World Socialist Web Site


Bugün Yeni
Olanlar

Haber ve Analiz
Tarih
Sanat Eleştirisi
Polemikler
Bilim
Bildiriler
Röportajlar
Okur Mektupları

Arşiv

DSWS Hakkında
DEUK Hakkında
Yardım

DİĞER DİLLER
İngilizce

Almanca
Fransızca
İtalyanca
İspanyolca
Portekizce
Lehçe
Çekce
Rusça
Sırp-Hırvat dili
Endonezyaca
Singalaca
Tamilce


ANA BAŞLIKLAR

Dünya ekonomik krizi, kapitalizmin başarısızlığı ve sosyalizmin gerekliliği
SEP/DSWS/TEUÖ bölgesel konferanslarında kabul edilen karar önergesi

Bush, Türkiye’ye Irak’ta PKK’ya saldırması için yeşil ışık yaktı
Türk-Kürt çatışmasındaki tarihsel ve siyasi sorunlar

Asya’da tsunami: neden hiçbir uyarı yapılmadı

Mehring Books’tan yeni bir kitap: Amerikan Demokrasisinin Krizi: 2000 ve 2004 Başkanlık seçimleri

Livio Maitan (1923-2004):
eleştirel bir değerlendirme

  DSWS : DSWS/TR : Polemikler

Morenoculuğun yeni yüzü

5 Ocak 2004

Bu yazı, o tarihte Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin yayın organı olan Fourth International’ın Haziran 1987 tarihli sayısındaki "Stalinizme ve Halk Cephesine Hayır! Dördüncü Enternasyonal’i İnşa Et!" başlıklı yazıdan alınmış bir pasajdır (sayfa 18-19).
Aynı yazıdan iki farklı bölümü 10 Ocak 2004
http://www.wsws.org/tr/2004/jan2004/more-j10.shtml ve 11 Mart 2004 http://www.wsws.org/tr/2004/mar2004/more-m11.shtml tarihlerinde yayınlamıştık.

PST’nin izlediği politika Arjantin işçi sınıfını zararsız hale getirdi, ileri unsurlarını hayal kırıklığına uğrattı ve yıldırdı, 1976 darbesine giden yolu açtı. Moreno siyasi olarak binlerce insanın ölümünden sorumludur. Moreno ile LSSP’nin yöneticileri arasındaki tek fark, ikincinin kendisini burjuvaziye daha yüksek bir fiyatla satmış olmasıdır. Colin deSilva, N. M. Perera ve Leslie Goonewardene, Madame Bandaranaike’den kabinesinde kendilerine birkaç koltuk verilmesini talep ederlerken, Moreno ve Coral, Peron’un ayaklarının dibinde bir yere ile tatmin oldular! Ancak bu, Marksistlerin gözünde bunlardan hiçbirini daha saygın kılacak bir "farklılık" değil.

PST’nin yaptığı türden bir ihaneti gerçekleştirme suçunu izleyen hiçbir parti yeniden canlanma olanağını bulamamıştır. Oportünizmle bu derece kirlenmiş bir örgütü iyileştirebilecek ve yeniden siyasi sağlığına kavuşmasını sağlayacak hiçbir nesnel koşul yoktur. Üstelik PST için konu sadece siyasi çizgide bir değişiklik yapılması değildir. Burada proletaryanın değil, demokratik küçük burjuvazinin siyasi bir örgütünden söz ediyoruz. Böyle bir örgütü Marksist bir örgüte dönüştürmek sadece istisnai ve şimdiye kadar görülmemiş tarihsel koşulları değil, fakat aynı zamanda simyayı da gerektirir.

PST şimdi MAS biçiminde yeniden ortaya çıkmış durumda. Kuşkusuz tarihte burjuva toplumunun surlarına yaptığı ilk saldırıda başarısız olan pek çok muazzam proletarya partileri oldu. Bu tür partiler genellikle deneyimlerini acımasız bir tahlile tabi tuttular ve koşullar yeni fırsatlar sunduğunda açık savaşın yapıldığı meydana iki misli güçle geri döndüler. Ancak "LIT-CI’nın Kuruluş Tezleri" –LIT-CI, ardında MAS yöneticilerinin faaliyet gösterdiği uluslararası cepheden başka bir şey değildir- 1976 darbesiyle ilgili olarak kesinlikle herhangi bir değerlendirme yapmıyor!

Bunun yerine LIT-CI "1969-76 devrimci krizi sırasında PST tarafından gerçekleştirilen sıçramanın, Trotskizmin Brezilya’da, Kolombiya’da ve diğer ülkelerde gelişmesinde belirleyici bir etken" olduğunu iddia ederek kendisine övgüler yağdırıyor. Peki ya Arjantin? Şurası açık ki burada Trotskizm hiçbir sıçrama gösteremedi çünkü 1976 darbesinden sonra PST yöneticileri kendilerini Arjantin dışına sıçratıp sürgüne gitmekle meşguldüler. Ne yazık ki PST’nin birçok kendini adamış üyesi önderlerinin ihaneti ile çizilen kaderlerinden kaçamadılar.

Proletaryanın yaşadığı en önemli deneyimde –modern Arjantin tarihindeki en trajik olaydır- kendi oynadığı rolün samimi ve dengeli bir değerlendirmesini temel almayan bir örgüt hor görülmekten başka bir şeyi hak etmez.

WRP’nin Uluslararası Komite’den ayrıldığı yıl boyunca, Slaughter açıklamadığı gündemini yerleştirmek konusunda büyük adımlar attı. MAS ile birleşmesi, WRP’yi Arjantin Komünist Partisi ile açık işbirliği içersinde olan bir organizasyon ile direkt olarak ilişkili hale getirecek. MAS halihazırda, adı bizzat bir hainin kartvizitini andıran bir örgüt ("Halk Cephesi") olan Frente del Pueblo’un (FREPU) bir parçası. FREPU, MAS, Komünist Partisi ve toplu halde "Mücadeleci Peronism" olarak bir dizi minik küçük burjuva milliyetçi örgütün oluşturduğu ilkesiz bir seçim ittifakı!

Bu şekilde Moreno FREPU’yu yaratarak, Arjantin işçi sınıfının gelecekte yaşayacağı yenilgilerin temellerini şimdiden attığını bilerek son nefesini verdi. Aslında ölüm onun başka hiçbir şekilde iflah olmayacak oportünizmine son noktayı koymadan önce Moreno’nun tamamlaması gereken bir misyonu kalmıştı: MAS/FREPU’ya uluslararası "devrimci" bir ambalajla kaplayabilmek için bütün dünyada dolaşarak çeşitli merkezci örgütleri ziyaret etti.

 

Sayfanın başı

Okuyucularımız: DSWS yorumlarınızı bekliyor. Lütfen e-posta gönderin.Telif Hakkı 1998-2017
Dünya Sosyalist Web Sitesi
Bütün hakları saklıdır