World Socialist Web Site


Bugün Yeni
Olanlar

Haber ve Analiz
Tarih
Sanat Eleştirisi
Polemikler
Bilim
Bildiriler
Röportajlar
Okur Mektupları

Arşiv

DSWS Hakkında
DEUK Hakkında
Yardım

DİĞER DİLLER
İngilizce

Almanca
Fransızca
İtalyanca
İspanyolca
Portekizce
Lehçe
Çekce
Rusça
Sırp-Hırvat dili
Endonezyaca
Singalaca
Tamilce


ANA BAŞLIKLAR

Dünya ekonomik krizi, kapitalizmin başarısızlığı ve sosyalizmin gerekliliği
SEP/DSWS/TEUÖ bölgesel konferanslarında kabul edilen karar önergesi

Bush, Türkiye’ye Irak’ta PKK’ya saldırması için yeşil ışık yaktı
Türk-Kürt çatışmasındaki tarihsel ve siyasi sorunlar

Asya’da tsunami: neden hiçbir uyarı yapılmadı

Mehring Books’tan yeni bir kitap: Amerikan Demokrasisinin Krizi: 2000 ve 2004 Başkanlık seçimleri

Livio Maitan (1923-2004):
eleştirel bir değerlendirme

  DSWS : DSWS/TR : Haber ve Analiz : Bölgesel haberler : Avrupa Birliği

Yazıcıya hazırla

Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl’ın Almanca basımının tanıtım konferansına yüzlerce kişi katıldı

Muhabirlerimizden
25 Mart 2015
İngilizce’den çeviri (17 Mart 2015)

WSWS Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North, geçtiğimiz Cuma günü, Leipzig Kitap Fuarı’nda, Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl adlı kitabının Almanca çevirisini tanıttı. 450 kişinin katıldığı konferans, fuardaki en başarılı toplantılardan biriydi.

Konferansa, işçilerin ve fuar ziyaretçilerinin yanı sıra Leipzig Üniversitesi’nden çok sayıda öğrenci katıldı. North’un konuşması, defalarca, alkışlarla kesildi.

Kitabın yayımcısı Mehring Yayınları adına toplantıyı açan Christoph Vandreier, “Bu kitap, yalnızca yirminci yüzyılın tarihine önemli bir katkı değildir; o, aynı zamanda bu tarihin bir parçasıdır” dedi. Kitapta yer alan yazılar, yalnızca akademik ilgiden dolayı değil ama Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından ortaya çıkmış olan gerici eğilimlere karşı aralıksız bir polemiğin parçası olarak yazılmıştı.

Vandreier, “Bu kitap, Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin geçtiğimiz 30 yıl boyunca verdiği siyasi mücadelenin ürünüdür” dedi. “David North”, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Troçkist hareketin bir önderi ve WSWS Yayın Kurulu’nun üyesi olarak dahil olduğu “bu mücadelelerde önemli bir rol oynadı.”

North, konuşmasında, kitapta derlenen makaleleri ve seminerleri “On beş bölümü, Doğu Avrupa’daki Stalinist rejimlerin 1989-1991 yılları arasındaki çöküşünün ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ortaya çıkan tarihsel, teorik ve siyasi sorunlara yanıt olarak, yaklaşık 20 yıllık dönemde yazılmış tekil, içsel bütünlüğe sahip bir çalışma” olarak betimledi. (D. North’un konuşmasının tamamı için, bkz. “Sosyalizm ve tarihsel gerçeklik”)

“Bu rejimlerin aniden ortadan kalkması, yirminci yüzyılın bütün gidişatına ilişkin önemli sorulara yol açtı” diyen North, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yalnızca olayların yorumu değil ama aynı zamanda olguların sunumu üzerine de çatışmalar doğdu ve 1917 Rus Devrimi, yirminci yüzyılın bütün olayları içinde en şiddetli tartışmaların konusu haline geldi.”

North, tarihi çarpıtmaya ve Ekim Devrimi’nin saygınlığını ortadan kaldırmaya yönelik kasıtlı bir saldırının söz konusu olduğunu açıkladı. North, bunun, özellikle, Berlin’deki Profesör Jörg Baberowski’nin “post-modernizm ve siyasi gericilik ile olgusal kanıtların ve bilimsel bütünlüğün en temel ölçütlerinin sinik bir şekilde küçümsenmesi arasındaki” bağlantıya örnek oluşturan çalışmalarında belirgin olduğunu söyledi.

North’un konuşmasında değindiği konular, konferans sonrasındaki tartışmada geliştirildi.

North, geçtiğimiz 25 yıl içindeki gerici gelişmelerin, ister istemez, kapitalizme bir alternatifin gerekliliğini ortaya koyduğunu anlattı. Artan dünya savaşı tehlikesi ve dehşet verici toplumsal eşitsizlik düzeyleri kitlesel öfkeyi ve muhalefeti kışkırtıyor. North medyanın savaş propagandasını eleştirdiğinde, konuşması, dinleyicilerin alkışlarıyla kesildi.

Kapitalizmin alternatifleri üzerine tartışma temel tarihsel soruları ortaya koydu. North, “Rus Devrimi’nin trajik yazgısını açıklamaksızın, sosyalizmin kapitalizme alternatif olduğu söylenebilir mi?” sorusunu yöneltti. Bu yazgıyı anlamak için, Sol Muhalefet’in ve Troçkist hareketin Stalinizme karşı mücadelesini incelemek gerekiyor.

North, egemen sınıfın da tarihin öneminin bilincinde olduğunu ileri sürdü. Tarihin çarpıtılması, özellikle 2008 mali çöküşünden bu yana, histerik biçimler almış durumda. “Bir Alman profesör [Baberowski], tarihten öğrenecek bir şey bulunmuyor dediğinde, 1914’ten, Nazi Almanyası’ndan öğrenecek bir şey yok diyordur.”Baberowski gibilerinin konumları ile Alman militarizminin yeniden canlanması arasındaki bağlantı inkar edilemez.

