World Socialist Web Site
 

WSWS : Srpskohrvatski

WSWS pokreće kampanju protiv pretnji smrću koje je uputio LTTE

U Odbranu Demokratskih Prava Socijalističke Partije Jednakosti (Šri Lanka)

Izjava uredništva WSWS-a
5. oktobar 2002.

World Socialist Web Site (WSWS) i Socialist Equality Party (SEP) u Šri Lanci pozivaju sve čitaoce WSWS, radničke i organizacije za odbranu ljudskih prava i sve koji su opredeljeni za odbranu demokratskih prava, da osude pretnje smrću koje su uputili lokalni funkcioneri Oslobodilačkih Tigrova Tamilskog Elama (LTTE) protiv članova SEP na ostrvu Kejc na severu Šri Lanke.

SEP ima dugu i principijelnu istoriju na Kejcu. Partija se istrajno borila za odbranu nezavisnih interesa i osnovnih prava ribara i njihovih familija na ovom ostrvu protiv zuluma vojske Šri Lanke, režima u Kolombu i njegovih političkih ispostava na severu.

Ovakva perspektiva, međutim, u direktnom je sukobu sa interesima LTTE-a, koji je u procesu transformacije u mlađeg partnera vlade Šri Lanke, na severu zemlje. Prva pretnja smrću protiv SEP upućena je samo dva dana pošto je režim Šri Lanke ukinuo zabranu LTTE-a, i samo 10 dana pre otpočinjanja mirovnih pregovora između Kolomba i LTTE-a na Tajlandu.

Pošto je vodilo ogorčen i dugotrajan građanski rat protiv rasističke Sinhala države, rukovodstvo LTTE sada nastoji da uspostavi dobre odnose sa Kolombom i zapadnim silama. U zamenu za zvanično priznanje političkog legitimiteta i mesto u strukturama vlasti, ono će sprovoditi politiku slobodnog tržišta koju zahtevaju IMF i Svetska banka i grubo se obračunavati sa opozicijom radničke klase i ugnjetenih masa.

To je razlog što je LTTE zapretio životom članovima SEP i izdao upozorenje da će zabraniti partiji da obavlja svoj politički rad.

Napad na SEP i njena demokratska prava je upozoravajući predznak tamilskim radnicima šta mogu da očekuju od LTTE pod novom administracijom koja se uspostavlja, iza zatvorenih vrata, u Kolombu i Tajlandu.

Prva pretnja smrću upućena je 6. septembra od strane predstavnika LTTE na Kejcu, Semanana, na sastanku Ampihajnagar ribarskog kooperativnog saveza, organizacije koju je osnovao SEP. Semanan je skupu rekao da LTTE "ne dozvoljava ovakvu vrstu partija". On je upozorio da SEP može da očekuje isti tretman kao i indijski premijer Radživ Gandi, koji je ubijen 1991. od strane bombaša-samoubice. "Šta se dogodilo sa Radživom Gandijem koji je poslao trupe na Šri Lanku? Vrlo brzo mi ćemo pronaći bolest i prepisati pravi lek."

Jasna implikacija bila je da je SEP "zauzela" političku teritoriju LTTE-a i da će se ovaj shodno tome sa njom surovo obračunati.

Tvrdeći da govori u ime lidera LTTE, Semanan je izjavio da su oni "vrlo ljuti i rekli su nam da će ih [članove SEP] šutnuti na jug Šri Lanke".

Ovi nesvakidašnji komentari bili su odgovor na odbijanje ribarske zadruge da preda novac LTTE-u, pošto je LTTE pokušao da iznudi veliku sumu (oko četiri do pet mesečnih plata prosečnog radnika) da bi finansirao gradnju svoje nove kancelarije.

Tokom sledeće dve nedelje, Semanan je pokušao da na svoju ruku zakaže dva sastanka zadruge kako bi poništio odluku. Međutim, velika većina članova bojkotovala je oba sastanka. Očito besan zbog takvog odgovora, 27. septembra Semanan je poslao svog zamenika, Arantavana, da interveniše na redovnom skupu unije. U petominutnom obraćanju, Arantavan je ponovio Semananove pretnje smrću protiv članova SEP i naglasio da će svaka partija koja se protivi LTTE-u biti "iskorenjena", i da joj nikakva žalba policiji, norveškoj mirovnoj posmatračkoj misiji ili čak rukovodstvu LTTE neće pomoći.

