World Socialist Web Site
 

WSWS : Srpskohrvatski

Grčka: Protesti Protiv Rata Se Pojačavaju

Mike Ingram
3. maja 1999.

Protesti protiv NATO bombardovanja Jugoslavije preplavljuju Grčku skoro svakodnevno. 29. aprila su dostigli nove dimenzije, kada su oko 200 britanskih kamiona natovarenih sanducima i vojna vozila bili gađani voćem i povrćem, nakon što su demonstranti okrenuli NATO saobraćajne oznake i usmjerili konvoj na otvorenu pijacu u Solunu.

Ovo, što je po riječima jednog od učesnika bio pokušaj "da se pokaže, na duhovit način, da cijeli grčki narod ne odobrava šta NATO radi" je dio šireg i rastućeg protesta koji uključuje hiljade radnih ljudi širom zemlje.

Ranije, demonstranti su blokirali željezničku prugu da bi zaustavili voz za Skoplje, koji je prevozio 72 britanska tenka i 31 lako oklopno vozilo, da napusti Solun, drugi po veličini grad i glavnu luku za pošiljke za Makedoniju. Oprema, dio Druge Britanske Borbene Grupe, koja se šalje u Makedoniju, je baš bila istovarena sa britanskog teretnog broda 'Sea Centurion'.

Pojačanje britanske vojske je bilo suočeno sa demonstrantima u Solunskoj luci. Nakon toga je uslijedio napad na voz koji je prevozio 'Scimitar' lake izvidničke tenkove. Farovi i vjetrobrani su bili porazbijani, a akumulatori i antene demontirani dok je voz izlazio iz luke da bi se pripremilo putovanje u Makedoniju.

Svi pokreti britanskih vojnih vozila vozom iz Soluna su bili zaustavljeni, jer je sindikat objavio štrajk željezničara.

23. aprila, solunska opština je jednoglasno glasala protiv toga da Grčka obezbjedi pozadinsku pomoć NATO trupama koje planiraju kopnenu ofanzivu na Kosovo. Gradonačelnik Vasilis Papageorgopulos je izjavio reporterima da je bombardovanje Jugoslavije u protivnosti sa poveljom NATO-a i kao takvo ne povlači grčku podršku. Solunska luka i aerodrom su ključne tranzitne tačke za NATO trupe i opremu ukoliko se odluče za kopneni napad. Do sada, NATO je koristio luku i aerodrom kao ulaznu tačku za trupe i njihovu opremu, koje su uključene u mirovne snage stacionirane u Skoplju, glavnom gradu Makedonije, i za pomoć izbjeglicama.

Na ostrvu Krf, u Jonskom moru, zapadno od grčkog kopna, hiljade protestanata su izazvale okršaj sa policijom nakon što su primjetile NATO avion na pisti malog internacionalnog aerodroma. Krf je korišćen kao tranzitna tačka, navodno, za pomoć Albaniji.

25. aprila, u gradu Xanthi, na sjeverozapadu zemlje, 2.500 protestanata je formiralo "ljudski štit" oko zgrade koju koristi radio stanica SAD vlade--Glas Amerike, protestvujući protiv NATO bombardovanja. Članovi Odbora za Mir Istočne Makedonije i Trakije su izjavili za štampu da je Glas Amerike emitovao poruke rata i parole protiv Jugoslavije i Slobodana Miloševića.

Prošle nedjelje, govoreći na sastanku održanom povodom 50-ce NATO-a, grčki predsjednik Kostas Simitis je upozorio da se kriza na Kosovu može proširiti i izazvati destabilizaciju Balkana. On je dodao da se posljedice već osjećaju u Makedoniji i Albaniji.

Napad NATO-a na Jugoslaviju je već izazvao ozbiljnu krizu PASOK socijal demokratske vlade. Grčka je članica NATO-a, ali je bila nevoljna da direktno učestvuje u ofanzivi protiv Srba. Javno mnjenje pokazuje da je više od 90% Grka protiv rata. U četvrtak, Grčka, kao stalni predstavnik Evropske Unije, se uzdržala od glasanja za odobrenje regulacije zabrane uvoza nafte u Jugoslaviju.

Glavna konzervativna opoziciona partija je tražila da iskoristi masovno protivljenje ratu da poboljša političku platformu pro-Srpskih nacionalista i da osudi NATO bombardovanje. Nemiri u Solunu, kao i protesti protiv avionskih napada u većini gradova, bi mogli dovesti do pada PASOK vlade. Vjerovatnoća je povećana mogućnošću da će se od grčke vlade tražiti da obezbjedi pozadinsku pomoć za kopnenu invaziju.

Ovo bi moglo da dovede tačno do scenarija strašnog suda na južnom krilu NATO-a, kojeg je predsjednik SAD, Bill Clinton, naveo kao razlog za početak bombardovanja. Promjena vlade u Atini bi mogla dovesti Grčku do izjašnjavanja protiv vazdušnog napada i zatvaranja luke u Solunu za vojnu upotrebu i snabdjevanje NATO pješadije stacionirane u Makedoniji. Takav razvoj bi mogao dovesti do izbacivanja Grčke iz NATO-a, dramatično povećavajući zategnutost u Egejskom regionu i razbuktavanje neprijateljstva između Grčke i Turske, koji su odavno neprijetelji, uprkos zajedničkom članstvu u NATO-u.