World News

اعتراضات گسترده علیه ریاضت و نابرابری اجتماعی رژیم ایران را لرزاند

By کیت جونز, January 3, 2018

طی شش روز گذشته، تظاهرات علیه افزایش قیمت مواد غذایی ، بیکاری گسترده، نابرابری اجتماعی درحال گسترش و برنامه وحشیانه ریاضت اقتصادی و سرکوب سیاسی جمهوری اسلامی، ایران را به لرزه در آورده است.

حملات تروریستی پاریس

December 14, 2015

آمریکا، فرانسه و دیگر قدرت های امپریالیستی قساوت تروریستی دولت اسلامی عراق و سوریه در پاریس را مستمسکی برای تشدید سیاست های جنگ طلبانه و غارتگرانه ای که جوامع خاورمیانه را به نابودی کشانده است، قرار داده اند. سیاست هایی که شرایط را برای رشد نیرو های ارتجاعی مانند آنهایی که جمعه شب گذشته ۱۲۹ نفر را کشته و صد ها نفررا زخمی کردند فراهم نموده است.

بحران پناهجویان، جنگ و سوسیالیز

November 23, 2015

برای ۱۴ سال آمریکا و هم پیمانان اروپائیش در خاورمیانه و آفریقای شمالی بی وقفه جنگ راه انداخته اند. آنها و دولت های دست نشانده اشان در منطقه، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن را عمدتأ نابود کرده اند. میلیونها انسان کشته و ده ها میلیون آواره شده اند.

نه به جنگ امپریالیستی! به گردهمایی آنلاین روز جهانی کارگر بپیوندید!

April 25, 2015

روز یکشنبه، سوم ماه مه (13 اردیبهشت) کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم گردهمایی جهانی آنلاین خود را به مناسبت اول ماه مه، روز تاریخی همبستگی بین المللی طبقۀ کارگر برگزار خواهد کرد.

آنتی مارکسیسم یانیس واروفاکیس

April 10, 2015

مقالۀ اخیر یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا، که به تازگی در روزنامۀ گاردین منتشر شده است، ضمن آن که تقابل او را با مارکس آشکار می کند، پرده از خصلت طبقاتی سیریزا و گرایش های شِبه چپی که نمایندگی می کند، برمی دارد.

جنگ در یمن و پیشروی آمریکا برای سلطه بر جهان

April 1, 2015

اکنون جبهه دیگری در پیشرَوی جنگی به رهبری ایالات متحده، در خاورمیانه، این بار در یمن گشوده شده است. در نقض آشکار قوانین بین المللی، عربستان سعودی، با حمایت دولت اوباما، روز سوم حملات هوایی خود به اهداف استراتژیک و همچنین مناطق مسکونی در یمن را پشت سر گذاشته است.

پشت پرده تنش های اوباما و نتانیاهو

March 27, 2015

یک هفته پس از پیروزی نتانیاهو از حزب دست راستی لیکود در انتخابات اسرائیل، تنش های بین واشنگتن و تل اویو به مرحله ای رسیده که دهه ها قابل رویت نبود.

آنتی مارکسیسم یانیس واروفاکیس

March 17, 2015

مقالۀ اخیر یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا، که به تازگی در روزنامۀ گاردین منتشر شده است، ضمن آن که تقابل او را با مارکس آشکار می کند، پرده از خصلت طبقاتی سیریزا و گرایش های شِبه چپی که نمایندگی می کند، برمی دارد.

وادادگی «سیریزا» و درس هایی برای طبقۀ کارگر

March 9, 2015

کمتر از یک ماه برای حکومت سیریزا به رهبری نخست وزیر الکساندر سیپراس زمان بُرد تا برنامۀ انتخاباتی ضدّ ریاضیتی خود را کنار بگذارد و تمام و کمال به کارگران بینوایی که با رأی خود آن را در قدرت قرار دادند، خیانت کند.

«جان جهادی»، امپریالیسم و داعش

March 3, 2015

روز پنجشنبه، واشنگتن پست هویت «جان جهادیِ» دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) را برملا کرد. همان شخصی که در ویدیوهای هولناک منتشر شده، روزنامه نگاران آمریکایی جیمز فولی و استیون ساتلوف و همچنین دو امدادگر بریتانیایی، دیوید هینز، و آلن هنینگ را گردن می زند.

اهمیت انتخاب سیریزا در یونان

February 2, 2015

سیریزا و رهبر آن آلکسی سیپراس توانستند از نارضایتی توده ها نسبت به سیاست های بی رحمانه ریاضتی که از سال 2010 در یونان اعمال شده بهره برداری کنند. اما پیروزی سیریزا در انتخابات به معنی توسعه سیاسی، یک گام به پیش، پیشرفت و یا هر چیز دیگر از این دست، برای طبقه کارگر نیست.

نتایج و چشم اندازها: 2015- 2014

January 29, 2015

قرن بیست و یکم دیگر در آغاز راه نیست. شناسایی فرایندهای اصلی اقتصادی، ژئوپولتیک و اجتماعی و گرایشاتی که ماهیت و سیر حوادث را در سال 2015 و سال های پیش رو تعیین می کند با داده های 15 سال گذشته قابل بررسی است.