روی میکند» برای پاسخ به حمله داعش خواستار ائتلاف ناتو برای جنگ در سوریه شده است. اما تشدید خشونت در سوریه و عراق خود بخشی از برنامه ژئوپلیتیکی گسترده تری میباشد. تاکید برسرنگونی رئیس جمهور سوریه، بشار اسد، یکی از اجزای طرح تهاجمی واشنگتن علیه روسیه و چین میباشد. ازنقطه نظرنخبگان حاکم ایالات متحده این کشورها موانعی درراه هژمونی کامل آمریکا برکل سیاره به حساب می آیند و بنابراین هدف تخریب اقتصادی ونهایتا نابودی نظامی، قرار گرفته اند.

تشدید جنگ امپریالیستی تحت پوشش «جنگ علیه ترور» با حمله بی امان به شرایط اجتماعی و استانداردهای زندگی طبقه کارگرهمراه بوده، حمله ای که اززمان فوران بحران جهانی سرمایه داری در سال ۱۳۸۷ تشدید پیدا کرده است. درتمامی کشورهای امپریالیستی، جوانان، و به ویژه جوانان مهاجر، مورد سخت ترین حمله ها قرار گرفته اند. آنها تحت سیستم موجود بدون هیچ چشم انداز آتی برای آینده ای مناسب و معقول با بیکاری گسترده و فقر روبرو هستند.

عواقب ناشی از نظامی گری با از خود بیگانگی در حال رشد طبقه کارگر و جوانان مهاجر فصل مشترک مهلکی ایجاد میکند. علیرغم وجود مخالفت مردمی با جنگ امپریالیستی، این خشم به علت عدم وجود یک جنبش ضد جنگ سازمان یافته، هیچ نوع مفّری مناسب پیدا نمیکند. این باعث می شود که بخش هائی ازاین افراد به موعظه های دلسرد کننده و عوام فریبانه عناصری نظیرالقاعده و داعش آسیب پذیر گردند.

مسئولیت اصلی عدم وجود یک جنبش ضد جنگ برعهده سازمان های مختلف طبقه متوسط چپ سابق میباشد که رهبری جنبش اعتراضی را در جهت حمایت ازاحزاب و سیاستمداران هیئت حاکمه سازماندهی کردند و در طول ۱۵ سال گذشته به راست درغلتیده و مستقیمأ به اردوگاه امپریالیسم پیوستند. سازمان هایی مانند حزب جدید ضد سرمایه داری فرانسه، حزب چپ آلمان، پودموس اسپانیا، سیریزای یونان و سازمان بین المللی سوسیالیست درایالات متحده که از جنگ به رهبری ایالات متحده برای تغییر رژیم در لیبی و سوریه حمایت کرده و برای سیاست های جنگ افروزانه واشنگتن برعلیه روسیه و چین پوشش سیاسی فراهم کرده اند.

بمب گذاری در پاریس و به دنبال آن تشدید خشونت امپریالیستی در سوریه و عراق بر ضرورت سازماندهی فوری یک جنبش ضد جنگ بین المللی تاکید دارد. تنها نیروی اجتماعی که می تواند امپریالیست ها را خلع سلاح کرده و به جنگ پایان دهد طبقه کارگر است. جنبش جدید ضد جنگ امپریالیستی باید برپایه طبقه کارگربنا شده و آن را در راه یک مبارزه متحد انقلابی برای پایان دادن به جنگ و برچیدن منبع اصلی آن، سرمایه داری در سطح جهانی، بسیج نماید.