World Socialist Web Site (www.wsws.org)

www.wsws.org/tr/2005/jun2005/sara-j15.shtml

SEP’in emektar Sri Lankalı Trotskisti anma toplantısı

Muhabirimiz bildiriyor
15 Haziran 2005
İngilizce’den çeviri (3 Haziran 2005)

Sri Lanka’daki Sosyalist Eşitlik Partisi (SEP) adanın savaşın yıkımına uğramış kuzey bölgesinin başkenti olan Jaffna’da, 14 Nisanda kronik bir ciğer hastalığından ölen, uzun yıllardır SEP üyesi olan Velupillai Sarawanaperumal’i, herkesçe bilinen adıyla "Papa"yı anmak amacıyla başarılı bir halka açık toplantı düzenledi.

29 Mayısta MPCS Oditoryumunda düzenlenen toplantıya hem işçilerden ve gençlerden hem de Sarawanaperumal’in arkadaşlarından ve aile üyelerinden oluşan 70’e yakın insan katıldı. Sarawanaperumal’in dul eşi Saraswathie ve tek oğulları Raranitharan da izleyiciler arasında yer alıyorlardı. Toplantı öncesinde afişleme yapıldı veDünya Sosyalist Web Sitesi’nde yayınlanan Sarawanaperumal’i anma yazısının birkaç bin kopyası dağıtıldı.

Toplantı bir bütün olarak adada ve özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde siyasi gerginliklerin artmakta olduğu bir ortamda yapıldı. Devlet Başkanı Çandrika Kumaratunga’nın Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları (LTTE) ile askıya alınmış olan barış görüşmelerini yeniden başlatma girişimleri, iktidardaki kendi koalisyonu içinde gerginliklere yol açtı. Singalalı şovenist gruplar tarafından ülkenin doğusunda yer alan Trincomalee şehrinde bir Buda heykeli inşa etmeye yönelik kışkırtıcı girişimleri bölgesel gerginlikleri artırdı.

Toplantı bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Toplantıya başkanlık yapan, Jaffna’da yaşayan bir SEP üyesi olan P. Sambandan şu açıklamayı yaptı: "Bu toplantı sadece bir ayin değil. Bizler Sarawanaperumal yoldaşa, yaşamını ve siyasi çalışmalarını inceleyerek ve dünya işçi sınıfı hareketinin tarihsel derslerini öğrenerek saygılarımızı sunuyoruz.

"Sarawanaperumal yoldaşın siyasi tarihi SEP’in, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) Sri Lanka seksiyonunun tarihiyle bağlantılı. O, 30 yıl boyunca enternasyonalizmin bayrağı altında işçi sınıfının uzlaşmaz bir savaşçısıydı. O bilimsel Marksist teoriyi öğrendi ve dünya sosyalizmi için kavga verdi."

Sambandan 26 Aralıkta yaşanan tsunaminin güney Asya’da yol açtığı büyük can, mal ve altyapı kaybını ve Sri Lanka’nın egemen seçkininin afetzedelere yapılan yardımları dağıtmak için ortak bir mekanizma kurmaktaki başarısızlığını detaylı olarak anlattı.

"Bu gelişmeler, Singala ve Tamil işçi sınıfının ve ezilen kitlelerinin temel sorunlarına ancak işçi sınıfının bir çözüm sunabileceğini gösteriyor. Gerçek barış ancak Singala ve Tamil işçilerin birleşik mücadelesiyle inşa edilecek olan bir Sri Lanka-Eelam sosyalist cumhuriyeti tarafından kurulabilir. Bu mücadeleyi verebilmek için işçi sınıfının bağımsız siyasi partisine ihtiyaçı var. Bu parti SEP’tir."

SEP Merkez Komitesi üyesi T. Çandrasekaran, Sarawanaperumal ile aynı işyerinde - Jaffna’daki Ceynor fabrikasında -birlikte yan yana çalıştı. Çandrasekaran toplantıya katılanlara şunları anlattı: "Sarawanaperumal işyerinde siyasi sorunlar da dahil her konu ile ilgilenirken çok sabırlı davranırdı. Sorunlar üzerinde etraflıca düşünürdü. Bir teknisyen olarak yaptığı işte de bu özelliği kendisini gösterirdi.

"O, sendikaların işçilerin köklü sorunlarına çözüm bulamayacaklarını anlamıştı. İşçi sınıfının kendi siyasi perspektifine sahip olmasının ve sendikalarla bağlantılı olarak burjuva siyasi programından kopmanın gerekliliğini görmüştü. O işçi sınıfının devrimci bir partisini inşa etmenin gerekliliğini fark etti ve yaşamını bu siyasi mücadeleye adadı."

Ana konuşmayı yapan SEP Merkez Komitesi üyesi M. Thevarajah konuşmasına Sarawanaperumal’in aile üyelerine toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek başladı.

"Papa’nın kavgasını verdiği siyasi programın ve perspektifin geniş kesimler tarafından şimdilerde anlaşılmaya başlandığı bir döneme girmiş bulunuyoruz.... Onun partiye 1975 yılında katılmasından bu yana 30 yıl geçti, 2005 yılında, öldüğünde siyasi olarak Sri Lanka ve uluslararası ortam önemli bir dönemden geçmekte...

