World Socialist Web Site (www.wsws.org)

www.wsws.org/tr/2015/aug2015/sawa-a28.shtml

Sosyalist Alternatif’ten Sawant, Demokratik Parti toplantısında Sanders ile birlikte boy gösterdi

Eric London
28 Ağustos 2015
İngilizce’den çeviri (19 Ağustos 2015)

Seattle Kent Konseyi üyesi ve Sosyalist Alternatif’in önderi Kshama Sawant, 8 Ağustos’ta, Demokratik Parti’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders’ı tanıtan bir kampanya toplantısında boy gösterdi. Bir Demokratik Partili bir senatör olarak parti toplantısını düzenleyen Sanders, 2016 başkanlık seçimlerinde Demokratların başka adayı olmak için kampanya yürütüyor. Sanders ve Sawant, aynı zamanda, Demokratik Partili eyalet ve federal meclis üyesinin ve sendika bürokratının düzenlediği bir dizi platforma katıldılar.

Sawant’ın etkinlikteki rolü, Sosyalist Alternatif’in, Demokratik Parti’nin bir temsilcisi işlevini gördüğü konusunda kuşkuya yer bırakmamaktadır.

Sosyalist Alternatif tarafından toplantı öncesinde yayımlanan bir açıklamanın başlığı “Sawant, Bernie Sanders’ı Sosyalist Biçimde Karşılar” idi. Sosyalist Alternatif, bu uzun süreli ABD kongre üyesine ve senatörüne sözde “sosyalist” referans sağlamak ve Sawant’ı Sanders ile özdeşleştirmek için, [toplantıyı] “sosyalistlerin sahneyi paylaştığı” bir etkinlik olarak ilan etmişti.

Sawant’ın şu sözleri aktarıldı: “Sanders’ın Seattle’da bize katılacak olması heyecan verici. Bu, ekonomimizi ve demokrasimizi boğan milyarderlerle boy ölçüşmek amacıyla sosyalist hareketi inşa etmek için büyük bir fırsat.”

Sawant’ın sözleri şöyle devam ediyordu: “Sanders, şirket parası almayı redderken, diğer başkan adaylarından ayrılmaktadır… Ben, kampanyama bağışta bulunmuş ya da gönüllü olarak yer almış olan binlerce destekçiyi, Sanders’ın toplantısında benimle birlikte olmaya çağırıyorum.”

Sawant, sözde Medicare’in [Yaşlılar için devlet sağlık sigortası –çev.] 50. yıldönümünü kutlayan etkinlikteki konuşmasında, Sanders’ın kampayasının ileri sürdüğü bir dizi öneriyi tekrarladı. “Milyarder sınıf”ı kınayan ve bir “siyasi devrim” çağrısı yapan Sawant, Sanders’ın moda sözcüklerini kullanıyordu.

Onun ABD’deki sağlık hizmetleri krizini çözmeye yönelik tek somut önerisi, “zenginlere, herkesin ödediği Sosyal Güvenlik vergisi yükleyen” mütevazı bir Sosyal Güvenlik vergi sistemi reformuydu ki o, bu planı “üst kısımla kapışma” diye adlandırıyordu.

Sawant, Sanders’ı bir sosyalist olarak selamlayan ve onun kampanyasına cömert destek sunan aynı duyuruda, Cumhuriyetçilerden ve “aynı zamanda, Wall Street’in güdümündeki Demokratik Parti’den” bağımsız, “yeni türde bir siyasi örgütün inşası” ihtiyacını ilan etti.

Bu, siyasi laf salatası konusunda yeni bir rekor olabilir: Sawant, aynı anda hem Demokratların başkan adayı olacak kişiye oy sağlamak için koşuşturmakta, hem de Demokratik Parti’den… bağımsız yeni bir parti çağrısı yapmaktadır! Sawant ve Sosyalist Alternatif nabza göre şerbet veriyor ve onların sözde bağımsız bir işçi partisine vedikleri desteğin bir sahtekarlık olduğu ortaya çıkıyor.

Sosyalist Alternatif’in Demokratik Parti içinde Sanders için amigoluk yapması yeni bir olgu değildir. Onların dergisi, geçtiğimiz aylarda, Sanders için bir sürekli reklam alanına dönüştürülmüş durumda.

Sosyalist Alternatif’in dergisinin Temmuz-Ağustos sayısının bir başlığı, “Sanders kampanyası ivme kazanıyor” diyordu. Makalenin alt başlıklarından biri, “Şirketlerin siyasi egemenliğine belirleyici bir meydan okumayı nasıl inşa edebiliriz?” diye soruyor. Baştan sona Sanders’tan alıntılar ön plana çıkarılıyor ve adayın büyük kalabalıkların önündeki fotoğraflarının yanında yerleştiriliyor. Makale, “Sanders’ın bir siyasi devrim yönündeki önerilerine destek toplama” çağrısı yapıyor.

Sawant ve Sosyalist Alternatif, Sanders’ın kampanya çalışanları işlevi görerek, Demokratik Parti’nin derinleşen krizine karşılık veriyorlar. Sosyalist Alternatif, Demokratlara yönelik artan muhalefet ve emekçiler ile gençler arasında Obama tarafından aldatıldıkları konusunda yaşanan hoşnutsuzluk karşısında, asıl amacı bağımsız bir işçi sınıfı hareketinin doğmasını engellemek ve halk muhalefetini Demokratların arkasına yönlendirmek olan bir kampanyayı destekliyor.

Bunu, Pazar günkü “Basınla Buluşma” programında, bizzat Sanders itiraf etti. NBC’den Chuck Todd ile konuşan Sanders, Demokratik Parti’nin bir meşruiyet krizi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. O, “Demokratlar kaybediyor çünkü seçimlere katılım oranı çok kötü” dedi ve ekledi: “Bence bunu değiştirebiliriz.”

