World Socialist Web Site
 

WSWS : Srpskohrvatski

Tri Načela George W. Bush-a: Laž, Prevara I Lopovluk

Barry Grey
16. novembra 2000.

Sa svojim nacionalnim televizijskim govorom u srijedu naveče, republikanski guverner George W. Bush je postao prvi kanditat u istoriji SAD da pokuša, otvoreno i pred američkim narodom, da osvoji predsjedništvo putem ugušivanja glasova.

Podržavanjem akcija vlade države Floride—kojom upravlja njegov brat, guverner Jeb Bush—da se odbace rezultati glasova hiljada Floriđana, George W. Bush je nagomilao jednu neistinu na drugu. Kao i svi praktičari tehnike "velike laži," njegova namjera je bila da uvjeri narod ne sa vjerodostojnošću svojih argumenata, već radije bestidnim bezobrazlukom i ponavljanjem svojih tvrdnji.

"Svi Amerikanci hoće pošteno i tačno brojanje glasova na Floridi," izjavio je guverner Teksasa. Ne svi Amerikanci. Bush-ova kampanja, što je očigledno svima koji imaju oči i žele da vide, ne želi "ispravno i tačno brojanje glasova na Floridi." Zato ona pokušava na svaki mogući način da spriječi iscrpno brojanje svih glasova koji su se izglasali tog biračkog dana.

Bush je rekao da je htio da se glasovi broje, "po najvišim standardima i načelima ustava i naših zakona." Ovi standardi i principi se izražavaju u paroli "jedna osoba—jedan glas," što je upravo to što Bush i njegovi saradnici na Floridi žele da sabotiraju.

Potom je Bush iskazao svoja tri principa: "Ovaj proces mora bit pošten, ovaj proces mora biti tačan, i ovaj proces mora biti konačan, završan." Očigledno je da nije pošteno da se despotski isključe glasovi ljudi koji su glasali. Namjera takve procedure je da dođe do rezultata koji nije ispravan. Što se tiče principa konačnosti—to za Bush-ov kamp znači ovjeravanje rezultata koji on hoće, a ne rezultata kojeg diktira volja birača.

Bush je dao detalje svog principa "poštenja": glasanje, on je rekao, mora biti "pravedno svim glasačima Amerike, pravedno glasačima Floride, i pravedno glasačima svih opština Floride." Kada bi bilo po Bush-ovom, glasači širom Amerike, koji su u većini glasali za Bush-ovog demokratskog protivnika, bi vidjeli da se njihov izbor kandidata prevratio na osnovi neskrivenog predubjeđenja i nedemokratske procedure na Floridi. Na samoj Floridi, na hiljade demostranata su izašli na ulice da protestuju poništavanje-oduzimanje njihovih glasova od strane Bush-ovih lokalnih saveznika, a u najmanje dvije opštine im nije dozvoljeno zakonsko pravo da ručno prebroje svoje glasove.

Bush je nastavio: "Ja poštujem i cijenim vrijednost svakog glasa. Zato je moja kampanja podržavala automatsko prebrojavanje svih glasova u Floridi." Što se tiče prve rečenice, iskrenost bi zahtijevala od Bush-a da doda "u moju korist." Druga rečenica je nedosljedna jer je prvo prebrojavanje bilo automatsko, pa ga Bush-ova kampanja nije ni mogla zaustaviti.

Sljedeća rečenica—"Svakome se u Floridi izbrojao glas jedan put"—to je bestidna laž. Kao što cijeli svijet zna, desetine hiljada glasova, ugavnom radnika Crnaca i doseljenika i drugih pristalica Gore-a, nisu bili izbrojani.

U predjelu Palm Beach-a, na primjer, u prvom automatskom brojanju glasova su bili varljivi a moguće i ilegalni glasački listići u kutijama koji su prouzrokovali da se nekih 19.000 glasova probuše dva puta, i da se kao posljedica toga ne uračunaju. U izbornim okruzima pretežno naseljenim haitijskim Amerikancima je bilo objavljeno da su glasački listići već bili probušeni u korist Bush-a. Glasački zvaničnici su rekli desetinama hiljada drugih koji su nosili registrirane kartice za glasanje da ne mogu glasati.

Listiće hiljada drugih glasača su mašine pogrešno pročitale—nedosljednost koja se može ispraviti samo putem ručnog prebrojavanja, kojeg Bush-ov kamp odlučno nastoji da spriječi.

Izlažući detalje svog drugog principa, ispravnost, Bush je izjavio, "Ovaj proces mora biti ispravan. Kao što su Amerikanci vidjeli na televiziji, sami su vidjeli da ručno brojanje, gdje pojedinci donose subjektivne odluke o namjeri glasača, uvodi ljudske greške i politiku u ručni proces brojanja glasova."

