சோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் கோட்பாட்டு ரீதியான அடித்தளங்கள்

இருபதாம் நூற்றாண்டின் திருப்பத்தில் மார்க்சிசம்

போல்ஷிவிசத்தின் மூலங்கள்

நிரந்தரப் புரட்சி தத்துவம்

சடவாதத்தை லெனின் காத்தல்

ஏகாதிபத்தியப் போரும் இரண்டாம் அகிலத்தின் சரிவும்

ரஷ்ய புரட்சியும் நிரந்தரப் புரட்சி சரியென நிரூபணம் ஆதலும்

கம்யூனிச அகிலம்

ஸ்ராலினிசத்தின் மூலங்களும் இடது எதிர்ப்பு நிறுவப்படுதலும்

" தனி நாட்டில் சோசலிசம் " என்பதின் விளைவுகள்

ட்ரொட்ஸ்கி வெளியேற்றப்படுதல்

சர்வதேச இடது எதிர்ப்பின் ஆரம்பகால போராட்டங்கள்

ஜேர்மனியில் பாசிசத்தின் வெற்றி

நான்காம் அகிலமும் மையவாதத்திற்கு எதிரான போராட்டமும்

மக்கள் முன்னணித் துரோகம்

காட்டிக்கொடுக்கப்பட்ட புரட்சி

நான்காம் அகிலத்தின் ஸ்தாபிதம்

இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் வெடிப்பும் ட்ரொட்ஸ்கியின் கடைசி போராட்டமும்

சடவாத இயங்கியலை ட்ரொட்ஸ்கி பாதுகாத்தல்

முதலாளித்துவ எதிர்ப்பும் கட்சி அமைப்பும்

நான்காம் அகிலமும் இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் வெடிப்பும்

Þìவரலாற்றில் ட்ரொட்ஸ்கி வகித்த இடம்

அமெரிக்கா யுத்தத்திற்கு நுழைகிறது

போரின் முடிவும் "இடைத்தடை நாடுகளும்"

அமெரிக்காவும், முதலாளித்துவம் மீண்டும் ஸ்திரமாதலும்

பரந்த மக்களின் போருக்குப் பிந்தையகால எழுச்சி

சீனப் புரட்சி

இஸ்ரேலின் உருவாக்கம்

கொரிய யுத்தம்

பப்லோவாத திருத்தல்வாதத்தின் மூலங்கள்

ட்ரொட்ஸ்கிசத்தை பப்லோ நிராகரித்தல்

"பகிரங்க கடிதமும்" அனைத்துலகக் குழுவின் உருவாக்கமும்

கட்சி பற்றிய லெனின்-ட்ரொட்ஸ்கி தத்துவம்

நெருக்கடியில் ஸ்ராலினிசம்

காஸ்ட்ரோயிசமும் சோசலிசத் தொழிலாளர் கட்சி பப்லோ பக்கம் திரும்புதலும்

சோசலிச தொழிலாளர் கழகம் ட்ரொட்ஸ்கிசத்தை பாதுகாத்தல்

பப்லோவாதிகள் மறுஐக்கியமும் இலங்கையில் காட்டிக்கொடுப்பும்

சோசலிச தொழிலாளர் கட்சிக்குள் எதிர்ப்பு: நான்காம் அகிலத்திற்கான அமெரிக்க கமிட்டியின் எழுச்சி

நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலகக் குழுவின் முன்றாவது மாநாடு

வாதம், புதிய இடது மற்றும் கெரில்லாவாதம்

நான்காம் அகிலத்தின் ''தொடர்ச்சிக்கு'' எதிரான ''மறுகட்டமைப்பு''

வேர்க்கஸ் லீக்கின் ஸ்தாபிதம்

அனைத்துலகக் குழுவில் பிளவு

தொழிலாளர் புரட்சிக் கட்சியின் ஸ்தாபிதமும் 1973-75 இன் உலக நெருக்கடியும்

வேர்க்கர்ஸ் லீக்குடன் வொல்போர்த்தின் உடைவு

வொல்போர்த்துக்கு பிந்தைய வேர்க்கஸ் லீக்

"பாதுகாப்பும் நான்காம் அகிலமும்"விசாரணையின் மூலங்கள்

ஜோசப் ஹான்சனின் பாத்திரம்

மோசடித் "தீர்ப்பு": பப்லோவாதிகள் ஸ்ராலினிச குற்றங்களை மூடிமறைப்பதற்கு ஒப்புதலளிக்கிறார்கள்

உலக நிலைமையில் ஒரு மாற்றம்: முதலாளித்துவ பதில்-தாக்குதல்

தொழிலாளர் புரட்சிக் கட்சியில் நெருக்கடி

தொழிலாளர் புரட்சிக் கட்சி மீதான வேர்க்கர்ஸ் லீக்கின் விமர்சனம்

தொழிலாளர் புரட்சி கட்சியின் வீழ்ச்சியும் அனைத்துலக குழுவில் பிளவும்

நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலகக் குழுவில் ஏற்பட்ட பிளவின் விளைவு மற்றும் முக்கியத்துவம் மீதான மேலதிக கருத்து

பிளவுக்கு பின்னால்: பூகோளமயமாக்கலின் முக்கியத்துவமும், உட்குறிப்புக்களும்

சோவியத் ஒன்றியத்தில் பெரஸ்துரொய்கா(மறுசீரமைப்பு) மற்றும் கிளாஸ்நோஸ்த் (வெளிப்படைத்தன்மை)

சோவியத் ஒன்றியத்தின் முடிவு

சோவியத் பள்ளிக்குப் பிந்தைய வரலாற்றுப் பொய்மைப்படுத்தலுக்கு எதிரான போராட்டம்

பூகோளமயமாக்கலும் தேசிய பிரச்சினையும்

பூகோளமயமாக்கலும் தொழிற்சங்கங்களும்

சோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் உருவாக்கம்

சமத்துவத்தின் முக்கியத்துவம்

உலக சோசலிச வலைத் தளம்

இராணுவவாதத்தின் வெடிப்பும் அமெரிக்க சமுதாயத்தின் நெருக்கடியும்

உலக முதலாளித்துவத்தின் நெருக்கடியும் சோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் கடமைகளும்

சோசலிச சமத்துவக் கட்சியும், நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலக் குழுவும் மார்க்சிசத்தின் புத்துயிர்ப்பும்