İşçiler için, yalnızca 1917 Rus Devrimi’ni değil ama aynı zamanda Almanya’da 1933’te yaşanan karşı-devrimi anlamak da önemlidir. Faşizm, Alman halkının ruhunda kökleşmiş müzmin bir Musevi karşıtlığının değil; egemen sınıfın Ekim Devrimi’ne yönelik tepkisinin ürünüydü. Daniel Goldhagen’ın, David’in kitabında ayrıntılı olarak tartışılan “Hitler’in gönüllü cellatları” tezi, işçi sınıfı içindeki Nazi karşıtlığını bütünüyle yok saymaktadır. North, sonuçta, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) ve Almanya Komünist Partisi’nin (KPD) ihaneti gizlendiği ölçüde, faşizmin anlaşılmasının olanaksız hale geldiğini belirtti.

Dinleyicilerden biri, günümüzde uluslararası bir işçi sınıfı partisinin nasıl inşa edilebileceğini sordu. North, Uluslararası Komite’nin (UK), basitçe, günümüzdeki gelişmelerden memnun olmayanları etrafında toplayarak bir hareket inşa etmeye çalışmadığını belirtti. Aksine, işçi sınıfını, yirminci yüzyılın en önemli tarihsel derslerinin kavranması temelinde birleştirmek gerekiyor. “Bu yalnızca, Stalinizm, faşizm ve ulusal kurtuluş hareketleri ile yaşanan deneyimler gibi, büyük tarihsel konular üzerinde açıklık temelinde olabilir.”

North, “bunu bir sözcükle kanıtlayabilirim” dedi ve ekledi: “Syriza.” Birçok insan, UK’nin Yunanistan’daki seçimlerden uzun süre önce yaptığı; Syriza’nın bir alternatif oluşturmadığı ve sözlerinin hiçbirini tutmayacağı biçimindeki çözümlemelere sinirlenmişti. “Syriza, üç hafta içinde, tam da bizim söylemiş olduklarımızı yaptı. Bizim [gelecekten haber veren] kristal bir küremiz yoktu ama biz bu tür küçük-burjuva eğilimlerin yapılarını biliyoruz. Yirminci yüzyıl onlarla dolu.” 

Syriza, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e hatta Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble’ye övgüler dizdi ama onun önderleri hiçbir zaman Alman işçilerine seslenmediler. Onlar, hiçbir zaman Almanya’da toplantılar düzenlenmesi çağrısı yapmadılar. “Hiçbir zaman şunu ilan etmediler: ‘Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Yunanistan’ı değiştirmek istiyorsak, sizin, hükümetinize karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Sorunlar Yunanistan’da çözülemez.’” North bu sözcükleri ifade ettiğinde, salonda bir alkış koptu.

North, konuşmasını, Syriza’nın Alman işçi sınıfına başvurmamasının bir nedeni olduğunu belirterek sürdürdü. Syriza kapitalizmi savunuyor ve toplumun, gelirin yalnızca en tepede daha adil paylaşımını arzulayan üstteki yüzde onluk kesimi adına konuşuyor.

Genç bir katılımcı, devrimle bağlantılı devasa riskleri ortaya attı ve UK’nin, toplumun ilerlemesine yönelik bütün diğer olasılıkları gerçekten dışlamış olup olmadığını sordu: Devrimin herhangi bir alternatifi yok muydu?

North, bu soruyu, kesin bir dille, “hayır” diye yanıtladı. Geçtiğimiz 25 yılda yaşananlar, kapitalizmin bir kez daha diktatörlüğe ve savaşa yöneldiğini kanıtlıyor. North, “Devrimler, büyük sorunları çözen araçlardır” dedi. Egemen sınıfı devrimci bir kitle hareketi ile devirmenin alternatifi bulunmuyor.

Bunun için, bilinçli bir önderlik gerekiyor. Milyonlarca insanın devrimci mücadelelere katıldığı ama bir devrimci önderliğin olmamasının ordunun iktidarını sürdürmesine olanak sağladığı Mısır’daki deneyime işaret eden North, “Bu yüzden, Almanya’da Sosyalist Eşitlik Partisi’nin ve dünyada Dördüncü Enternasyonal’in inşasında aktif olmanız gerekiyor” dedi ve ekledi: “Bu nedenle, bu kitabı kendi siyasi eğitiminiz için kullanmalı ve başkalarıyla tartışmalısınız.”

Tartışmalar, toplantının ardından, kitap stantlarında ve koridorlarda bir süre daha devam etti. Birçok insan kitaba alma ve yazarına imzalatma fırsatı edindi. Onlarca katılımcı, Mehring Yayıncılık tarafından düzenlenen toplantıyı destekleyen Toplumsal Eşitlik İçin Uluslararası Gençlik ve Öğrenciler’in okuma grupları ile toplantıları hakkında bilgi almak için iletişim bilgilerini verdi.

Cumartesi günü, fuardaki akademik kitap forumunun bir parçası olarak, 150 dolayında dinleyicinin katıldığı yarım saatlik bir başka sunum yapıldı.

Rus Devrimi ve Tamamlanmamış Yirminci Yüzyıl’ın İngilizcesini buradan, Almancasını ise buradan edinebilirsiniz.

 

Sayfanın başı

Okuyucularımız: DSWS yorumlarınızı bekliyor. Lütfen e-posta gönderin.Telif Hakkı 1998-2017
Dünya Sosyalist Web Sitesi
Bütün hakları saklıdır