World Socialist Web Site
 

WSWS : Srpskohrvatski

U Pozadini Napada Na Novinara Veterana Johna Simpsona

Britanska Vlada Kritikuje BBC Za Njihovo Opisivanje Rata

Stuart Nolan i Barbara Slaughter
20. aprila 1999

Visoki funkcioneri britanske vlade su optužili Johna Simpsona, urednika vijesti iz svijeta za britanski BBC, za njegove navodno "pristrane izvještaje" o impaktu NATO-vog bombardovanja na Beograd.

On je optužen da je "na srpskoj strani" i dio "Miloševićeve propagandne ofanzive", zbog citiranja srpskih izvora u vezi broja civilnih žrtava i štete nanešene NATO-vim bombardovanjem. Simpson je također optužen da "pretjerano pojednostavljuje stvari," sugerišući da obični Srbi stavljaju na stranu svoja neslaganja sa Miloševićem da bi se suprotstavili bombardovanju.

BritanskeTimes novine u subotu 17. aprila opisuju privatnu diskusiju u kojoj su zvaničnici upotrijebili "stroge riječi" protiv ovoga BBC veterana reportera. Neimenovani vladin izvor opisuje rad Simpsona kao nezadovoljavući prema "očekivanim standardima" jednog vodećeg novinara.

Za ministre Laburističke partije se navodi da pripremaju pismenu žalbu BBC-u u vezi izvještaja Simpsona i drugih BBC novinara. U jednom ranijem kritikovanju ratnih izvještaja BBC-a, jedan funkcioner Ministarstva Vanjskih Poslova je izjavio, "Novine su nas jako podržale, ali nas izvještači masakriraju. "(Observer, 28. marta).

Simpson je jedan od nekolko britanskih novinara koji su ostali u Beogradu. On šalje izvještje o onome što je on vidio i čuo.

Čemu se to onda Downing Street (adresa britanskog premijera) protivi? 28. marta, u izvještaju nazvanom "Život pod paljbom u Beogradu", Simpson je reportirao, "Ali Srbima niko ne treba narediti da izađu iz škola, bolnica ili tvornica da idu demonstrirati protiv Zapada, kao što se događa u Iraku. Ovdje je osjećanje ljudi istinsko i može da bukne svakog trenutka." (BBC Vijesti Online).

Simpsonova reportaža protivriječi NATO-ovo predviđanje da će kampanja bombadovanja ojačati opoziciju Miloševiću. Simpson je upozorio da je opasno demonizirati Srbe i zanemariti istoriju ovog područja.

U emisiji iz Prištine 8. aprila, on je objavio da je napad na lokalno skladište nafte uništio sistem gradskog grijanja. On dodaje, "Najveća šteta je u centru grada. Telekomunikacioni centar je primio direktan pogodak, kao i druge velike moderne zgrade u okolini koje su isto tako teško oštećene--kao banka, bibloteka i zgrada socijalnog osiguranja."

BBC News Online je održao program 'pitanja i odgovori' sa Simpsonom, koji je privukao 2 miliona posjetilaca 14. aprila. Novinar je objasnio, "pričao sam sa širim krugom naroda ovdje (u Jugoslaviji), mnogi koji su učestovali u 88 dana demonstracija protiv Miloševića prije dvije godine, i oni su svi rekli da ih je bombardovanje stavilo na njegovu stranu."

Kampanja protiv Simpsona je počela iste večeri kada su NATO-vi predstavnici odbili ikakvu odgovornost za bombardovanje albanskih izbjegličkih kolona. Kada je predstavio snimke tog napada u vijestima, Simpson je naglasio da mu srpske vlasti ne bi dozvolile da dođe na scenu događaja, da nisu bile sigurne o činjenicama.

Raniji izviještaj Simpsona da su NATO-vi mlaznjaci uništili putnički voz na mostu blizu Leskovca je kasnije bio i potvrđen. Prisiljeni na kraju da priznaju odgovornost za ovaj napad na civile, zvaničnici britanskog Kabineta namjerili su svoj bijes ka veteranu BBC novinaru.

On je pretrpio slične napade od prošle Tori britanske vlade za svoje izvještaje iz Iraka u Perzijskom Ratu 1990. Ranije ove godine, za vrijeme ponovnog bombardovanja Iraka, Alistair Campbell (Glavni Ministar Štampe od Tony Blaira), Ministar Odbrane George Robertson, i Ministar za Vanjske Poslove Robin Cook su svi podnijeli pisanu žalbu zbog izvještavanja BBC-a.

Prve sedmice NATO-vog bombardovanja Srbije, voditelj BBC programa Newsnight Jeremy Paxman i John Humphry od BBC Radija Četiri programa Today Programmme su također bili kritikovani. Zvaničnici britanske vlade su savjetovali Premijera Blaira da odustane od planiranog intervjua sa Paxmanom, što se može protumačiti kao zvanični protest, zato što su se protivili njegovom "skeptičnom tonu." Humphery je napadnut zbog njegove redovne upotrebe riječi "svinjarija, zbrka" dok je diskutovao NATO-vu strategiju u intervjuu sa Georgem Robertsonom (Ministrom Odbrane).

