World Socialist Web Site (www.wsws.org)

www.wsws.org/tr/2015/jun2015/auto-j15.shtml

İşler ve ücretler uğruna mücadeleye hazırlanmak için taban komiteleri inşa edin!

Jerry White
15 Haziran 2015
İngilizce’den çeviri (5 Haziran 2015)

Bu açıklama, Michigan ve tüm Orta Batı bölgesindeki otomotiv işçilerine dağıtılıyor. Fabrikanızda ya da işyerinizde bir taban komitesi inşa etmek için, bugün, web adresinden veya (313)409-8083’ü arayarak bizimle bağlantıya geçin.

Fiat-Chrysler, GM ve Ford ile UAW [Birleşik Otomotiv İşçileri sendikası] arasındaki sözleşmelerin sona ermesine üç ay kadar bir süre kaldı. Otomotiv işçileri, nefret edilen iki kademeli ücret sistemini ortadan kaldırmak ve genç ya da yaşlı, tüm işçiler için güvenceli ve kabul edilebilir ücretli bir iş hakkı mücadelesine hazırlanmak zorundalar.

Tabandaki işçilerin, her bir fabrikada, taleplerini oluşturmak ve Eylül’de 139.000 otomotiv işçisinin tamamının bir genel grevine hazırlanmak için komitelerini seçmesi gerekiyor.

İşçiler, bu mücadeleyi hayata geçirmede, UAW içinde, otomotiv patronlarının bir aracından başka bir şey olmayan kararlı bir düşmanla karşı karşıyadır. UAW yetkilileri, birinci ve ikinci kademe işçilerin ücretleri arasındaki “açığı kapatma”yı istediklerini söylerlerken, gerçekte, otomotiv işçilerine saatine 10 ile 15 dolarak ödenecek yeni bir alt kesim eklemek için perde arkasında görüşmelere devam ediyorlar.

UAW’den grev yönünde gelen her konuşma bir aldatmacadır. Eğer UAW bir grev çağrısı yaparsa, bu yalnızca, ardından iki kademeli ücretlerin genişlemesini onaylayan bir satışın geldiği, 2007’de GM ve Chrysler’deki iki günlük ve altı saatlik “Hollywood grevleri” sırasında yaptığı gibi, basınç azaltmak için olacaktır.

Sosyalist Eşitlik Partisi, UAW’nin onları savunmayan bir örgüte aidat ödemeleri için işçilere şantaj yapma çabalarını reddeder. Tabandaki işçiler tarafından demokratik olarak kontrol edilen ve şirket karlarını değil ama işçi sınıfının sosyal haklarını savunmayı üstlenen yeni örgütlerin inşa edilmesi gerekiyor.

Biz, komitelerin, aşağıdaki talepler etrafında örgütlenmesini öneriyoruz:

* İki kademeli ücret sistemini kaldırın! Kendi içinde bölünmüş bir ev ayakta kalamaz. Tüm işçileri (birinci ve ikinci kademe, geçici ve sözleşmeli, montaj ve parça işçileri), herkes için güvenceli ve kabul edilebilir ücretleri garanti altına almak için birleştirin.

* Tatmin edici bir ücret artışı ve hayat pahalılığının telafi edilmesi için! İşten çıkartmalara ve tesislerin kapatılmasına hayır! Tam sağlık hizmetleri ve emeklilik maaşı olan kabul edilebilir ücretli ve güvenceli bir iş, bir ayrıcalık değil sosyal bir haktır. Her işçi için iş güvenliği, modern toplumdaki yaşamın temel bir gerekliliğidir.

* Alternatif Çalışma Programı’na (AÇP) son! AÇP, aile yaşamının bozulmasına yol açmakta ve işçilerin sağlığını bozmaktadır. Sekiz saatten sonra ve hafta sonu fazla mesai ücreti iyileştirilmelidir. Daha fazla işçinin istihdam edilmesi için, ücretlerde azalma olmadan işgünü kısaltılsın.

* Üretimde işçi denetimi için! UAW’nin otomotiv patronları adına işlettiği işgücü-yönetim komitelerini ortadan kaldırın ve çalışma koşulları, hat hızı, sağlık ve iş güvenliği üzerinde işçilerin gerçek demokratik kontrolünü kurun.

* Otomotiv sanayisini ulusallaştırın! Şirket yetkililerinin ve Wall Street asalaklarının, işçilerin ihtiyaçlarını ve bir bütün olarak toplumu, daha fazla para [kazanma] yönündeki kendi bencil taleplerine rehin tutmasına artık izin verilemez. Kuşaklar boyunca işçilerin emeğiyle inşa edilmiş otomotiv sanayisi, kabul edilebilir işleri ve çalışma koşullarını ve halkın tehlikesiz, güvenilir ve uygun fiyatlı ulaşımını güvence altına almak için, işçilerin demokratik kontrolü altında ulusallaştırılmalıdır.

* İşçi sınıfının uluslararası birliği için! UAW’nin milliyetçi “Amerikan malı alın” kampanyalarını reddedin ve Avrupa’daki, Asya’daki, Latin Amerika’daki ve tüm dünyadaki kardeşlerimizle, küresel otomotiv devlerine karşı ortak bir mücadelede birleşin.

