රුසියානු විප්ලවයේ ලේඛනාගාරයෙන්

දෙමුහුනුවර, (රුසියානු විප්ලවයේ අභ්‍යන්තර බලවේග)

ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි විසිනි

මේ ලිපිය තුල ට්‍රොට්ස්කි මෙසේ ලියයි, "ජනතාව පාන් හා සාමය ඉල්ලා කැරලි ගසා තිබේ. ලිබරලුන් කිහිපදෙනෙකු බලය හෙබවීම තුලින් කුසගින්නෙන් පෙලෙන අයගේ කුස පුරවා හෝ කිසිවෙකුගේ තුවාල සුවකර නැත"