"Sarawanaperumal 1975 yılında SEP’in önceli olan, Devrimci Komünist Liga’ya (RCL) katıldığında sadece Sri Lanka’da ya da [adanın] kuzeyinde ya da doğusunda bir partiyi seçmedi fakat bir dünya partisini seçti. Dünya işçi sınıfını, ırk, din ve dil ayrımı yapmadan bir örgütte, ortak bir perspektif etrafında birleştirmek partimizin temel ilkesidir."

Thevarajah, Sarawanaperumal’in partiye katıldığı sırada siyasi koşulların zorluklarını açıkladı. 1964 yılında Lanka Sama Samaja Partisi (LSSP) Trotskist ilkeleri terk etmiş ve Bayan Bandaranaike’nin burjuva hükümetine katılmıştı. "SLFP-LSSP-KP koalisyon hükümeti 1970’lerde Tamillere, özellikle gençlere karşı bir dizi aşırı derecede ayrımcı ve baskıcı önlemi dayattı.

"LSSP 1956’da Singalacayı devletin tek dili haline getiren yasaya karşı çıktı. Ancak 1972’de içinde sadece Singalacaya yer veren yeni bir anayasanın hazırlanmasına ve yasalaştırılmasına yardımcı oldu. Bu koşullar altında, Tamil gençliği LSSP’ye olan inançlarını yitirdi ve bir çoğu yüzünü LTTE’nin politikalarını ve silahlı mücadelesini de içeren Tamil milliyetçiliğine döndü. Benzer biçimde Singala gençliği de yüzünü açıkça bölgecilikle karışık radikal politikalar öneren Janatha Vimukthi Peramuna’ya (JVP) döndü. Buna karşılık Sarawanaperumal yoldaş, işçi sınıfının LSSP’nin ihanet ettiği uluslararası sosyalist programa ihtiyacı olduğunu görerek RCL’ye katıldı."

Thevarajah RCL’nin 1977 yılında yapılan genel seçimlerinde hem Singala hem de Tamil burjuva partilerine karşı yaptığı müdahaleyi anlattı. Parti, Jaffna yarımadasındaki Vaddukkkodai de dahil olmak üzere yedi seçim bölgesinde, Singala ve Tamil işçileri sosyalist bir program temelinde birleştirmek için aday gösterdi. Seçimleri J. R. Jayawardene’nin Birleşik Milli Partisi hükümeti kazandı ve ayrımcı uygulamaları sürdürerek, 1983 yılında Tamillere karşı ırkçı bir soykırımı kışkırttı ve iç savaşı başlattı.

Thevarajah 1987 yılında güneyde artan toplumsal huzursuzlukla karşı karşıya kalan Jayawardene’nin Hindistan’la, Hindistan "barış gücü" askerlerinin ülkenin kuzeyine ve doğusuna girmelerine izin veren bir anlaşma imzaladığını anlattı. Thevarajah şunları söyledi: "Jaffna yakınlarında Sudumalai’da yapılan bir kitlesel gösteride konuşan LTTE önderi V. Prabhakaran, Hint ordusunun işgaline olanak sağlayan Hint-Lanka Anlaşmasının kendisine zorla kabul ettirildiğini iddia etti. İnsanların kafası karışmıştı. Hem Tamiller hem de güneydeki Singala gençliği bu Anlaşma altında acımasız bir baskı gördüler.

"Bizler bu Anlaşmaya karşı çıktık. Yoldaşımız Papa, Jaffna’da Nallur’da başkanlık yaptığı bir toplantıda, bu anlaşmaya karşı Hindistan Yarımadası Birleşik Sosyalist Cumhuriyetleri’nin bir parçası olarak bir Sri Lanka ve Eelam Sosyalist Cumhuriyeti perspektifini öne sürdü."

Anlaşma bozuldu ve iç savaş mahvedici sonuçları ile birlikte yeniden patlak verdi. "Sarawanaperumal canını kurtarmak bir yerden ötekine kaçmak zorunda kalan yüz binlerce insandan biriydi. Savaş sadece ölüm ve yaralanmaya yol açmadı, aynı zamanda açlık, cehalet ve bunlarla bağlantılı bütün toplumsal sorunları da beraberinde getirdi. Bu yoldaşımızın sağlığının bozulmasında doğrudan etkili oldu."

Konuşmacı kapitalizmin emekçilerin karşı karşıya oldukları hiçbir sorunu çözemediğini açıkladı. Dünyanın dört bir yanında burjuvazi 1980’lerin sonlarında Doğu Avrupa’daki ve Sovyetler Birliği’ndeki Stalinist bürokrasilerin çöküşünü "sosyalizmin sonu olarak" ve "piyasanın zaferi olarak" selamladı. Ancak son onbeş yıl ekonomik durgunluk, artan toplumsal eşitsizlik ve savaş üretti."

Sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bugün, II. Dünya Savaşı’nın bitiminden 60 yıl sonra bir başka dünya savaşı tehdidi kendisini gösteriyor.... Artan ekonomik kriz koşullarında ABD emperyalizminin çıkarlarını saldırgan militarizm yoluyla sağlamaya çalışması dünya çapında büyük bir askeri yangının başlaması tehlikesini artırıyor.

"İşçiler için ABD’de ve uluslararası düzeyde alternatif, birleşmek ve dünya emperyalist sistemini alaşağı etmektir. Bu SEP’in ve DSWS’nin, Sarawanaperumal yoldaşın uğruna mücadele ettiği perspektifi ve programıdır. Sizleri bu mücadelede bizlerle birleşmeye çağırıyorum."Telif Hakkı 1998-2005, Dünya Sosyalist Web Sitesi, Bütün hakları saklıdır