Africa

تلاطماتِ مصر نشانی از انقلاب جهانی

By دیوید نورث و الکس لانتیر, July 16, 2013

رویدادهای پرطلاتم این هفته در مصر که با برکناری مرسی پی یک کودتای نظامی به اوج خود رسید، اهمیت بسیاری برای طبقه کارگر در سراسر جهان دارد. بارزترین ویژگی این حوادث در مقیاس گسترده غلیان احساسات جمعی درمخالفت با رژیم اسلامی مرسی است. اماج خروشان جمعیت در مراکز شهرها نه ده ها یا صدها هزار نفر،که به میلیون ها نفر رسید. در سراسر کشور، دهها میلیون نفر خیابان¬ها را به تصرف خود دراوردند.

اعتصاب عمومی و خیزش توده ای، رژیم اسلامی مورد حمایت آمریکا در تونس را به لرزه در آورد

February 19, 2013

دهها هزار نفر در تونس با شرکت در تظاهرات و سوگواری مرگ سیاستمدار مخالف و سکولار شکری بلعید، خواهان برکناری دولت اسلامگرا تحت حمایت آمریکا شدند.  
اعتصاب عمومییک روزه توسط "اتحادیه عمومیکار تون

تحت شرايط امتناع عمومي، اخوان المسلمين مدعي پيروزي در رفراندوم شد

December 31, 2012

در روز يكشنبه دور دوم و پاياني راي گيري در رابطه با پيش نويس قانون اساسي مصر در 17 استان باقي مانده اين كشور، از جمله در سومين شهر بزرگ مصر الجيزه، در شهرهاي كانال سوئز بندر سعيد، سوئز و اسماعيليه، استان منوفيه در دلتاي نيل و مناطق روستايي به مانند بحيره، كفر الشيخ، دمياط، المنيا، بني سويف و الفيوم، صورت گرفت. اين حزب در وب سايت خود به شكلي نيشدار به "همه ی مصريان" براي "نتايج اوليه سراسري 64 درصدي ` اري ́" تبريك گفت و ادعا كرد كه "تنها 36 درصد ظاهراً به قانون اساسي `نه ` گفتند". اين بيانيه از " مردان غيور نيروهاي مسلح و پليس كه امنيت روند انتخابات را با موفقيت تامين كردند" تشكر كرد.

مشخصات رفراندوم قانون اساسي در مصر: ميزان مشاركت پايين همراه با سوظن به تقلبات در رأيگيري

By Johannes Stern, December 20, 2012

مرحله اول رأيگيري پيش نويس قانون اساسي در كشور مصر در 10 استان از 27 استان، از جمله در دو تا از بزرگترين شهرهاي اين كشور، در قاهره و شهر ساحلي اسكندريه روز دوشنبه صورت گرفت. براي 17 استان باقي مانده، تاريخ رأيگيري روز 22 دسامبر تعيين شده است.

راه حركت به جلو در مصر

December 11, 2012

فرمان قانون اساسي توسط رئيس جمهور مصر، محمد مرسي، طبقهی كارگر را با سوالات اساسي در ارتباط با چشم انداز سياسي مواجه ميكند. طبق اين فرمان، مرسي تمام قدرت مقننه، قانون اساسي، مجريه و قضائي را در دست خود متمركز ميكند.

آتش اعتراضات بر عليه ديكتاتوري اسلامي در سراسر مصر شعله ور شد

December 11, 2012

اعتراضات تودهاي عليه حكومت اسلام گرا اخوان المسلمين و چنگ اندازي محمد مرسي رئيس جمهور تحت حمايه آمريكا به قدرت مستبدانه، روز گذشته در سراسر مصر شعله ور شد.

راه حركت به جلو در مصر

December 5, 2012

فرمان قانون اساسي توسط رئيس جمهور مصر، محمد مرسي، طبقهی كارگر را با سوالات اساسي در ارتباط با چشم انداز سياسي مواجه ميكند. طبق اين فرمان، مرسي تمام قدرت مقننه، قانون اساسي، مجريه و قضائي را در دست خود متمركز ميكند.