Syria

نه به جنگ علیه سوریه !

September 22, 2013

۱.حزب برابری سوسیالیستی و کمیته بین المللی انترناسیونال چهارم ، همه کارگران و جوانان در ایالات متحده، اروپا و سراسر جهان را فرا میخواند که قدرت جمعی خود را علیه برنامه های دولت اوباما و متحدان ، برای یک حمله نظامی علیه سوریه، بسیج کنند. بیانیه رئیس جمهور اوباما در روز شنبه مبنی بر اینکه، او میخواهد تصویب کنگره برای بمباران سوریه را به دست آورد ، تنها به معنای آن است که حمله به تعویق افتاده است ولی لغو نشده است. رای گیری در کنگره ، مانور سیاسی مضحکی بیش نیست. هدف این مانور سیاسی ، مشروعیت بخشیدن به یک جنگ مبتنی بر دروغ میباشد. پس از رد شدن ویرانگر قطعنامه جنگ در مجلس بریتانیا، دولت اوباما به شدت در تلاش برای به دست آوردن یک پوشش سیاسی برای یک جنگ غیر قانونی است، جنگی که توسط اکثریت قریب به اتفاق مردم آمریکا رد میشود. اوباما به درستی انتظار دارد که کنگره با حمله به سوریه موافقت کند. علاوه بر این، مانور بحث در کنگره به اوباما اجازه خواهد داد که تصمیم گیری برای جنگ را، یک تصمیم دموکراتیک که نشان دهنده "اراده مردم" است، نمایش دهد. از این استدلال برای توجیه سرکوب فزاینده مخالفان جنگ استفاده خواهد شد.

چرا ایالات متحده در حال به راه انداختن جنگ علیه سوریه است

September 22, 2013

در پی حمله سلاحهای شیمیایی ادعایی در هفته گذشته، ایالات متحده و متحدان اروپایی آن به سرعت در حال حرکت، برای به راه اندازی یک جنگ علیه سوریه هستند. حملات موشکی به منظور به زانو دراوردن این کشور احتمالا در عرض چند روز دیگر آغاز خواهند شد. بر شدت جنگ تبلیغاتی، به هدف سرهمبندی یک جنگ منفور در نگاه عموم، از جانب رسانه ها بیش از پیش افزوده میشود. لایل رسمی ارائه شده برای حمله قریب الوقوع مجموعههایی از دروغهای بیاساس، مجموعهای از دستاویزهایی هستند که با هدف توجیه سیاستی است که به مدت طولانی از پیش برنامه ریزی شده بود.

جنگ افروزی علیه سوریه

September 6, 2013

ده سال پس از حمله به عراق توسط دولت ایالات متحده آمریکا بر اساس دروغهای سرهمبندی شده، مبنی بر وجود سلاحهای کشتار جمعی (wmd)، یک اقدام تحریک آمیز مشمئز کننده مشابهی توسط پاریس، لندن و واشنگتن برای توجیه یک جنگ جدید تجاوزگر علیه سوریه اختراع میشود.

جنگ افروزی علیه سوریه

August 28, 2013

ده سال پس از حمله به عراق توسط دولت ایالات متحده آمریکا بر اساس دروغهای سرهمبندی شده، مبنی بر وجود سلاحهای کشتار جمعی (wmd)، یک اقدام تحریک آمیز مشمئز کننده مشابهی توسط پاریس، لندن و واشنگتن برای توجیه یک جنگ جدید تجاوزگر علیه سوریه اختراع میشود.