Sanders, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Benim Demokratların [aday adayları içinde-çev] birinciliğini kazanmak için gerçek avantajlarımdan biri, siyasi sürece ilgilenen çok sayıda genç insanı, birçok çalışanı kazanabilmemiz, onları düzen politikacılarının yapamayacağı biçimde, oy vermek üzere kabuklarından çıkarmamızdır.”

Sanders, bağımsız bir işçi sınıfı hareketinin gelişmesini önlemeye yönelik kampanyasında, ona uyarlanmasını, onun etrafında toplanan “ilerici” ve “sol” güçlere hitap etmesi gerektiği savıyla gerekçelendiren Sosyalist Alternatif’in tam desteğine sahiptir.

Sosyalist Alternatif’in “ilerici” ve “sol” ile kastettiği, işçi sınıfı değil ama -kendisi gibi- kimlik ve yaşam tarzı politikasına saplanmış ve Demokratik Parti’nin şu ya da bu hizbinin ve sendika bürokrasisinin yörüngesinde dolanan üst orta sınıfın sözde “sol” kesimleridir.

Sosyalist Alternatif’in önderi Ty Moore, sahte-solun Mayıs ayındaki bir konferansında, “en önemlisi, Demokratik Parti’nin ve sendikaların solunu oluşturan bir aktivistler ve örgütler tabanından ayrılmadır.” dediğinde, bunu açıkça ortaya koymuştu.

Dahası, o, “Demokratlara baskı yapmak özünde bir suç değildir.” diye eklemişti.

Bu tür açıklamalar, işçi sınıfının devrimci bir hareketine bütünüyle düşman olan ayrıcalıklı bir üst orta sınıf sosyal tabakanın yavan siyasi iflasının ifadesidir. Bu tabakalar, Sanders’ın kampanyasını, Demokratik Parti ve sendika bürokrasisi içinde konumlar elde etmek için, aceleyle, kendi amaçları doğrultusunda ilerlerlemenin bir aracı olarak gördükleri Sanders ile dirsek teması kurmaya çalışıyorlar.

Bu yüzden, onlar, Sanders’ı sosyalizmden ayıran sınıfsal uçurumu gizlemek ve Amerikan egemen sınıfına ve Demokratik Parti’nin bu ajanına, işçileri ve gençliği aldatma, onların gözlerini boyama çabalarında yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Sosyalist Alternatif’in Haziran sayısındaki bir makale, kendilerini emekçilerin “sol” ve hatta “sosyalist” partizanları gibi gösteren burjuva politikacılara siyasi örtü sağlamak için standart bahane haline gelen şeyi ileri sürüyor. Makalede şöyle deniyor: “Sosyalistlerin, Demokratlardan bağımsız siyasi bir alternatifin gerektiği sonucunun çıkarılması sürecini hızlandırmaya yardım eden bu deneyimden [Sanders kampanyası] geçmeleri gerekiyor.”

Tamı tamına aynı ifadeler (“onlarla deneyimden geçmek”), sahte solun Yunanistan’ın Syriza hükümetine ve onun lideri Alexis Tsipras’a desteğini gerekçelendirmek ve onların Yunan kitlelerine bir bankerler diktatörlüğü dayatmak üzere Avrupa Birliği ile güç birliği yapmasına yardım etmek için kullanılmıştı.

ABD’de bir Sanders başkanlığı “deneyim”inin, aynı Syriza hükümeti “deneyim”inin Yunanistan’da kanıtladığı gibi işçi sınıfı adına bir felaket olacağından hiç kuşkunuz olmasın.

Sanders’ın, özellikle emekçilerden ve öğrenci gençlikten kayda değer desteği kendine çekmesi gerçeği, halkın geniş kesimlerinin onun toplumsal eşitsizliğe karşı olduğu açıklamasına kazanıldığını ve büyük şirket partilerine yönelik solcu bir alternatifle ilgilendiğini göstermektedir.

Sanders’ın sözde sosyalistliği, seçmenleri yabancılaştırmak bir yana, onun kampanyasına ilgiyi arttırdı. Bu, komünizm karşıtlığının geçtiğimiz yüzyılda siyaset kurumunun resmi dili olduğu bir ülkede, özellikle önemlidir.

Böylesi koşullar altında, sosyalistlerin, Sanders’ın burjuva programı, ince bir şekilde sol söylemle maskelenmiş demagojisi ile sosyalizmin ilkeleri ve programı arasındaki uzlaşmaz uçurumu açık bir biçimde açıklamalarını fazlasıyla zorunlu hale getirmiştir. Marksistler, işçi sınıfı içinde ortaya çıkan kapitalizm karşıtı duyarlılığı ilerletmek ve onu, sosyalizm uğruna siyasi olarak bilinçli, bağımsız ve devrimci bir harekete dönüştürmek için gerekli uyarıları yapmak, işçileri Sanders hakkında sahip oldukları her türlü bir yanılsamadan kurtarmak ve gerçek bir sosyalist hareketin inşasının gerektirdiği temel siyasi, sınıfsal ve tarihsel konuları açık bir şekilde ortaya koymak zorundalar. Bu görevin merkezinde, işçileri Demokratik Parti karşısında eli kolu bağlı tutmak değil, onları bu partiden koparmak yer alıyor.

Sanders’ın sahte solcu amigolarının aksine, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin ve Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin yanıtı bu olmuştur ve olmaya devam edecektir (Bknz: “Bernie Sanders bir sosyalist mi?”).Telif Hakkı 1998-2015, Dünya Sosyalist Web Sitesi, Bütün hakları saklıdır