Ovo je još jedna laž. Čak i prije nego što je ijedan glasački listić bio ručno izbrojen, Bush-ova početna prednost na Floridi se smanjila za 80 odsto kada je mašina prebrojala glasove, dokazajući vrlo poznatu stvarnost da su glasačke mašine netačne. Zato se od država do države radi po dugo ustanovljenom načinu da glasački predstavnici izvrše ručno prebrojavanje u bliskim trkama. Sam Bush je potpisao zakon u Teksasu izjavivši da je ručno brojanje vjerodostojnija metoda da se ustanovi najtačniji rezultat. Sve dok Bush-ov kamp nije izmislio novu teoriju da je ljudska intervencija u procesu prebrojavanja glasova suštinski nedemokratska, obično je bilo prihvaćeno da glasači i kandidati imaju pravo da tome pribjegnu kada je rezultat sporan.

Mnogi su već zapazili ironiju čovjeka koji je na platformi kampanje govorio da "vjeruje narodu" i da želi pojačati lokalnu vlast, dok sada razjašnjava organsku nesposobnost i nepoštenje ljudi koji ručno broje glasove, i potrebu da se oštro pregazi preko odluka lokalnih vlasti—što pokazuje da licemjerje ide kao ruka uz ruku sa nepoštenjem.

Govoreći o potrebi za završetak glasanja, Bush kaže, "Upravo zato zakon države Floride ima rok za ovjerenje glasova." Izjavivši da je rok prošao i da je glasanje ovjereno, on je odrazio raniju deklaraciju državnog sekretara Floride Katherine Harris—koja je u ovom slučaju Bush-ova predstavnica i državna potpredsjednica Bush-ove glasačke kampanje—da će završni rezultat biti objavljen u subotu, kada se na postojeće zvanične glasove dodaju glasovi iz inostranstva.

Tvrdnja da se Bush-ova kampanja vodi po zakonu je još jedna laž. Kao prvo, zakoni Floride su dvomisleni po pitanju zaključenja roka za prihvatanje glasačkih kutija od predstavnika lokalnih birališta, i sekretaru države daju značajnu diskreciju. Čak šta više, državni glasački zakon daje lokalnim vlastima pravo da izvrše ručno brojanje, pravo koje se pokazuje besmisleno ako sekretar države samovoljno odbije da dopusti potrebno vrijeme da se ta procedura i obavi.

U svakom slučaju, Harris-ova je radila naprotiv jasne namjere državnog suda izdate u ponedeljak koja potvrđuje pravo opština i zona da izvrše ručno brojanje i koja joj zabranjuje da samovoljno odbije da prihvati ispravljene glasačke rezultate predate poslije roka u 5 sati u utorak naveče. Ovu odluku je u utorak potvrdio Visoki Sud Floride, koji je nedvomisleno odbio njenu molbu za sudsku odredbu da se prestane sa svim ručnim brojanjima. Njena izjava u srijedu naveče da odbija zahtjeve tri opštine da sprovedu ručno brojanje i da predaju prepravljene glasove je spriječilo daljnja sudska saslušanja koja je Vrhovni Sud odredio za utorak ujutro.

Čak šta više, daleko od toga da podržava glasački zakon Floride, Bush-ova kampanja je otišla u federalni sud sa pokušajem da ga prevrati, i time spriječi opštine i zone da izvrše ručno brojanje.

Bush je išao i dalje i odbio je prijedlog kojeg je to veče dao potpredsjednik Gore da se glasovi u cijeloj Floridi ručno prebroje. Još jednom, njegovo obrazloženje je bila kombinacija neistine i nedosljednosti. On je optužio Gore-a da podržava nastavak "selektivnog ručnog brojanja koje nije ni pošteno ni tačno, ili pogoršavanjem ove greške putem proširivanja ovog defektnog procesa širom države." Zašto bi se ovo navodno zlo moglo pogoršati time da se ovaj proces uspostavi univerzalno, Bush nije rekao.

Ručno prebrojavanje širom države ne bi bilo "niti pravedno niti tačno," on je nastavio. "Bilo bi samovoljno i haotično." Ova posljedna optužba izražava još jednu glavnu osobinu Bush-ovog kampa—optužiti svog protivnika onim istim kriminalom kojeg i sam počinjavaš. Oni koji samovoljno ugušuju glasačka prava desetina hiljada Floriđana, javno optužuju svoje protivnike za despotizam. Isto tako, oni koji su od prvog dana radili da naruše uredno, zakonsko i tačno sakupljanje glasova na Floridi, optužuju svoje žrtve za stvaranje nereda.

