World Socialist Web Site
 

WSWS : Srpskohrvatski

Američki Izbori: Zavjera Se Počela Razotkrivati

Barry Grey
14. novembra 2000.

U štampi se pojavila nova informacija koja još dalje rasvjetljava nevjerovatne događaje izborne večeri, 7-8. novembra, navodeći na bestidni pokušaj republikanske kampanje George-a W. Bush-a da televizijske mreže podvrgne divljem stampedu da bi potajno osvojio predsjedničku trku.

I Washington Post i New York Times su neobavezno izvijestili u ponedjeljak da je jedan službenik Fox News Channel-a, koji je objavio kasno naveče da je Bush osvojio Florida-u i dobio izbore, prvi rođak George-a W. Bush-a i brata republikanskog kandidata, guvernera Florida-e Jeb-a Bush-a.

Dotična osoba je John Ellis, koji rukovodi podijumom za objavljivanje izbornih rezultata u Fox-u. Prema pisanju članka pod naslovom "Loša Odluka na Florida-i Bad Call in Florida" od strane Post-ovog direktora glasanja, Richard-a Morin-a, Ellis je jednostrano proglasio svog rođaka pobjednikom, bez da je primio ikakav poziv iz Službe za Glasačke Vijesti Voter News Service (VNS), koji predstavlja konzorcijum za anketiranje broja glasova za televiziju, i koji su trebali napraviti procjene rezultata za svaku državu za televizijske vijesti.

Poslije objave Fox-a, uslijedile su slične izjave iz CNN, ABC, NBC i CBS, što je ne dugo poslije toga navelo demokratskog kandidata Al Gore-a da telefonira svome republikanskom protivniku i prizna poraz. Očevidna zavjera iskovana od Bush-a i njegovog rođaka u Fox-u je zamalo uspjela. Gore je bio krenuo da u javnom govoru prizna poraz kada je primio poziv od demokratskih zvaničnika na Florida-i koji su ga obavijestili da je Bush-ova prednost na Florida-i mnogo manja nego što se objavilo, a i ta se razlika topila brzim tempom. Gore se vratio nazad i telefonirao Bush-u da opozove svoje priznanje poraza.

Morin piše: "VNS nije uopšte objavio pobjedu Bush-a na Florida-i. Fox News je bio prvi da proglasi Florida-u u korist republikanaca dok su brojevi glasova koji su pristizali iz VNS-a nastavljali da pokazuju uvjerljivu prednost Bush-a. Fox je objavio pobjedu u 2:16 ujutro. (Ironično, John Ellis, koji je upravljao centrom za informacije u Fox-u i koji je Bush-ov rođak, je donio odluku da se Bush proglasi pobjednikom)."

Do 3:00 ujutru prošle srijede, sve televizijske mreže su povukle svoje procjene Bush-ove pobjede na Florida-i i proglasile su predsjedničke izbore suviše izjednačenim da bi izjavili ko je dobio.

Morin-ova ironična opaska razjašnjava da je Ellis-ova krvna srodnost sa republikanskim kandidatom i guvernerom Florida-e opšte poznata u medijskim krugovima. Ali se to sve do sada nije dalo u javnost.

Članak sa naslovne strane New York Times-a iz ponedjeljka pokazuje da je Ellis Bush-ov pristalica koji ima pristupa užim krugovima republikanske kampanje. Ovaj članak političkog dopisnika Times-a Richard-a L. Berke-a citira Ellis-a o pred-izbornoj strategiji poslije-izbornim raspravama u Bush-ovom kampu, i bilježi da je Ellis bio "u čestom kontaktu sa Gospodinom Bush-om."

Niti Post niti Times ne pozivaju na zabrinutost oko politički rodoskrvnog odnosa između Bush-ove kampanje i ovog zvaničnika televizijskih vijesti koji je odigrao ključnu ulogu u pokušaju da okrene izbore u korist republikanaca. Njihovo reagovanje na ovu zlobnu činjenicu naglašava kvarne odnose između štampe i republikanske desnice.

Otkrivanje Ellis-ove uloge baca svjetlo na lanac događaja koji se odvio prošle sedmice između utorka uveče i rane srijede ujutru. Ono naglašava aspekt američkih izbora koji je obično skriven od javnosti—dosluh između medije i političkih snaga na desnici kojima su korporativni konglomerati, koji kontrolišu vijesti, pretežno naklonjeni. Kao što je političkim operativcima u obe partije dobro poznato, televizijske mreže igraju mnogo više od pasivne uloge u američkom izbornom procesu, i njihove procjene pobjednika u toku izborne večeri mogu imati kritične posljedice po impulsivna kretanja i na kraju krajeva i ishod tijesne trke.

