World Socialist Web Site
 

WSWS : Srpskohrvatski

Šta To Poslanik SAD-a Thomas Pickering Radi U Šri Lanci?

Barry Grey
27. maja 2000.

Posjetom SAD poslanika Thomas-a Pickering-a Indiji i Šri Lanci, Sjedinjene Države su se direktno ubacile u građanski rat koji već sedamnaest godina uništava ovu ostrvsku državu na indijskoj južnoj obali. U licu Pickering-a, SAD dovode američku silu da se nosi protiv neposredne vojne pobjede tamilskih separatističkih Oslobodilačkih Tigrova Tamilskog Elama (LTTE).

Kao što je postao običaj, Državni Potsekretar za Politička Pitanja SAD-a je izjavio da je intervencija Washington-a bila motivisana čisto humanitarnim pobudama. Pickering, jedan od predstavnika SAD Ministarstva Vanjskih Poslova koji se svrstava među one koji su proveli najduže vrijeme u toj službi i koji je jedan od njihovih najpovjerljivijih diplomata, je izjavio indijskoj štampi da se sastao sa glavnim funkcionerima da bi spriječio "humanitarnu katastrofu" na poluostrvu Džafna u Šri Lanci. Iznenadne i nevjerovatne vojne pobjede su tokom posljednjeg mjeseca dovele LTTE nekoliko milja od Džafne grada, centra regiona gdje šrilankanska tamilska manjina predstavlja veliku većinu stanovništva. Nekih 30.000 šrilankanskih trupa, koje su potisnute do moreuza koji razdvaja Šri Lanku od Indije, su u opasnosti da ih LTTE snage potpuno dotuku.

Nijedan informisan i objektivan posmatrač vanjske politike SAD-a ne bi trebao imati povjerenja u humanitarna pretvaranja Pickering-a. Već skoro dvije decenije Washington pruža ekonomsku, vojnu i političku podršku uzastopnim vladama Šri Lanke koje vode rat protiv tamilskog stanovništva na sjeveru i istoku zemlje. Njihovi "humanitarni" impulsi se nisu pokrenuli kampanjom ubistava, mučenja, vojne okupacije i represije koju vrši dominantna sinhaleska [Sinhala predstavlja glavnu narodnost i jezik naroda Šri Lanke—prim. prev.] buržoazija protiv Tamila. Ovaj građanski rat je, prema dokumentima SAD Ministarstva Vanjskih Poslova, koštao skoro 60.000 života i stvorio 600.000 izbjeglica.

Tačnije rečeno, glavna briga koja je dovela Pickering-a u Novi Delhi i Kolombo je vjerovatnoća pogubnog poraza sinhaleske vladajuće klase i raspada šrilankanske države. Kao i uvijek, iza retorike Washington-a o demokratiji i ljudskim pravima stoje globalni ekonomski i geo-politički interesi američkog imperijalizma.

24. i 25. maja, poslije sastanaka sa indijskim Ministrom Vanjskih Poslova Lalitom Mansingom i Ministrom Odbrane George-om Fernandes-om, Pickering i njegove indijske kolege su proglasili obostrano protivljenje "vojnom rješenju" kao i zahtjevu LTTE-a za odvojenu državu Tamilskog Elama. Pickering je jasno stavio do znanja insistiranje Washington-a da se Indija agresivnije pokrene da spriječi pobjedu LTTE-a, zajedno sa obavezivanjem da upotrijebe svoje pomorske snage za evakuaciju šrilankanskih trupa iz Džafne, u slučaju da vlada Narodnog Saveza u Kolombu to bude i zahtjevala. On je dalje dao Washington-ovo javno odobrenje naporima norveške delegacije, trenutno u Kolombu, da posreduje u prekidu vatre i pokrene mirovne pregovore između vlade Šri Lanke i LTTE-a.