Iako podmukao kao i suština Bush-ovog govora, njegov zaključak je dostigao nove visine—ili niskosti—cinizma i prevare. "Mi imamo odgovornost da se ponašamo dostojanstveno i pošteno," izjavio je. I to iz usta kandidata koji je upotrijebljavao najpokvarenije metode zavjere i prevare da bi oteo izbore, i koji nije oklijevao da skuje plan sa svojim bratom u državnoj kući Floride i njegovim prvim rođakom, John Ellis-om, u Fox TV studiju, da oduzme građansko pravo glasačima i da poput stampeda preokrene javno mnjenje.

"Mi imamo odgovornost," on je nastavio, "da osiguramo da oni koji govore za nas ne truju našu politiku. I mi imamo odgovornost da poštujemo zakon i da ne pokušamo da ga potkopamo kada ne volimo njegov ishod." I to od lidera kampanje koja je upotrijebljavala ogovaranje karaktera i klevete kao glavni elemenat njenog modus operandija, i lidera partije koja je posvetila prethodnih osam godina prikrivenoj kampanji prljavih trikova u cilju ponižavanja, uzdrmanja i zbacivanja izglasanog predsjednika.

Čak i dok se Bush pretvara da je branilac zakona, njegov kolega teksašanin, moderator Gornjeg Doma Tom Delay—koji je predvodio republikanski progon optužnice za Bill Clinton-a—je cirkulirao među republikanskim kongresmenima prijedlog da Gornji Dom i Senat odbiju glasove Floride, u slučaju da glasanje tamo ode u korist Al Gore-a.

U posljednjem razmahivanju, Bush je izjavio, "Ishod ovog glasanja neće biti rezultat nagodbe ili napora da se promijeni javno mnjenje. Ishod ovog glasanja će biti odlučeno glasovima i po zakonu." Tačniji zaključak stava Bush-ove kampanje bi glasio: "Ishod ovog glasanja neće biti odlučen glasanjem ili zakonom. Ishod ovog glasanja će biti odlučeno zavjerom, prevarom i nastojanjem da se otruje javno mnjenje."

Svako ko pamti stvarne demokratske tradicije oličene u Američkoj Revoluciji i Građanskom Ratu u borbi protiv ropstva može samo reagirati na ovu baru laži sa odvratnosti. Cijeli svijet zna da svaka Bush-ova rečenica smrdi od obmane, računajući i one koji su napisali taj govor, čovjeka koji ga je izrekao i novinara koji ga je objavio.

Šta je objektivna važnost ovakvog grubog i bestidnog laganja? To je pokušaj da se sakrije blještava suprotnost između obmane i stvarnosti, između nedemokratskih i neustavnih namjera Bush-ove kampanje i njene potrebe da održava demokratsku fasadu. Temeljni kamen Bush-ove kampanje, nakon svega, je bila parola "milostivi konzervatizam," izmišljena mantra, tako da republikanska desnica može prisvojiti javni stav o brizi i umjerenosti, dok se priprema da uspostavi najreakcionarniju socijalnu agendu u modernoj istoriji Amerike.

Spletke političkih operativaca, reakcionarnih advokata, sudaca, korporativnih direktora i medijskih gadova koji su se poredali iza teksaškog guvernera, računaju na zadovoljenost liberalne medije da besramno i uz prevaru osvoje Bijelu Kuću. Oni također računaju na mlitavost i demoralizovani karakter svojih demokratskih protivnika, koji nastavljaju kao da imaju posla sa ljudima koji igraju prema normalnim pravilima bouržoaske politike.

Demokrati su dokazali u optužilačkoj impeachment zavjeri da oni nisu u stanju da povedu ozbiljnu borbu u odbrani demokratskih prava protiv desničarskih ekstremista koji kontroliraju Republikansku Partiju. Oni i sami teturaju ka desnici, i nastoje da se na svaki mogući način prilagode političkim elementima koji sve otvorenije i nemilosrdnije izjašnjavaju zahtjeve finansijske i korporativne oligarhije. Kao i u impeachment krizi, demokrati još jednom pokazuju da se boje izbijanja pokreta za socijalnu i političku pravdu iz pozadine više nego što se boje pobjede republikanskih desničara.

Novinarske ustanove ne žele govoriti istinu, ali World Socialist Web Site želi: sa Bush-ovom kampanjom američki se narod suočava sa rastom gangsterskih elemenata u vrhu političkog poretka. U kapitalističkom društvu sa zapanjućom visinom socijalne nejednakosti, zaplašena vladajuća elita pribjegava kriminalnim načinima da zadrži svoje bogatstvo i privilegije. Ona sve više prezire tradicionalne institucije i metode na koje se ranije oslanjala, i umjesto toga se okreće ka sve autoritativnijem obliku vladavine.