ஏனைய மொழிகளில்

Print Version|Feedback

இலங்கை: தோட்டத் தொழிலாளர்கள் சம்பளம் அதிகரிக்கப்படாமைக்கு எதிராக போராடுகின்றனர்

இலங்கை தோட்டத் தொழிலாளர்களின் போராட்டம்: நடவடிக்கை குழுக்களை கட்டியெழுப்பு! சோசலிசக் கொள்கைகளுக்காகப் போராடு! [PDF]

இலங்கை: பொலிஸ் சிறையில் இருந்த தோட்டப்புற இளைஞனின் மரணத்தை எதிர்த்து ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

இலங்கை: உற்பத்தித் திறன் அடிப்படையிலான சம்பள முறையை உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும் என பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்

இலங்கை பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்கள் சம்பள உயர்வு கோருகின்றனர்

இலங்கை தோட்டத் தொழிலாளர்களின் ஊதியத்தை தற்காலிகமாக அதிகரிப்பதன் பின்னால் முதலாளிமாரின் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் முயற்சி

இலங்கை: உயர்ந்த உற்பத்தி திறனை திணிப்பதற்கு பெருந்தோட்ட தொழிற்சங்கங்கள் கம்பனிகளுடன் சதிசெய்கின்றன

“இலாபத்தை பங்கிடும்” தோட்ட கம்பனிகளின் திட்டத்தை குறுக்குவழியில் கொண்டுவருவதற்கு சூழ்ச்சி

இலங்கை பெருந்தோட்டத் தொழிற்சங்கங்கள் அரசாங்கத்துடனும் முதலாளிமாருடனும் சேர்ந்து சதி

தோட்டத் தொழிலாளர்கள், குத்தகை விவசாயிகள் முறைமையை கட்டியிழுக்க வேண்டும் என கம்பனிகளின் தலைவர் கூறுகின்றார்

தோட்டத் தொழிலாளர்கள் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் அரசாங்கம் சம்பந்தமாக எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்துகின்றனர்

சோசலிச சமத்துவக் கட்சி (இலங்கை) பொதுக் கூட்டம்: தோட்டத் தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க ஒரு சோசலிச வேலைத்திட்டம்[Poster]

இலங்கை: பெருந்தோட்டத் தொழிற்சங்கங்கள் இன்ஜஸ்றீ நிர்வாகத்தின் நிபந்தனைகளை தொழிலாளர்கள் மீது சுமத்துகின்றன

இலங்கை: பெருந்தோட்டத் தொழிற்சங்கங்கள் சம்பள உயர்வுக்கான போராட்டத்தை ஒடுக்குகின்றன

இலங்கை: பெருந்தோட்டத் தொழிற்சங்கங்கள் இன்ஜஸ்றீ நிர்வாகத்தின் நிபந்தனைகளை தொழிலாளர்கள் மீது சுமத்துகின்றன

இலங்கை பெருந்தோட்ட தொழிற்சங்கங்கள் பங்கு அறுவடை முறையை அறிமுகப்படுத்துவதை ஆதரிக்கின்றன

இலங்கை: தொழிற்சங்கங்களும் அரசாங்கமும் கம்பனிகளின் முகவர்களாக செயற்படுவதாக தோட்டத் தொழிலாளர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்