Iako je insistirao da SAD nemaju namjeru da se direktno miješaju u ove diplomatske napore, Pickering je izjavio, zloslutno i prijeteći, da Washington "pažljivo posmatra situaciju u Šri Lanci." I SAD i Indija poriču bilo kakve planove za vojnu intervenciju na strani snaga Šri Lanke u Džafni, ali je Indija pomjerila flotilu mornarice i avijacije kod obale Džafne, i SAD su poslale dio svoje flote iz Perzijskog Zaliva u južno Arapsko More, zapadno od Šri Lanke.

Pickering se treba sastati sa šrilankanskim vladinim predstavnicima u Kolombu 29. maja. Tokom svog boravka u Šri Lanci, one će se također savjetovati sa norveškim posrednicima. U međuvremenu, Predsjednik Šri lanke Čandrika Kumaratunga je otvorila vrata za direktnije diplomatsko, ako ne i vojno, angažovanje SAD-a, kada je izjavila na televizijskom intervjuu da bi željela da se SAD zajedno sa Norveškom i Indijom uključe u "mirovni proces."

Washington-ski visoko-profilni potezi da natjeraju LTTE na pregovarački sto su povezani sa njegovim nedavnim pomjeranjem prema savezu sa Indijom, za koju se SAD nadaju da će pretvoriti u svog regionalnog opunomoćenika na potkontinentu.Tokom perioda Hladnog Rata, Washington je gledao na Indiju, kojom je od njene nezavisnosti vladala Kongresna Partija, kao paravan za Sovjetski Savez. SAD su nastojale da izgrade Pakistan kao protivtežu Indiji.

Ali po dolasku Baratija Janata Partije (BJP) na vlast u Novom Delhiju, Washington se udaljio od svoga bivšeg saveznika Pakistana, demonstrativno se pomjerajući da pojača svoje ekonomske, vojne i obavještajne veze sa indijskim režimom. SAD banke i tranznacionalne korporacije su naklonjene BJP-ju jer je ona obećala da će još brže i nemilosrdnije od svojih Kongresnih rivala usvojiti polise privatizacije i deregulacije, koje je propisao Internacionalni Monetarni Fond.

Prihvatanje BJP režima od strane Clinton-ove administracije samo po sebi pokazuje lažnost demokratskog i pacifističkog pretvaranja Washington-a. BJP je hinduistička šovinistička partija povezana sa fašističkim organizacijama. Ona je signalizovala svoje agresivne i vojne namjere kada je prije dvije godine testirala nuklearno oružje blizu granice sa Pakistanom.

I Indija i njen savjetnik i učitelj SAD smatraju vojnu pobjedu LTTE-a u Šri Lanci, i mogućnost nezavisne tamilske nacije, kao ozbiljnu prijetnju cjelokupnosti indijske nacije, koja je suočena brojem separatističkih pokreta, od kojih je najvažniji onaj u Kašmiru, ali isto tako i u južnoj državi Tamil Nadu.

Washington-ov savez sa desničarskim BJP-om je samo jedan od mnogih protivriječnosti kojima obiluju zvanične izjave njegove vanjske politike. Čak još izraženiji je kontrast između njegovog neprijateljstva prema tamilskim separatistima u Šri Lanci i njegovog potpunog prihvatanja etničkih albanskih separatista na Kosovu. Na ovaj dan prije godinu dana, SAD su bile u savezu sa Oslobodilačkom Vojskom Kosova (OVK) i angažovani u krvavom vazdušnom ratu protiv Srbije, koji je bio opravdan na osnovi da je Beograd bio kriv za etničko čišćenje i genocid protiv većinskog albanskog stanovništva svoje južne pokrajine.

Danas se upotrijebljavaju iste humanitarne parole da se opravda intervencija protiv LTTE separatista i podrška represije Kolomba nad većinskim tamilskim stanovništvom na istoku i sjeveru Šri Lanke. Kako objasniti tako očiglednu protivriječnost? Kako to da humanitarizam tjera Washington da prezrivo odbije diplomatiju i sija bombe po Srbima jednog dana, a sljedećeg da zahtijeva diplomatsku pogodbu da bi spasio sinhalesku buržoaziju?

