හතරවන ජාත්‍යන්තරයේ අසූ වන සංවත්සරය

ඉන්දීය ට්‍රොට්ස්කිවාදීහූ හතරවැනි ජාත්‍යන්තරයේ 80වැනි සංවත්සරය සැමරීමට කොල්කතාවේ (කල්කටාවේ) ප්‍රසිද්ධ රැස්වීමක් පවත්වති

රැස්වීම පැවැත්වුනේ, කලාපයේ කෝටි සංඛ්‍යාත ජනතාවන්ට මාරක ප්‍රතිවිපාක ගෙන එනු ඇති, ඉන්දියාව හා පකිස්ථානය අතර යුද්ධයේ අන්තරාය හා දේශපාලන, මිලිටරි ආතතීන් ආසන්න වෙමින් තිබෙන වාතාවරනයකය.

Indian Trotskyists hold Kolkata public meeting to celebrate 80th anniversary of the Fourth International

අපගේ වාර්තාකරුවන් විසිනි, 2019 මාර්තු 13

සමාජවාදය සඳහා අරගලය සහ ඉතිහාසයේ වැදගත්කම: ඩේවිඩ් නෝර්ත් රේඩියෝ ශී‍්‍ර ලංකා සමඟ පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අඩවියේ ජාත්‍යන්තර කර්තෘ මන්ඩලයේ සභාපති ඩේවිඩ් නෝර්ත් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ඔක්තෝබර් 8 වන දින රේඩියෝ ශී‍්‍ර ලංකාහි “කොෆී විත් ඩෑන්” වැඩ සටහන තුල විනාඩි 30 කට වැඩි කාලයක් විකාශනය විය. මෙය ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සන්නිවේදන ජාලයේ කොටසකි.

The struggle for socialism and the importance of history: David North interviewed on Radio Sri Lanka

2018 ඔක්තෝබර් 12

බලන්න: ඩේවිඩ් නෝර්ත් සමඟ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විකාශනය කෙරෙන උදෑසන රූපවාහිනී චැනල් අයි සේවයේ සාකච්ඡාව

Watch: David North interviewed on Sri Lanka’s English-language Channel Eye TV

2018 ඔක්තෝබර් 10

හතර වන ජාත්‍යන්තරයේ 80 වන සංවත්සරය:
ඉතිහාසයේ පාඩම් සහ අද දින සමාජවාදය සඳහා අරගලය

Eighty Years of the Fourth International: The Lessons of History and the Struggle for Socialism Today

ඩේවිඩ් නොර්ත් විසිනි, 2018 ඔක්තෝබර් 09

කොලඹ දී විශාල ශ්‍රාවකයක් හතරවන ජාත්‍යන්තරයේ ඉතිහාසය පිලිබඳ ඩේවිඩ් නෝර්ත්ගේ දේශනයට සවන් දෙයි

Large Colombo audience hears David North’s lecture on the history of the Fourth International

අපේ වාර්තාකරුවන් විසිනි, 2018 ඔක්තෝබර් 9

පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවති ඩේවිඩ් නෝර්ත් ගේ දේශනය ශිෂ්‍යයින් හා කම්කරුවන්ගේ බලගතු සාහායක් දිනා ගනී

David North’s lecture at Peradeniya University in Kandy attracts significant support from students and workers

අපගේ වාර්තාකරුවන් විසිනි, 2018 ඔක්තෝබර් 5