U drugom intervjuu, Robertson se bunio kada je Paxman rekao da "bombardovanje Miloševića do pregovaračkog stola" nije ostvareno. Robertson je tada prekinuo intervju.

Simpson se brani od optužbi

Simpson je primio mnoge internacionalne nagrade za svoje ratno novinarstvo. Njegove kolege u BBC-u su ga branile. Richard Ayre, zamijenik šefa izvršnog odbora Vijesti u BBC-u, je rekao, "Važno je gledaocima predočiti istinito stanje o narodnom raspoloženju u Beogradu, a ne jednostavno ono što bi vlade NATO-a više volile da čuju." (The Times, 16. aprila)

U britanskom Guardianu 17. aprila Simpson se branio, rekavši, "Objektivnost u kazivanju onoga što se događa predamnom, je udahnuto u meni. Proveo sam u BBC-u već 34 godine. Znam kako da kontrolišem ono što govorim ili pišem." Simpson dodaje da je on isuviše dobro upoznat sa zločinima Miloševićeve vlade, da bi bio podvrgnut njihovoj propagandi, "Ali potpuno odbijam da se uvijem u sve te lake šovinističke stvari, govoriti o Nacistima, fašistima i zlim imperijama. Činjenice govore same za sebe."

U svom redovnom sedmičnom stupcu u novinama Sunday Telegraph od 18. aprila, Simpson je izrazio gađenje prema svojim anonimnim kritičarima u britanskoj vladi u Downing Streetu. On je rekao da je štampa u Jugoslaviji iskoristila ovu tihu kampanju protiv nijega, za koju vjeruje da je nastala od Alistair Campbella (uticajni britanski političar). "Oni [Jugosloveni] su to uzeli kao znak da je britanska vlada, uprkos svih svojih proglašenih slobodarskih težnji, isto tako zainteresovana da kontroliše mediju kao i Slobodan Milošević."

On nastavlja, " Ovo je moj trideseti rat. Vrlo dobro znam kako vlasti pokušavaju da manipulišu mediju...Tu ima jedna depresivna putanja: kada stvari krenu loše, britanska vlada počne gubiti nerve. Plaši ih pomisao da bi narod mogao dobiti neovisne, objektivne informacije, i tako oni počnu šaputati o ličnim spobnostima reportera. Potajno, naravno."

Napad na Simpsona predstavlja značajan politički razvoj. Većina britanskih radio i televizijskih stanica ne kriju svoju podršku NATO-vim akcijama. Sada pokušavaju da ušutkaju jedno od nekoliko preostalih kritičnih izvora informacije. Pritisak koji se vrši na BBC dolazi tačno u trenutku kad su se istinske društvene i ljudske posljedice rata--u obliku NATO-vih napada na civile, i na Srbe i na etničke Albance--počele razotkrivati. Zbog toga su održavanje i pojačavanje uloge medije koje je pristrano na strani NATO-a, i njihova promocija laži i izvrtanja da prikriju stvarne ciljeve rata, sve više neophodne.

Pokušaj da zabrane i tih nekoliko izviještaja koji donose slike tragičnih posljedica bombardovanja, može samo da znači da NATO planira pojačati napade na civile. Drugi članak u Timesu, "Jasne mete: Zašto se ne smije smanjiti jačina bombardovanja," čini očiglednim da je cilj zračnih napada uništenje Jugoslavije. Jedan dalji, manje direktni pokazatelj ovoga, je imenovanje Alistair Campbella da sredi NATO-vu medijsku strategiju, tako da se zapadne vlade mogu predstaviti javnosti u jednom zajedničkom, jedinstvenom stavu.

Campbell vjeruje da se nešto od zbrke u javnim odnosima, koja je nastala poslije NATO-vog bombardovanja albanske kolone civila, moglo umanjiti da su London, Pentagon i Brussels usvojili zajednički stav. On je savjetovao NATO-vim predstavnicima da više ništa ne kažu o tom događaju.

Činjenica da laburistička vlada u Britaniji traži načina da spriječi javnost da ima ikakvav pristup bilo kojim kritičnim izviještajima, daje jasnu opomenu o opasnosti koju ovaj rat predstavlja demokratskim pravima radnom narodu širom svijeta. Kakva tu "slobodna štampa" može da postoji, ako jedine informacije i stanovišta kojim se dozvoljava da se šire, su one koje vlada podržava?

Neo-kolonijalistička i vojna politika koju sprovode SAD, Britanija i NATO protiv slabijih nacija kao što je Srbija, se na kraju krajeva, ne slaže i ne uklapa sa primjenom osnovnih demokratskih prava ni u njihovim državama.