Pošto im je propao pokušaj da pritiskom nateraju uniju da prihvati zahteve LTTE-a, ponovljene pretnje služile su da zaplaše SEP i prenesu poruku ribarskoj zadruzi i običnim ljudima na Kejcu da se nikakva dalja opozicija neće tolerisati.

WSWS i SEP zahtevaju od samog LTTE-a da smesta obrazloži svoje postupke. Da li Semanan nastupa, kako tvrdi, u ime LTTE-a? Da li je rukovodstvo LTTE dalo saglasnost na njegove pretnje? Da li ih sada podržava? Ako ne, da li će Semanan i njegov zamenik biti dovedeni u red i disciplinovani?

Mi pozivamo sve tamilske organizacije, na Šri Lanci i internacionalno, da nam se pridruže u zahtevu da LTTE pod hitno, javno i bezuslovno osudi sramne pretnje svojih lokalnih funkcionera, kao i njihov napad na demokratsko pravo SEP da obavlja političku delatnost na severu.

Ovo nije prvi put da LTTE uzima za metu Socijalističku Partiju Jednakosti. Jula 1998, LTTE je uhapsio i pritvorio četiri člana SEP u Kilinočiči oblasti na severu. Članovi SEP predstavljali su tamilskim radnicima program SEP: da se trupe Šri Lanke smesta povuku sa severa i istoka ostrva, i jedinstvo tamilskih i sinhala radnika za Socijalističke Ujedinjene Države Šri Lanke i Elama protiv separatističke perspektive LTTE-a. Iako je u početku rukovodstvo LTTE odbilo da prizna da drži četvoricu, na kraju je bilo primorano da ih pusti na slobodu kao rezultat moćne međunarodne kampanje koju su vodili SEP i Međunarodni Komitet Četvrte Internacionale preko World Socialist Web Site-a.

Niti je ovo prvi put da je SEP napadnuta na Kejcu. Marta 2000, lokalni funkcioneri Narodne Demokratske Partije Elama (EPDP) fizički su napali članove i pristalice SEP koji su predvodili borbu lokalnih ribara protiv stalnog šikaniranja i napada vojske Šri Lanke na njihov svakodnevni život i egzistenciju. EPDP-ov podmukao i kukavički napad ubedljivo je dokazao da njeni predstavnici nisu ništa drugo do unajmljeni plaćenici i siledžije režima u Kolombu.

Poslednje pretnje smrću protiv SEP ukazuju na to da se LTTE priprema da igra sličnu ulogu. Šri Lankanski trockisti iz SEP neće biti zaplašeni gangsterizmom LTTE. Kriminalne pretnje ove organizacije samo dokazuju njeno neprijateljstvo prema radničkoj klasi, tamilskoj i sinhala bez razlike, i potrebu izgradnje nezavisnog pokreta na Šri Lanci koji bi ujedinio radnike na severu i jugu protiv njihovih zajedničkih ugnjetača.

WSWS i SEP još jednom pozivaju sve kojima je stalo do fundamentalnih demokratskih prava da zahtevaju da LTTE povuče i osudi pretnje smrću protiv članova SEP i da garantuje prava SEP da obavlja svoj politički rad, bez ometanja i zastrašivanja.

Pisma i izjave mogu se slati poštom ili emailom na sledeće adrese:

Jaffna

Ilamparithi
LTTE Jaffna Office
Potpathy Road, Kokuvil
Jaffna

Colombo

LTTE
c/- Šri Lanka Monitoring Mission
PO Box 1930
Galle Road
Colombo 3
Email: slmm-hq@mfa.no

Takođe mogu se slati poštom ili faksom na:

London

The LTTE
c/- Eelam House
202 Long Lane
London SE1 4QB
United Kingdom
Telephone: 44-171-403-4554
Fax: 44-171-403-1653

Molimo da kopije svih izjava pošaljete WSWS-u na:
Email: editor@wsws.org
Fax:
United States: 248-967-3023
Britain: 0114 244 0224
Australia: 02 9790 3501