Home » Perspective

Cincisprezece ani de existenţă a World Socialist Web Site: 1998 - 2013

De David North, redactor şef al biroului editorial internaţional
15 februarie 2013

Ieri a marcat aniversarea a cincisprezece ani de la publicarea zilnică a site-ului World Socialist Web Site. Începând cu 14 februarie 1998, WSWS a apărut fără greş cinci zile pe săptămână şi începând cu aprilie 1999, şase zile pe săptămână. În primele câteva luni de la publicare, audienţa sa a ajuns la sute de cititori. Cincisprezece ani mai târziu, WSWS este, de departe, cel mai citit ziar socialist mondial publicat pe internet.

Site-ul WSWS este accesat de aproximativ 40.000-50.000 de persoane individuale în fiecare zi. Sunt multe zile când numarul de cititori este substanţial mai mare. Chiar mai important decât numărul de cititori este însă scara largă a repartiţiei lor geografice. WSWS este accesat în zeci de ţări de pe toate continentele. Postând articole în nu mai puţin de 19 limbi, site-ul World Socialist Web Site este, cu adevărat, o publicaţie internaţională.

Publicarea site-ului World Socialist Web Site se întinde peste ultimii ani ai secolului al XX-lea şi primele două decenii ale secolului XXI. În 1998, în primul său an de existenţă, pe site au fost postate 1.540 de articole. În 2012, WSWS a atins un număr de 4.580 de arhive . Acum, arhiva on-line este alcătuită din aproximativ 45.000 de articole. Acesta este un număr impresionant. Dar ceea ce este cu adevărat extraordinar a fost vasta gamă de subiecte acoperite.

Ultimii 15 ani a fost o perioadă a unei crize politice, economice şi sociale continue, care s-a intensificat. Evenimentele politice şi procesele socio-economice definitorii au fost 9 septembrie, "războiul împotriva terorii" care a urmat şi renaşterea neo-colonialismului, descompunerea democraţiei burgheze în Statele Unite şi la nivel internaţional, creşterea tensiunilor geo-politice internaţionale centrate pe antagonismul crescând între SUA şi China, seria de şocuri economice globale, care a început cu dezastrul din Asia în 1997 şi care a culminat cu accidentul de pe Wall Street un deceniu mai târziu, politicile de austeritate din ce în ce mai brutale implementate de clasa capitalistă ca răspuns la defalcarea din 2008, erupţia revoluţiei din Egipt şi manifestările militante iniţiale de rezistenţă a clasei muncitoare faţă de contrarevoluţia socială a capitalismului mondial.

Toate aceste evenimente şi procese au fost înregistrate şi analizate cu un grad neegalat de precizie şi de înţelegere de către site-ul WSWS. Acesta a căutat, zi de zi, nu numai să acopere şi să înregistreze ceea ce se întâmplă,ci, de asemenea, să descopere - utilizând instrumentele incomparabile ale analizei dialecticii marxiste şi a istoriei materialiste - adevărul în ceea ce se întâmplă. Cu alte cuvinte, acesta a analizat evenimentele fiind conştient de desfăşurarea istoriei capitalismului, de lupta de clasă la care dă aceasta naştere şi de revoluţia socialistă mondială, rezultatul său inexorabil.

Din prima zi de la publicarea sa, scopul WSWS a fost sp dezvolte conştiinţa socialistă de clasa în cadrul clasei muncitoare. Acest lucru a necesitat o concentrare inexorabilă asupra evenimentelor politice majore ale zilei. Însă activitatea de redacţie şi dedicaţia celor care au scris articole din întreaga lume nu a fost limitată doar la acoperirea şi analiza politică. În ultimii 15 ani, WSWS a scris pe larg pe chestiuni de artă şi cultură. Legată indisolubil de articolele sale despre filme, muzică, artă şi literatură, a fost elaborarea unei atitudini revoluţionare critice faţă de toate aspectele legate de societatea capitalistă contemporană. WSWS a urmărit cu grijă evoluţiile semnificative din mai multe domenii de cercetare ştiinţifică, salutând oportunitatea creată de aceste progrese pentru a promova o înţelegere materialistă a naturii şi societăţii.

Pe parcursul celor 15 ani de publicare, WSWS a fost vocea autorităţii internaţionale a socialismului revoluţionar. Acesta a servit ca un ghid politic şi intelectual indispensabil pentru muncitorii, studenţii şi tinerii din întreaga lume care caută un sens pentru evenimente care au loc într-un moment de mare criza şi suferinţă umană şi care vor să găsească o alternativă cu adevărat progresivă - şi, prin urmare, revoluţionară - pentru o lume capitalistă disfuncţională, care se prăbuşeşte în barbarie.

