World Socialist Web Site (www.wsws.org)

www.wsws.org/tr/2007/nov2007/vid1-n20.shtml

Nick Beams Avustralya seçim kampanyasını YouTube'de başlattı

Nick Beams
20 Kasım 2007
İngilizce’den çeviri (29 Ekim 2007)

Sosyalist Eşitlik Partisi, bugünkü siyasi düzenin partilerine karşı, gerçek bir alternatif isteyen bütün emekçi halk, gençleri ve öğrencileri seçim kampanyamızı desteklemeye çağırıyor.

Sizlerden oy istiyoruz, ancak kampanyamız seçim sandığının çok ötesine geçiyor. Kampanyamız, dünya üzerindeki emekçilerin yüz yüze oldukları temel sorunları -kökleri dünya kapitalist sistemine uzanan sorunları- ele almak ve çözmek için, bağımsız sosyalist bir hareketin geliştirilmesini hedef alıyor.

Irak ve Afganistan’daki savaşlar yalnızca Bush yönetiminin hukuk tanımazlığının bir sonucu değildir. Sözde "teröre karşı savaş", ekonomik gerileme ve Çin gibi yeni rakiplerin yükselişi ile karşı karşıya kalan Amerika Birleşik Devletleri’nin, küresel egemenliğini askeri yollardan sürdürme çabasının bir aracıdır.

21. yüzyılın ilk on yılı, 20. yüzyılın ilk yılları ile çarpıcı bir benzerlik taşıyor. O yıllarda büyük kapitalist güçlerin arasındaki çekişmeler eşi görülmemiş vahşilikte bir dünya savaşına yol açtı; daha sonraki yirmi yıl boyunca devam eden ve bir kez daha ikinci dünya savaşında patlak veren, bir dizi çekişmenin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bugün, büyük güçler arasında aynı türden çekişmeler uluslararası ilişkilere hükmediyor.

Savaşa karşı mücadele, ancak ona neden olan kapitalist sistemi sona erdirmeyi amaçlayan siyasi bir programa dayandırılırsa başarılı olabilir. Toplumsal ve ekonomik yaşam, dev şirketlerin ve mali kuruluşların kârları yerine, dünya üzerindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, uluslararası ölçekte yeniden örgütlenmelidir.

Howard hükümetinin işlemiş olduğu en büyük suç, Irak’ın yıkıma uğratılmasında ABD ile yaptığı işbirliğidir. 1 milyondan fazla Iraklı öldürüldü ve 4 milyona yakını mülteci haline getirildi.

Ama İşçi Partisi daha az suçlu değildir. İşçi Partisi hiçbir zaman Irak’ın ABD tarafından istila ve işgal edilmesine karşı çıkmadı. Bu partinin Howard hükümeti ile olan farklılıkları sadece taktikseldir. Üstelik, İşçi Partisi, Afganistan’a daha fazla asker gönderilmesini istiyor ve İran’a yapılacak bir ABD saldırısına destek verecek.

İşçi Partisi, Demokratlar ve Yeşillerle birlikte, Avustralya’nın Doğu Timor, Solomonlar ve Güney Pasifik’teki başka yerlerde, askeri-polisiye müdahalelerine destek veriyor.

Yurt dışında militarizm, yurt içinde demokratik haklara yapılan saldırıların şiddetlenmesi anlamına geliyor. 2001 yılından bu yana, Howard hükümeti tarafından, İşçi Partisi’nin desteği ile 40’tan fazla, sözde terörle mücadele yasası çıkarıldı. Bu yasalar halkın korunmasını değil, temel demokratik hakların tırpanlanmasını amaçlıyor. Bu, APEC zirvesi sırasında Sydney caddelerinde kullanılan polis devleti önlemlerinde görüldü.

Anti-demokratik önlemler bugün yaşamın bir diğer özelliğiyle -toplumsal eşitsizliğin artmasıyla- özü itibariyle bağlantılıdır. Ekonomik büyüme ile ilgili öne sürülen bütün iddialara karşın, geçtiğimiz dönem gelir ve servetin üst gelir katmanlarının lehine yeniden dağıtıldığına tanık oldu.

Bu arada sıradan emekçi halkın üzerindeki borç yükü o derece büyük ki, bırakın bir resesyonu, belirgin bir ekonomik yavaşlama bu insanların sahip oldukları her şeyi kaybetmelerine neden olabilir. Ve bu durum her an ortaya çıkabilir.

Kısa bir süre önce Britanya'dan yansıyan nakit sıkışıklığı içindeki bir bankadan paralarını çekmek için kuyruğa girmiş insanların görüntüsü, küresel mali sisteminin giderek artan istikrarsızlığı hakkında bir uyarı işareti veriyor.

Finansal asalaklığın büyümesi - şirket seçkinlerinin çok küçük bir tabakasına inanılmaz kazançlar sağlayan bir süreçtir bu - ve bunun yarattığı istikrarsızlık, dünya boyunca yüz milyonlarca insanı yutacak bir felakete işaret ediyor.

Yeşiller dahil, parlamentodaki partilerin hiç biri, iklim değişikliğinin yol açtığı tehlikeleri karşılamak için tutarlı bir politikaya sahip değil. Bunun nedeni, bu partilerin hepsinin, bu sorunun temelinde yatan kapitalist çerçeveyi kabul etmeleridir. Küresel ısınma, "tarihteki en büyük piyasa aksaklığı" olarak tanımlanıyor. Bundan dolayı küresel ısınma ile ancak kâr sisteminin hakimiyetine meydan okuyan ve onu alaşağı eden önlemlerle başa çıkılabilir.

Yalnızca bütün dünyada emekçileri birleştirmeyi amaçlayan, uluslararası bir sosyalist program savaş belasına sona erdirebilir, herkese sosyal ve ekonomik güvence sağlayabilir ve dünyanın kendisine yönelik olarak ortaya çıkan tehlikelerle savaşabilir.

SEP bunun kavgasını veriyor. Bu programa destek verin. Adaylarımıza oy verin ve daha da önemlisi, kampanyamızda yer alın.Telif Hakkı 1998-2007, Dünya Sosyalist Web Sitesi, Bütün hakları saklıdır