Kada su televizijske vijesti proglasile Gore-a pobjednikom na Florida-i u 7:50 uveče, pošto im je Voter News Service dobavio informaciju, Bush-ova kampanja je bila svjesna da im je prilika za pobjedu nestala. Bush i njegovi glavni pomagači su se povukli iz svog hotela u guvernerovu vilu i poduzeli bezumne pokušaje iza scene da prinude televizijske vijesti da povuku svoju prethodnu obavijest o rezultatu trke na Florida-i.

Kao što je sada jasno od desetina hiljada pristalica Gore-a na Florida-i čiji su se glasovi odbacili ili koji su i sami nenamjerno glasali za desničara Patrick Buchanan-a, prva projekcija pobjede demokrata na Florida-i je bila bazirana na biračkim anketama koje su tačno odrazile javne osjećaje.

Bush je poduzeo besprimjeran potez kada je pozvao mediju u guvernersku vilu, gdje je osudio projekcije televizijskih mreža u Pennsylvania-i i Florida-i i javno predvidio da će Florida na kraju biti njegova. Ovaj nepripremljen medijski događaj je predstavljao oštar zaokret od tradicije izborne večeri, kada se od kandidata očekuje da se suzdrže od bilo kakvih javnih izjava sve dok ne proglase svoju pobjedu ili poraz.

U roku od nekoliko minuta od Bush-ove intervencije, televizijske vijesti su iznenada promijenile svoju prethodnu projekciju, i odstranjujući Florida-u sa Gore-ove liste država i proglašavajući je neodlučenom. Spikeri na vijestima nisu ponudili ikakvo objašnjenje za ovaj nagli zaokret osim nejasnih pozivanja na "loše podatke."

Do sitnih sati srijede jutra, postalo je jasno da će ishod izbora na nacionalnom nivou zavisiti od resultata iz Florida-e. U tom trenutku je Fox, televizijska mreža ultradesničarskog medijskog mogula Rupert-a Murdoch-a, napravila svoju nevjerovatnu izjavu proglašavajući Bush-a pobjednikom na Florida-i i sljedećim predsjednikom SAD-a.

Konvergencija tri faktora—čudnih i nastranih promjena informacija na televiziji, kontrola državne mašinerije Florida-e od strane Bush-ovog brata, i uloga Bush-ovog rođaka u Fox-u—je samo po sebi dovoljno da opravda punu istragu u mahinacije Bush-ove kampanje i televizijskih mreža. Kada se činjenice stave u kontekstu nedavnih političkih događaja—iznad svega, republikanska zavjera da skinu dva puta izabranog predsjednika putem pseudo-konstitucionog puča—pojavljuje se nacrt kriminalne zavjere da se izbori izbace sa kolosjeka na bazi netačnih i namještenih glasova.

Svaki potez kojeg je poduzela Bush-ova kampanja od kada su počeli izbori, podupire ovo tumačenje događaja. Od njenog provokativnog pokušaja da podvrgne javno mnjenje stampedu kada je saopštila svoj predsjednički prelazni tim, do svojih pokušaja da blokira tačno brojanje glasova na Florida-i, Bush-ov kamp je pokazao da je odlučan da preduhitri odluku glasača i ukrade izbore.

Kakva je bila priroda rasprave između Bush-ove kampanje i CNN, ABC, CBS, NBC i Fox-a koja je dovela do preokreta u objavama njihovih ranijih projekcija za Gore-a u glasanju na Florida-i?

Šta su to George W. Bush i njegov brat Jeb znali o glasačkim neregularnostima i zaplašivanja glasača na Florida-i? Zašto su bili tako pouzdani da će osvojiti Florida-u?

Kakve su se to diskusije odvijale između operativaca Bush-ove kampanje i John-a Ellis-a iz Fox News Channel-a?

To su samo neka od pitanja koja valja postaviti Bush-ovoj kampanji i televizijskim mrežama. Događaji prošle sedmice stavljaju do znanja da, ako bi Bush osvojio Bijelu Kuću, republikanska desnica bi upotrijebila svoju kontrolu nad mašinerijom države da pogazi demokratska prava i uspostavi besprimjerne napade na radničku klasu. Radnici bi se trebali upitati: ako su Bush-ovi mućkaroši spremni da upotrijebe kriminalne metode da osvoje vlast, kojim će onda metodama da pribjegnu da bi odbranili svoju vladavinu protiv socijalnih protesta i otpora odozdo?