SAD predstavnici, u svojoj drskosti i cinizmu, nikada i ne pomisle da odgovore na takva pitanja, jer su sigurni da ih krajnje korumpirana i pokvarena američka medija nikada neće ni postaviti.

Postoje bitne razlike između Kosova i nevolja Tamila u Šri Lanci, ali one samo naglašavaju licemjerstvo Washington-a. Srpska represija albanskih Kosovara se ne može ni porediti sa 17-godišnjim pokoljem Tamila od strane Kolomba. Najviše procjene broja ubijenih Kosovara tokom srpske represije i NATO bombardovanja se kreće negdje oko 1.000. Broj poginulih od Kolombovog rata protiv Tamila je 60 puta veći.

Da citiramo samo jedan pasus izvještaja samog SAD Ministarstva Vanjskih Poslova o ljudskim pravima u Šri Lanci, objavljenog februara 1999:

"Većina žrtava mučenja su bili Tamilci osumnjičeni da su pobunjenici ili saradnici LTTE-a. Metode mučenja su uključivale električne šokove, batinanje i udaranje (posebno po tabanima), vješanje za ruke u iskrivljenim položajima, nanošenje opekotina, i utapanja u vodi s time da se žrtva izvuče iz vode samo prije davljenja. U ostalim slučajevima, žrtve se prisiljavaju da ostanu u neprirodnim položajima na duže vrijeme, ili sa kesama punih insekticida, ljutog praha, ili benzina koje se stave na njihove glave. Zatvorenici su prijavljivali slomljene kosti i druge ozbiljne povrede kao posljedice njihovog zlostavljanja."

Čak šta više, LTTE je, bez obzira na svoju komunalističku politiku, tokom svoje istorije uživao daleko veću podršku nego što je OVK ikada uspio da postigne. SAD zvaničnici su bili prilično svjesni veza OVK-a sa elementima albanske mafije i njenog angažovanja u krijumčaranju droge kada su odlučili da je skinu sa spiska terorističkih organizacija Ministarstva Vanjskih Poslova i da je uzdignu i reklamiraju kao pokret "nacionalnog oslobođenja". Ali SAD i dalje tretiraju LTTE kao nezakonitu organizaciju, koja se uzdigla usred godina tamilskog otpora represiji i diskriminaciji od strane sinhaleskog režima. I sam građanski rat se pokrenuo i zapalio pogromima 1983. koje je podupirala vlada, i koji su pobili stotine Tamila.

Nijedna analiza intervencije SAD-a u Šri Lanci ne bi bila potpuna bez proučavanja demokratskih i pacifističkih akreditacija Thomas-a Pickering-a. Hvaleći se rankom karijeriste ambasadora, najvišeg ranga SAD Inostranih Poslova, ovaj veteran američke diplomatije je bio uključen u nekim od najpodlijih i najprljavijih epizoda vanjske politike u posljednje tri decenije.

Kao rastuća zvijezda ustanove vanjske politike SAD-a, Pickering je služio kao specijalni pomoćnik Henry-ja Kissinger-a 1973-74, kada su SAD pokušale da spriječe poraz u Vijetnamu. On je bio specijalni pomoćnik Kissinger-u kada je ovaj pomogao u planiranju puča, kojeg su potpomogle SAD, koji je doveo na vlast fašističkog generala i čileanskog masovnog ubicu Augusto-a Pinochet-a.

On je obavljao dužnost SAD ambasadora u El Salvadoru pod Reagan-ovom administracijom, kada je Washington podupirao režim brigada smrti u ovoj zemlji. Njegov zadnji položaj ambasadora je bio u Moskvi (1993-96), gdje je pomogao u koordinaciji Jeljcinovog režima u bombardovanju ruskog parlamenta oktobra 1993.

Ovo je rezime glavnog čovjeka Washingtona u Šri Lanci. To naglašava reakcionarnu suštinu iza humanitarne retorike politike SAD-a na indijskom potkontinentu.