* Demokratlardan ve Cumhuriyetçilerden kopun! İşçilerin, otomotiv patronlarına ve Wall Street bankalarına karşı bir mücadele yürütmek için iki büyük şirket partisinden kopması; eşitsizliğe, savaşa, polis vahşetine ve demokratik haklara yönelik diğer saldırılara karşı mücadele etmek için kitlesel bir siyasi parti inşa etmesi gerekmektedir. Kapitalist hükümetin yerine, işçiler tarafından ve işçiler için bir işçi hükümeti geçirilmelidir.

UAW bir mücadele yürütmeyecek. O, para babalarının isteklerini yerine getirmek için aldıkları paralar içinde yüzen aşırı derecede yozlaşmış şirket maşalarının kontrolündedir. Sendika, aynı bir bütün olarak AFL-CIO gibi, siyasi olarak Demokratik Parti ile bağlantılıdır ve kendisini tamamen otomotiv şirketlerinin kar çıkarlarına adamıştır.

UAW, onlarca yıldır, karların ve şirketlerin rekabet edebilirliğinin yükseltilmesi için yapılan bitmez tükenmez fedakarlıkların, “refahın paylaşılması” ile ödüllendirileceğini iddia etti.

Peki ya gerçek ne?

GM, Ford ve FCA, dört yıllık sözleşme imzalandığından beri 73 milyar dolar, 2015’in ilk çeyreğinde de 2 milyar dolar civarında kar yaptı. Otomotiv şirketlerinin yetkilileri, bu parayı, ücretleri ve işçilerin sosyal yardımlarını arttırmak şöyle dursun, daha güvenli ve daha iyi çalışma koşulları yaratmak üzere iyileştirmelere yeniden yatırmak yerine, kar payı ödemelerine ve zengin hissedarların hisse geri alımlarına milyarlar harcadılar.

General Motors, varlıklı yatırımcıların talep etmesinin ardından, bu yıl, 25 milyar dolarlık nakit stoğunun 10 milyar dolarını kar payı ödemelerine hisse geri alımlarına harcıyor. Bu, şirketin sürekli çalışan 48.400 işçisinin her birine 206 bin 611 dolar ikramiye vermesine yeterli bir miktardır!

Otomotiv işçileri, aynı bir bütün olarak işçi sınıfı gibi, şirket ve mali sektör seçkinlerin örgütlü temsilcisi olan tüm devlete karşı siyasi bir mücadeleyle karşı karşıyadır. Obama yönetimi, 2009 iflas yeniden yapılandırması sırasında, gerçekte, GM’yi ve Chrysler’i Wall Street’e devretmişti. Beyaz Saray, kurtarmanın bir koşulu olarak, yeni istihdam edilenlerin ücretlerinin yarıya indirilmesini, sekiz saatlik işgününün sona erdirilmesini ve hayat pahalılığı artışlarının kaldırılmasını talep etmişti.

Şimdi, Warren Truck’taki ve Jefferson North Assembly’deki işçiler, her gün 108 milyon dolar değerinde 3.600 Ram kamyonet ve Jeep üretiyor ama ikinci kademe işçiler, yüz yıl önce Ford Model T’yi üretmeleri için büyük büyük büyük babalarına ödenen gerçek ücretlere eşdeğerde para kazanıyorlar!

Otomotiv işçilerine yönelik saldırı, ABD ve dünya ekonomisi genelinde, ücretlerin, sağlık yardımlarının, emeklilik maaşlarının ve çalışma koşullarının tahrip edilmesine zemin hazırlamaktadır. İşçiler, 1930’ların Büyük Depresyon’undan bu yana en uzun ücret durgunluğu dönemine maruz kalırken, sözde toparlanmanın başlamasından bu yana, gelir kazançlarının yüzde 95’i, en zengin yüzde bire gitti.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, yaşlı ve düşük gelirli ailelere su sağlamak için hiç para olmadığını iddia ederlerken, şirket karları ve yönetici maaşları rekor kırdı. Hükümet, yoksul ülkeleri fethetmeye ve onların kaynaklarını yağmalamaya yönelik savaşlara hesapsızca trilyonlar harcıyor. Tek bir F-35 savaş uçağının maliyeti (330 milyon dolar), 10.700 ikinci kademe işçinin yıllık maaşını ikiye katlamaya yeterlidir.

İşçilerde mücadele yönünde giderek artan bir kararlılık var. Otomotiv işçileri bir tavır aldıklarında, hızla, aynı mücadele ile karşı karşıya olan on milyonlarca işçinin desteğini kazanacaklardır.

İşçilerin, yaklaşan kavga için, enternasyonalist ve sosyalist bir strateji üzerine kurulu yeni bir önderliğe ve mücadele örgütüne ihtiyacı var. Biz, bu mücadeleye girişmek üzere taba komiteleri inşa etmek isteyen tüm otomotiv işçilerini, Sosyalist Eşitlik Partisi ile bağlantıya geçmeye çağırıyoruz.Telif Hakkı 1998-2015, Dünya Sosyalist Web Sitesi, Bütün hakları saklıdır