În ce constă marea putere a WSWS, putere care a făcut posibilă publicarea sa zi de zi, timp de 15 ani? Care este lucrul care a permis WSWS să scrie analize şi comentarii politice, economice şi sociale de cel mai înalt calibru şi care, după o examinare a arhivei acestuia, rezistă încercării timpului?

Puterea şi integritatea WSWS este derivată, în primul rând, din faptul că munca sa este înrădăcinată în mod conştient în marile tradiţii ale mişcării teoretice şi politice a marxismului. WSWS a fost rezultatul luptei de decenii desfăşurate de Comitetul Internaţional a celei de-a Patra Internaţionale pentru a apăra şi dezvolta programul revoluţiei socialiste internaţionale. La momentul când a fost iniţiată publicarea WSWS, resursele financiare ale Comitetului Internațional au fost într-adevăr foarte mici. Dar în termeni de capital politic şi intelectual, resursele mişcării noastre mondiale au fost incomparabile şi practic nelimitate. În efectuarea analizei sale privind evenimentele din lume, personalul editorial internaţional al WSWS s-a sprijinit pe bazele ştiinţifice de analiză marxistă a capitalismului şi pe gândirea politică a celor mai mari strategi ai revoluţiei socialiste mondiale din secolul al XX-lea, Vladimir Lenin şi Lev Troţki.

World Socialist Web Site a fost înfiinţat în urma dizolvării Uniunii Sovietice, în mijlocul triumfalismului reacţionar burghez neîngrădit, care a proclamat moartea finală a socialismului şi victoria istorică definitivă a capitalismului. Nenumăraţi radicali demoralizaţi din cadrul clasei de mijloc au acceptat această versiune falsă a istoriei. Comitetul Internaţional, înrădăcinat în activitatea politică şi teoretică a lui Lev Troţki, a insistat timp de decenii asupra rolului reacţionar al stalinismului şi a prevăzut prăbuşirea Uniunii Sovietice. Ceea ce a eşuat a fost stalinismului şi, odată cu aceasta, toate formele de oportunism naționalist anti-marxist.

Site-ul WSWS este polemic şi partizan convins. Nu face un secret din ambiţiile sale revoluţionare. Scopul său nu este de a reforma societatea capitalistă degenerată, lucru care este, în orice caz, imposibil. WSWS spune adevărul, şi, prin urmare, este revoluţionar. WSWS este direct, nu face compromisuri şi este neiertător atunci când condamnă formele intelectuale şi politice anti-marxiste şi anti-socialiste.

În anii 1990, atunci când Comitetul Internaţional a elaborat planul său pentru lansarea site-ului WSWS, a identificat trei factori care ar lucra în favoarea un nou avânt revoluţionar.

În primul rând, consecinţele economice şi politice ale globalizării capitalismului. Acestea ar intensifica implacabil contradicţiile esenţiale ale capitalismului contemporan - conflictul între dezvoltarea şi integrarea internaţională a forţelor productive şi învechirea economică a statului naţiune capitalist.

În al doilea rând, ICFI a remarcat creşterea imensă a clasei muncitoare internaţionale,un rezultat al extinderii globale a capitalismului, şi, prin urmare, a potenţialului său revoluţionar.

În al treilea rând, apariţia noilor tehnologii de comunicaţii, mai ales cele asociate cu internetul, care ar face posibilă unificarea fără precedent în istorie a strategiei internaţionale a clasei muncitoare în lupta împotriva capitalismului mondial.

Succesul WSWS confirmă analiza care a format baza lansării sale în 1998.

În ultimii 15 ani, WSWS a stabilit un record politic incomparabil. Pentru a sărbători acestă aniversare importantă, oferim expoziţii speciale în cadrul site-ului. Acestea vor ajuta cititorii noştri să navigheze în vasta noastră arhivă. Prima expoziţie constă dintr-o revizuire cronologică a înregistrărilor cheie. Recomandăm cititorilor noştri să studieze răspunsul dat de WSWS marilor evenimente din ultimul deceniu şi jumătate. Decideţi singuri, dacă site-ul a analizat corect aceste evenimente şi dacă şi-a îndeplinit responsabilităţile sale politice faţă de clasa muncitoare.

Celelalte expoziţii prezintă în mare subiecte şi probleme specifice, care au fost acoperite pe larg de către WSWS în ultimii 15 ani.

Ca parte a aniversării noastre invităm cititorii să trimită comentarii în care să explice cum le-a influenţat WSWS opiniile despre societate, politică şi cultură. În ultimii 15 ani, WSWS a pus bazele unei fundaţii teoretice şi politice pe care va creşte o nouă mişcare revoluţionară a clasei muncitoare. Aceasta va avea o putere fără precedent şi un scop internaţional.

Pentru a vizita pagina aniversară a WSWS daţi click aici