World Socialist Web Site (www.wsws.org)

www.wsws.org/tr/2014/mai2014/pers-m07.shtml

Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı’na ilişkin bir değerlendirme

David North
7 Mayıs 2014
İngilizce’den çeviri (6 Mayıs 2014)

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) tarafından 4 Mayıs günü düzenlenen Uluslararası Çevrimiçi 1 Mayıs Toplantısı, önemli bir uluslararası siyasi olay ve sosyalizmin işçi sınıfı içinde bir güç olarak canlanmasına işaret eden bir kilometre taşıdır.

Toplantı, nesnel bir değerlendirmeyle, etkileyici ve önemli bir örgütsel, teknolojik ve en önemlisi siyasi bir başarıdır. Daha toplantı başlamadan önce, yaklaşık 2.000 kişi ona kayıt yaptırmıştı. Toplantıyı, 90’dan fazla ülkeden insan çevrimiçi izledi. Kanada’dan, ABD’den (50 eyaletin 48’inden), Latin Amerika’dan (özellikle Brezilya’dan), Britanya’dan, Batı Avrupa’dan, Güney Afrika’dan, Hindistan’dan, Sri Lanka’dan, Avustralya’dan ve Yeni Zelanda’dan önemli bir katılım gerçekleşti.

DEUK, hem Ukrayna’dan hem de Rusya’dan dinleyiciler olmasından memnundur. Çin’den, Güney Kore’den, Japonya’dan ve Filipinler’den dinleyiciler vardı. Toplantıya, Ortadoğu’dan ve Orta Asya’dan önemli sayıda dinleyici katıldı. Dinleyicilerden çoğunun, Uluslararası Komite’nin şimdiye kadar siyasi olarak etkin herhangi bir örgütlenmeye sahip olmadığı ülkelerde yaşıyor olması, bu toplantının tanıtımının yapıldığı başlıca araç olan Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin (wsws.org) küresel ölçekteki erişimine tanıklık etmektedir.

Toplantıda, ABD’den, Britanya’dan, Almanya’dan, Sri Lanka’dan ve Avustralya’dan 10 temsilci konuşma yaptı. Bu konuşmalar, Ukrayna’daki krizi, giderek artan üçüncü dünya savaşı tehlikesini, küresel ekonomik krizi, aşırı toplumsal eşitsizlikteki ve demokratik haklara yönelik saldırılardaki artışı içeren bir dizi uluslararası siyasi konuyu kapsıyordu.

Konuşmacıların hepsi, değerlendirmelerini kapitalist sistemin Marksist çözümlemesi ve uluslararası Troçkist hareketin büyük deneyimi üzerine inşa etmişlerdi. Onlar, hiçbir şeyi gizlemeksizin, tartışmasız biçimde, Dördüncü Enternasyonal’in partizanları olarak konuştular. (Bu konuşmaların metinleri ve ses kayıtları, bu hafta içinde Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde yayımlanacak.)

Konuşmalar, dünya çapındaki dinleyicilerde karşılık buldu. İkibuçuk saat kadar süren toplantı boyunca, dinleyicilerden 700’ün üstünde yorum geldi. Gün içinde, Dünya Sosyalist Web Sitesi’ne 50.000’den fazla okur giriş yaptı ki bu, WSWS’nin pazar günleri ortalamasının oldukça üstündedir.

Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi ile onun tüm dünyadaki üyeleri ve destekleyicileri, bu olayın başarısının farkında. Bununla birlikte, bizler, övünmekle zaman geçirmiyoruz. Bizler, Marksistler olarak, doğrudan rol oynadıklarımız da dahil, siyasi gelişmelere nesnel olarak yaklaşırız. Yani, bu toplantıya yönelik son derece olumlu tepkinin, hareketin kadrolarının doğrudan çabalarının ötesindeki temel nedenlerini anlamaya çalışıyoruz. Dinleyicilerin çapı ve tepkisi, daha toplantı sürerken, onun, işçilerin ve gençlerin sola doğru siyasi yöneliminde niteliksel olarak önemli bir olayı temsil ettiğini ortaya koymuştu.

