Home » World News

Rezoluţie din Congresul Partidului Egalităţii Socialiste (SUA)

70 de ani de la asasinarea lui Lev Troţki

1 Septembrie 2010

În Ann Arbor (Michigan) a avut loc între 11-15 august 2010 primul congres anual al Partidului Egalităţii Socialiste (SUA). World Socialist Web Site va publica în următoarele săptămâni rezoluţii şi rapoarte de la Congres. În continuare vă prezentăm rezolutia "70 de ani de la asasinarea lui Lev Troţki" adoptată în unanimitate în prima zi a congresului.

***

Lev Troţki, un lider al Revoluţiei din Octombrie şi fondator al celei de-a Patra Internaţionale, a decedat la data de 21 august 1940, în urma rănilor provocate de un agent al regimului stalinist sovietic. Aceasta crimă a fost punctul culminant al genocidului politic pe care birocraţia stalinistă l-a exercitat asupra unei întregi generaţii de muncitori şi intelectuali socialişti care au pregătit şi înfăptuit Revoluţia din Octombrie şi care au pus bazele primului stat muncitoresc. Teroarea sub conducerea lui Stalin este una dintre cele mai mari crime ale secolului 20.

Deşi au trecut 70 de ani de la moartea sa, viaţa lui Troţki este în continuare distorsionată în mod sistematic, iar persoana sa calomniată. Edituri respectate tipăresc o carte după alta pentru a-l discredita. Fără a cunoaşte scrupule intelectuale sau morale, şarlatanii lumii academice se întrec reciproc pentru a vedea cine scrie cea mai groaznică invenţie. Însă toate minciunile şi denaturările lor nu pot diminua semnificaţia deosebită pe care a avut-o Troţki în istoria lumii. El rămâne o figură impunătoare. Cursul dezvoltării istorice din 1940 încoace a confirmat ideile şi principiile pentru care Troţki a luptat şi pentru care şi-a sacrificat viaţa.

Troţki a înfiinţat în 1923 opoziţia de stânga şi a început lupta împotriva tendinţei de creştere a birocraţiei sovietice şi a uzurpării puterii de către aceasta. El a apărat principiile şi strategia internaţionalismului marxist împotriva programului stalinist reacţionar al socialismului într-o singură ţară. Troţki a prevăzut consecinţele catastrofale ale politicii staliniste asupra clasei muncitoare sovietice şi internaţionale. Opoziţia de stânga a încercat între anii 1923-1933 să aducă Partidul Comunist din Uniunea Sovietică şi cea de-a Treia Internaţională la bolşevismul autentic pe care s-a bazat Revoluţia din Octombrie. Însă după victoria fascismului în Germania, fascism favorizat de stalinismul devastator, Troţki a cerut înfiinţarea celei de-a Patra Internaţionale. El a avertizat că numai prabuşirea regimului stalinist printr-o revoluţie politică a clasei muncitoare ar putea salva Uniunea Sovietica de la distrugere. Troţki credea şi că birocraţia sovietică va sprijini reintroducerea capitalismului. Avertismentele sale au fost confirmate.

Punctul de plecare al luptei lui Trotki împotriva stalinismului a constituit-o strategia revoluţiei socialiste mondiale. Fundarea celei de-a Patra Internaţionale în septembrie 1938 a fost o expresie a acestei strategii. În declaraţia programatică scrisă cu ocazia congresului fondator el a precizat că în afara cadrului celei de-a Patra Internaţionale “nu există pe planeta noastră nici o altă tendinţă revoluţionară care ar fi demnă de acest nume.” Această declaraţie a înfuriat pe cei cu tendinţe de centru şi oportuniste. Ei au văzut în declaraţia lui Troţki un refuz de a emite organizaţiilor politice şi mişcărilor care aveau influenţă asupra maselor o diplomă revoluţionară. Cuvintele lui Troţki s-au confirmat şi din acest punc de vedere. Ce s-a ales în timp de acele tendinţe şi mişcări, pe care oportuniştii le-au lăudat cu atâta râvnă?

Pablo, Mandel şi adepţii lor au văzut după moartea lui Stalin în 1953 o ocazie excelentă pentru o renaştere a marxismului prin intermediul birocraţiei de la Kremlin. Ei au construit o adevărată teorie în favoarea părerii conform căreia, succesorii lui Stalin ar putea oferi un impuls pentru un nou val de revoluţii socialiste. Pabliştii au sperat până în ultima zi a URSS că de la Kremlin va apărea un Mesia pe plan politic. Ei l-au găsit într-un final, în Gorbaciov (conform Ernest Mandel) şi Boris Elţîn (conform Tariq Ali). Aceşti “salvatori” nu au adus însă socialismul, ci consecinţele devastatoare ale restaurării capitaliste.

Pabliştii şi alţi intelectuali de stânga au găsit un substitut pentru troţkism şi în mişcările conduse de Mao Tzu Dong, Tito, Nasser, Ben Bella, Castro, în standinişti, în Congresul Naţional African (ANC) , precum şi în nenumărate alte formaţiuni naţionaliste, care au jucat pentru un timp mai scurt sau mai lung un rol important în politica mondială. Din punct de vedere politic, toate acestea sunt de domeniul trecutului. Ele s-au dovedit a fi fără nici o excepţie, nu doar insuficiente şi inadecvate, ci şi adevăraţi complici ai burgheziei mondiale în vederea suprimării luptei revoluţionare.

Partidul Egalităţii Socialiste (SUA) este pe bună dreptate mândru de rolul jucat între anii 1970 şi 1980 când a dezvăluit prin intermediul anchetei „Securitate şi cea de-a Patra Internaţională“ aspecte critice şi necunoscute ale conspiraţiei staliniste în asasinarea lui Lev Troţki. Deosebit de important a fost faptul că a expus rolul pe care l-au avut agenţii stalinişti din cadrul Partidul Muncitoresc Socialist american în atentatul asupra lui Lev Troţki. Organizaţiile pabloite care se orientau din punct de vedere politic după organizaţiile staliniste s-au apărat cu furie împotriva acestei anchete. Însă multe documente din cadrul anchetei “Securitate şi cea de-a Patra Internaţională“ iar mai târziu, documente descoperite după dizolvarea Uniunii Sovietice, au confirmat poziţia Comitetului Internaţional.

Partidul Egalităţii Socialiste este de asemenea mândru că a apărat de-a lungul anilor împreună cu tovarăşii lor din Comitetul Internaţional ale celei de-a Patra Internaţionale conceptele teoretice şi principiile programatice pe care Troţki le-a susţinut. Noi considerăm că este deosebit de necesar ca partidul nostru să publice cartea “În apărarea lui Lev Troţki” cu ocazia aniversării a 70 de ani de la asasinarea acestuia. În cadrul acestei cărţi, tovarăşul David North expune şi respinge într-o serie de discursuri şi eseuri minciunile falsificatorilor de istorie.

În timp ce criza capitalistă se intensifică şi lupta de clasă reînvie, Partidul Egalităţii Socialiste se angajează să aducă la cunoştinţa clasei muncitoare şi a tineretului ideile celui mai important strateg al revoluţiei socialiste, L.D. Troţki.

25 august 2010