World Socialist Web Site (www.wsws.org)

www.wsws.org/tr/2008/aug2008/trot-a19.shtml

Dördüncü Enternasyonal’in kuruluşu üzerine

Lev Trotskiy
19 Ağustos 2008
İngilizce’den çeviri (18 Ekim 1938)

New York’ta, 28 Ekim 1938 tarihinde, hem Dördüncü Enternasyonal’in kuruluşunu hem de ABD’de Trotskist hareketin ortaya çıkışının onuncu yıl dönümünü kutlayan kitlesel bir toplantı düzenlendi. Amerikan emperyalizmi Trotskiy’e vize vermeyerek onun bu önemli toplantıya katılmasına engel oldu. Ancak Trotskiy’in konuşmasının telefon yayını ile katılımcılara dinletilmesi mümkün oldu. Bu konuşma metni ilk kez 1940 yılında, Fourth International’da (Dördüncü Enternasyonal) yayınlandı. (Cilt 1, Sayı 5, Ekim 1940, ss.141-142.)

Sevgili Yoldaşlar ve Dostlar:

Umarım bu kez sesim sizlere ulaşacak ve bu yolla çifte kutlamanızda yer almam mümkün olabilecek. Her iki olay da; gerek Amerikan örgütümüzün kuruluşunun onuncu yıldönümü gerekse de Dördüncü Enternasyonal’in kuruluş kongresi işçilerin ilgisini, totaliter şeflerin kavgacı jestlerinden, diplomatik dalaverelerinden ya da pasifist kongrelerden, kıyas kabul etmeyecek kadar çok daha fazla hak ediyor.

Her iki olay da tarihe önemli kilometre taşları olarak geçecek. Artık hiç kimsenin bundan şüphe etmeye hakkı yoktur.

Bolşevik-Leninistlerin Amerikalı grubunun doğuşunun, Canon, Shachtman ve Abern yoldaşların cesurca girişimi sayesinde tek başına kalmadığını belirtmek gerekiyor. Bu, aşağı yukarı Sol Muhalefet’in sistematik uluslararası çalışmasının başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Sol Muhalefet’in 1923 yılında, Rusya’da ortaya çıkmış olduğu doğrudur, ancak uluslararası ölçekte düzenli çalışma, Komintern’in Altıncı Kongresi ile birlikte başladı.

Çalışma 1928’de başladı

Dördüncü Enternasyonal’in Amerikalı öncüleriyle bir kez olsun kişisel olarak görüşmeden, her şeyden önce de Komünist Enternasyonal’in programının eleştirisi konusunda, fikir birliğine vardık. Ardından, 1928 yılında, on yıl sonra, kısa bir süre önce Uluslararası Konferansımız tarafından kabul edilen kendi programımızın olgunlaşmasını sağlayan kolektif çalışma başladı. Bu on yılın çalışmasının yalnızca inatçı ve sabırlı değil, fakat aynı zamanda dürüst olduğunu söylemeye hakkımız var. Bolşevik-Leninistler, uluslararası öncüler, dünyanın dört bir yanındaki yoldaşlarımız, gerçek Marksistler olarak devrimin yolunu, duygularında ve arzularında değil, olayların nesnel gelişiminin tahlili içinde aradılar. Her şeyden önce ne başkalarını ne de kendimizi aldatmama kaygısı bizlere yol gösterdi. Ciddiyetle ve dürüstçe araştırdık. Ve bazı önemli şeyler keşfettik. Olaylar gerek tahlilimizi gerekse de öngörülerimizi doğruladı. Bunu kimse inkâr edemez. Şimdi ise kendimize ve programımıza sadık kalmamız gerekiyor. Bunu yapmak kolay değil. Önümüzdeki görevler çok büyük, düşmanlar saymakla bitmez. Zamanımızı ve dikkatimizi bu kutlama törenine harcamaya, yalnızca kendimizi geçmişin derslerinden yola çıkarak gelecek için hazırlayabildiğimiz ölçüde hakkımız var.

Parti her şeydir

Sevgili dostlar, bizler diğer partiler gibi bir parti değiliz. Bizim arzumuz yalnızca daha fazla üye, daha fazla yayın, kasamızda daha fazla para ve daha fazla milletvekili sahibi olmak değil. Bunların hepsi gerekli, ancak yalnızca birer araç olarak. Bizim amacımız sosyalist devrim yoluyla emekçilerin ve sömürülenlerin tam maddi ve manevi kurtuluşunu sağlamaktır. Bunu bizden başka hiç kimse hazırlamayacak ve ona kılavuzluk etmeyecektir. Eski enternasyonaller -İkinci, Üçüncü ve Amsterdam enternasyonalleri ve buna aynı zamanda Londra Bürosu’nu da ekleyeceğiz, baştan aşağıya çürümüştür.