Bu yön değişikliğinin altında yatan en belirleyici etmen, kapitalizmin nesnel krizidir. İşçi sınıfının toplumsal koşullarının kötüleşmesi, onlarca yıla yayılan uzun süreli bir süreçtir. 2008 felaketi kapitalizm karşısındaki hayal kırıklığını yoğunlaştırmış; korkunç toplumsal eşitsizlik düzeyleri tüm dünyada öfkeye yol açmıştır. Sonu gelmeyen savaşlar ve otoriter eğilimlerin sürekli artması, kapitalist “demokrasi”nin güvenirliğini ciddi bir şekilde sarstı. Dahası, Ukrayna krizinde örneklenen uluslararası bir nükleer felaket tehlikesi, halk kitleleri içinde derin bir kaygı uyandırdı.

Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Avrupa’daki Stalinist yönetimlerin parçalanmasından bu yana 20 yıldan fazla süre geçti. O zamandan beri, kapitalist restorasyonun tüm eski SSCB’deki ve Doğu Avrupa’daki kitleler açısından feci sonuçları, “piyasanın mucizesi”ne ilişkin hayalleri paramparça etti. Çin’de, 1989’daki Tiananmen Meydanı katliamından sonraki çarpıcı ekonomik büyümeye rağmen, işçi sınıfı, bu büyümenin toplumsal sonuçlarından son derece hoşnutsuz.

Yalnızca Stalinist rejimlerin değil ama tüm eski oportünist işçi örgütlerinin ve sendikaların ihanetleri ve rezil bir şekilde çökmeleri eliyle yaratılmış olan uluslararası siyasi yönelimsizlik, yerini, işçi sınıfı, özellikle de gençlik içinde yeni bir siyasi atmosfere bırakıyor. Kapitalizme karşı toplumsal muhalefet duygusunun gelişmesi, toplantıya yönelik olumlu tepkide ifadesini bulmuştur.

Bununla birlikte, katılımın çapını abartma peşinde değiliz. Milyonlar bir yana, on binlerce dinleyici yoktu. Ama katılım önemliydi ve bu, hiç kuşkusuz, işçi sınıfının siyasi yöneliminde ve konumlanışında önemli bir değişikliği temsil etmekte ve öncelemektedir.

Burada, toplantının başarısındaki bir başka önemli ve siyasi bakımdan belirleyici etmene geliyoruz. Nesnel süreçler, tarihte büyük bir rol oynarlar. Ama bu toplantı kendiliğinden gerçekleşmedi. O, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi tarafından planlanmış ve örgütlenmiştir. Dinleyicilerin önemli bir kesimi, siyasi bilinçleri, asıl olarak, dünyanın dört bir yanından, 16 yıl boyunca işçi sınıfı içinde gerçek bir Marksist devrimci siyasi kültürü yeniden biçimlendirmeye çalışan Dünya Sosyalist Web Sitesi tarafından etkilenmiş insanlardan oluşuyordu.

Bizzat WSWS, Dördüncü Enternasyonal’in, Uluslararası Komite’nin önderliğinde Troçkist sürekli devrim kuramını savunmak için Stalinizm’in, sosyal demokrasinin ve çok sayıda küçük-burjuva radikal akımın oportünizmine karşı verdiği tüm önceki tarihsel mücadele temelinde ortaya çıkmıştır.

Bu ilkeleri savunma uğruna on yıllar süren mücadele, şimdi, kitlesel bir siyasi radikalleşme süreciyle kesişiyor. Sosyalist devrimin gelişmesi, kapitalizmin çözülemez krizi eliyle harekete geçen nesnel işçi sınıfı hareketinin ve Uluslararası Komite’nin yaşanmakta olan tarihsel kargaşaya bilinçli öznel müdahalesinin karşılıklı etkileşiminden doğmaktadır.

ABD Sosyalist Eşitlik Partisi’nin Ulusal Sekreteri Joseph Kishore yoldaş, toplantının kapanışında, Troçki’nin, yaşıyor olması durumunda, bu toplantıdan gurur duyacağını söyledi. Evet, o, kesinlikle gurur duyar ve aynı zamanda, bu başarıdan kaynaklanan yeni zorlukları çözümlemeye ve açıklamaya girişirdi.

4 Mayıs’taki Uluslararası Toplantı, şimdi tarihin bir parçasıdır. Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi, siyasi inşayı, sosyalizm uğruna mücadeleyi tüm dünyada yeni işçi sınıfı ve gençlik kesimlerine yayarak, bu başarı üzerinden ilerletecektir.Telif Hakkı 1998-2009, Dünya Sosyalist Web Sitesi, Bütün hakları saklıdır