World Socialist Web Site
 

WSWS : Srpskohrvatski

Kosovo, Kašmir i New York Times

Uredništvo
23. juna 1999.

Zamislite da je izdanje New York Times-a od utorka, novine koje su vodile medijsku propagandnu kampanju podržavajući SAD-NATO rat protiv Jugoslavije, objavilo uvodnik napisanim u smislu sljedećih izvoda:

"Srbija i SAD su već dugo angažovani u cikluse konfrontacija i uspostavljanja dobrih međusobnih odnosa, sa ratom i prijetnjama ratom nakon kojih bi slijedilo obećanje saradnje. Provokacija je prisustvo dobro naoružanih islamskih boraca koji drže planinske položaje na teritoriji Srbije, tražeći nezavisnost za Kosovo, jedinu srpsku državu kojom dominiraju muslimani. Srbija, koja je pokušavala da ih bombarduje i gađa artiljerijom da bi ih uklonila sa položaja, s pravom zahtjeva pomoć SAD-a u uklanjanju gerila kao prvog koraka u rješenju sadašnje krize….

"Prošli ustanci na Kosovu su uvlačili stotine hiljada srpskih trupa i koštali hiljade života. Srbija kaže da SAD pomažu pobunjenicima. SAD kažu da samo obezbjeđuju 'moralnu podršku' starosjediocima koji su 'borci za slobodu'….

"Posljednjih godina, Srbija nažalost pokazuje sporost u shvatanju da ne može ugušiti pobunu muslimana na Kosovu samo primjenom sile. Ali intervencija pobunjenika ovog proljeća je bila naširoko osuđivana kao provokacija od strane SAD-a….

"Sve do sada Srbija je pokazala primjerenu uzdržanost, ali upozorava da vrijeme ističe. Ako se pobunjenici ne uklone, Srbija kaže, boji se da neće moći snabdjeti mjesta kojima je to potrebno prije nego što snijeg padne u avgustu. Razočarani neuspjehom da natjeraju pobunjenike u povlačenje, Srbija bi mogla doći u iskušenje da pošalje trupe na albansku teritoriju. To bi bila ozbiljna eskalacija, i još više zabrinjavajuća jer obe zemlje posjeduju nuklearno naoružanje.

"Ne može doći do uspostavljanja dobrih odnosa bez neke političke rezolucije kosovskog statusa. Bilo koje rješenje će vjerovatno morati da bude jedna kreativna kombinacija samouprave Kosovara sa nekom vrstom političkog udruženja sa Srbijom i možda i Albanijom. Ali se nijedno rješenje ne može postići pod prijetnjom vojne akcije."

Ovaj se komentar, naravno, nije pojavio u jučerašnjem Times-u. Ali su se iste riječi, izuzev imena zemalja, pojavile. Ovaj uvodnik je imao naslov "Opasna Eskalacija u Kašmiru." Mi smo samo zamijenili Kosovo za Kašmir, Srbiju za Indiju, i SAD (ili Albaniju) za Pakistan.

Iz ove vježbe se može izvesti očigledan zaključak. Izjave Times-a—i šire, komentari koji se pojavljuju u američkoj štampi koju kontrolišu korporacije—se ne izvode iz analiza zasnovanim na objektivnim standardima koji su univerzalno primjenjivi. Ono što Times osuđuje na Kosovu—pokušaj od strane regionalne sile da održi svoju vlast protiv pokreta za otcjepljenje, koji je naoružan i podržan iz inostranstva—on to komentariše sa puno razumijavanja u Kašmiru.

Najvažniji—ali neiskazan—faktor je stav vlade SAD-a i Wall Street-a prema regionalnim vlastima. Washington je smatrao Srbiju kao prepreku na Kosovu. Zato je Miloševic demonizovan od strane medija i zato je formalno optužen od strane suda za ratne zločine Ujedinjenih Nacija. U Kašmiru, vlada SAD-a njeguje odnose i sa Pakistanom, i sa Indijom. Tokom dekade od kraja Hladnog Rata, kada je Pakistan bio saveznik SAD-a i Indija je bila uz Sovjetski Savez, Indija je prihvatila ekonomski program rada SAD-a i otvorila svoju ekonomiju stranom kapitalu. SAD izbjegavaju do provociraju bilo koju stranu u kašmirskom sukobu, čak i pomalo naginju na stranu Indije.

Kao posljedica toga, urednici Times-a su primorani da naprave mnogo pažljivije i trezvenije procjene sukoba u Kašmiru, umjesto da se angažuju u popovanju moralima koje je svojstveno njihovim komentarima o Kosovu.

Pod drugačijim uslovima, indijski premijer Vajpaji je mogao vidjeti svoju fotografiju na prvim stranicama američkih časopisa, dok bi uredničke stranice Times-a, Washington Post-a i druge, grmile o potrebi da "međunarodna zajednica" zaustavi zločine indijskih trupa u Kašmiru, i Pentagon bi sastavljao spisak meta za bombardovanje u Delhiju, Bombaju i Kalkuti.

Ili, u slučaju da su CIA i Pentagon usvojili poziciju u korist Indije, američka štampa bi istakla navodnu vezu između Pakistana i Osama bin-Ladena (optuženog teroriste); gerile koje su prethodno bile predstavljene kao "borci za slobodu" bi se transformisale u "teroriste;" a rakete bi ciljale mete u Lahoru i Karačiju.

Lansiranje vazdušnih napada protiv Indije ili Pakistana, zemalja koje posjeduju nuklearno naoružanje, još nije na dnevnom redu Pentagon-a. Ali bilo je mnogo više poginulih u Kašmiru tokom posljednjih pet godina, nego što je poginulo na Kosovu prije nego što su američke bombe počele padati. Indija zahtjeva suverenitet nad Kašmirom i odbija svaku internacionalnu intervenciju u sukobu. Jugoslavija je zauzela sličan stav na Kosovu, sve do bombardovanja.

Na kojoj osnovi međunarodnog zakona New York Times može podržavati akcije Indije u Kašmiru, dok osuđuje akcije Jugoslavije na Kosovu? Kako Times može insistirati da se u Kašmiru, "ne može postići ni jedno rješenje pod prijetnjom vojne akcije," dok su rješenja za Kosovo totalni vazdušni rat i vojna okupacija. Mi živimo u vremenu kada tako zasjenjujuće i očigledne protivriječnosti, kako u formulisanju vanjske politike SAD-a i njenom opravdanju u američkoj štampi, prolaze uglavnom bez izazova.