İnsanlığın üzerine gelen büyük olaylar bu örgütleri taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkacaktır. Geleceğe yalnızca Dördüncü Enternasyonal güvenle bakıyor. O, Sosyalist Devrimin dünya partisidir! Dünya üzerinde bundan daha büyük bir görev asla olmadı. Her birimizin omuzlarında muazzam bir tarihsel sorumluluk bulunuyor.

Partimiz her birimizi, tamamen ve bütünüyle talep ediyor. Bırakalım filistinler boşlukta kendi bireyselliklerinin peşinde koşsunlar. Bir devrimci için kendisini bütünüyle partiye vermek kendini bulmayı ifade eder.

Evet, partimiz her birimizi, tamamen içine çekiyor. Ama karşılığında, her birimize, en yüksek mutluluğu; daha iyi bir geleceğin inşa edilmesine katıldığımız, insanlığın kaderinin bir zerresini omuzlarımızda taşıdığımız ve yaşamımızın boşuna yaşanmamış olduğu bilincini veriyor.

Emekçilerin davasına sadakat, uluslararası partimize en büyük bağlılığı göstermemizi gerektiriyor. Elbette parti de yanılabilir. Ortak çabayla onun yanlışlarını düzelteceğiz. Saflarına değersiz unsurlar sızabilir. Ortak çabayla onları bertaraf edeceğiz. Onun saflarına katılacak olan yeni binler muhtemelen gerekli eğitimden yoksun olacaklar. Ortak çabayla onların devrimci düzeyini yükselteceğiz. Ancak partimizin şimdi tarihin en büyük kaldıracı olduğunu asla unutmayacağız. Bu kaldıraçtan ayrıldığımızda, her birimiz hiçbir şey değiliz. Bu kaldıraç elimizdeyken, bizler her şeyiz.

Stalin bizleri korkutamaz

Bizler diğer partiler gibi bir parti değiliz. Emperyalist gericiliğin bizlere delicesine zulmetmesi, bizleri hiddetle adım adım izlemesi boşuna değil. Ona hizmet eden katiller Moskova Bonapartist kliğinin ajanlarıdır. Genç Enternasyonalimiz daha şimdiden birçok kurban verdi. Bunların sayıları Sovyetler Birliği’nde binleri buluyor. İspanya’da sayıları onlarla ifade ediliyor. Diğer ülkelerde de birer ikişer kurbanlar verdik. Bu anlarda, onların hepsini şükran ve sevgiyle hatırlayacağız. Onların mücadele ruhu saflarımızda kavga vermeyi sürdürecek.

Cellâtlar kalın kafalılıkları ve kinizmleriyle bizi korkutmanın mümkün olduğunu sanıyorlar. Yanılıyorlar! Darbeler altında bizler daha güçlü hale geliyoruz. Stalin’in canavarca politikaları, çaresizliğin politikalarıdır. Ordumuzun askerlerini bireysel olarak öldürmek mümkündür ama onları korkutmak mümkün değildir. Dostlar, bu kutlama gününde bir kez daha tekrar edeceğiz... BİZLERİ KORKUTMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Bolşevik partiyi boğmak ve ilk işçi devletini kötü bir karikatüre dönüştürmek için Kremlin kliğine on yıl yeterli oldu. Üçüncü Enternasyonal’in kendi programının çamuruna batması ve kendisini kokuşmuş bir ceset haline getirmesi için on yıl yeterli oldu. On yıl! Yalnızca on yıl! Bir öngörüyle bitirmeme izin verin: Gelecek on yılda Dördüncü Enternasyonal’in programı milyonların kılavuzu haline gelecek ve bu devrimci milyonlar dünyayı ve cenneti nasıl fethedeceklerini bilecekler.

YAŞASIN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEKİ SOSYALİST EŞİTLİK PARTİSİ!

YAŞASIN DÖRDÜNCÜ ENTERNASYONAL!Telif Hakkı 1998-2005, Dünya Sosyalist Web Sitesi, Bütün hakları saklıdır