World Socialist Web Site (www.wsws.org)

www.wsws.org/tr/2015/oct2015/comm-o05.shtml

“Hayır” oyunun ardından: Otomotiv işçileri için ileriye giden yol

WSWS Otomotiv İşçileri Bülteni
5 Ekim 2015
İngilizce’den çeviri (2 Ekim 2015)

Dünya Sosyalist Web Sitesi ve Otomotiv İşçileri Bülteni, Chrysler işçilerini, UAW sendikası-Fiat Chrysler satış anlaşmasını cesurca reddettikleri için kutlar.

Otomotiv işçileri, on yıllardır ilk kez, şirket-UAW ittifakına karşı mücadelelerinde bir ivme yakalamış durumdalar ve bunu bırakmamalılar. Bu, binlerce otomotiv işçisinin sorduğu bir soruyu ortaya çıkarıyor: Sırada ne var?

Otomotiv yetkilileri ve UAW yöneticileri, gergin biçimde kendilerine aynı soruyu soruyor. Şirketler, UAW sendikası ve tüm siyaset kurumu, bedeli ne olursa olsun, tabanın büyüyen başkaldırısının kökünü kazımak için bir strateji hazırlıyorlar.

Fiat Chrysler, dün öğleden sonra, şirketin ret oyundan duyduğu “hayal kırıklığı”nı belirten bir açıklama yayımladı. Açıklama, şirketin, uzun bir çatışmaya hazırlandığını vurguluyor: “Her zaman olduğu gibi, endüstriyel hedeflerimize ulaşma üzerine kurulu kararlar alacağız.”

Otomotiv işçileri, şirketin yalnızca bir hedefi olduğunu biliyorlar: onların emeğinin sömürüsü yoluyla mümkün olduğu kadar çok kar etmek. Kendi payına, UAW’nin hedefi, satış sözleşmelerini işçilere zorla kabul ettirerek şirketlerin hedefine ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Sonuç olarak, otomotiv işçileri, bir sınıf olarak çıkarlarını savunacak ve ileri sürecek kendi örgütlerine ihtiyaç duymaktadır. İşçiler, toplantı çağrıları yapıp önder rolü üstlenmek üzere işçiler arasından en militan ve özverili işçileri seçerek, işçi sınıfının taban komitelerini oluşturmak için bizzat inisiyatif almalıdır.

Ülke çapındaki fabrikalarda seçilmiş taban komitelerinin ilk adımı, yaşamsal öneme sahip bilgiyi hızla yaymak ve böylece otomotiv işçilerinin olup bitenler hakkında bütün yanlarıyla bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik geniş bir işçi iletişim ağını oluşturmak için birbirleriyle birleşerek, UAW-şirket bilgi karartmasını kaldırmak olacaktır. İletişim hatlarının açılması gerekiyor.

Taban komiteleri, işçileri, aşağıdakileri kapsayan bir dizi talep temelinde birleştirmeye çalışacaktır:

1. Gizli görüşmelere derhal son verilmesi

İşçiler, görüşmelerde olanları günü güne, saati saatine bilme hakkına sahiptir. Görüşme odalarında herkese açık bir izleme alanı oluşturulmalı ve UAW ile şirketler arasındaki bütün toplantılar tüm otomotiv işçilerinin görmesi için internetten canlı yayınlanmalıdır.

2. İşçiler onay oylaması için zamanlama belirlemelidir

Yüzlerce sayfalık bir malzemeyi [taslak sözleşme –çev.] birkaç gün içinde okumak mümkün değildir. İşçiler, herhangi bir toplu sözleşmeyi oylamadan önce okumak, incelemek ve tartışmak için en az iki haftaya sahip olmalıdır.

3. İşçileri tüm oy sayımını denetlemelidir

İşçiler, bazı fabrikalardaki oy hilesi iddialarının ardından, UAW’nin dürüst ve tarafsız bir oy sayımı yapacağına güvenemezler. UAW’nin, işçilerin oy sayımını denetlemesine izin vermemesinin tek nedeni, sendikacıların hile yapmaya hazırlanıyor olmalarıdır.

4. Grev fonunun kullanımı üzerinde işçi kontrolü

Grev fonu onların aidatlarıyla oluşturulduğu için, fonun nasıl kullanılacağına karar verme hakkı işçilerindir.

5. Aşağıdakileri kapsayan bir toplu sözleşme:

Otomotiv işçileri kendi konumlarını, yalnızca, bu talepleri bütün otomotiv işçileri ve otomotiv işçilerinin güçlü müttefiki olan dünya işçi sınıfı için bilinir hale getirerek güçlendirebilirler.

Otomotiv işçilerinin arkadaşları, akrabaları ve dünya çapındaki tüm sektörlerdeki çalışma arkadaşları, kara doymayan şirketlere ve işyerlerinde siyasi olarak iflas etmiş sendikalara karşı benzer mücadelelerle karşı karşıyadır. Sonuçta, onlar, otomotiv işçilerini Üç Büyük [Fiat Chrysler, Ford ve General Motors] otomotiv şirketine karşı mücadelede savunmakta her türlü çıkara sahipler. Taban komiteleri, mahallelerde, fabrikalarda ve işyerlerinde propaganda yapmak üzere işçi heyetleri organize edecektir.

Taban komiteleri, işçi sınıfını otomotiv işçilerinin kavgası hakkında eğitme yoluyla otomotiv işçilerinin mücadelesine destek toplayabilirler. Otomotiv işçileri, mücadeleleri hakkındaki gerçekleri halka duyurarak, şirket basınının onlara “açgözlüler” ve “yanlış bilgilendirilmişler” diye saldıran propaganda yalanlarına karşı koyabilirler. İşçiler, şirketlerin ve UAW sendikasının haber tekelini kırmak için, Facebook gibi sosyal medya platformlarının gücünü kullanabilirler.

Otomotiv şirketleri, şirket basını ve UAW, otomotiv işçilerinin taviz vermeyi kabul etmesi gerektiğini; çünkü şirketlerin daha fazla kar etme “hak”kına sahip olduklarını iddia ediyorlar. Doğrusu, yerel polisten Obama yönetimine ve Demokratik ve Cumhuriyetçi partilere kadar, tüm siyaset kurumu, bu sözde “hak”kı korumak için kurulmuştur.

Kapitalizm altında, şirketlerin kar güdüsü, işçi sınıfının sosyal hakları (konut, sağlık hizmeti, eğitim, iş güvenliği, ulaşıma ve kültüre erişim ve diğerleri) ile çatışmaktadır. Kapitalizm altında, toplumun büyük çoğunluğunun ihtiyaçları, sermayenin çıkarlarına tabidir.

Sosyalist Eşitlik Partisi ve WSWS Otomotiv İşçileri Bülteni, işçi sınıfını, işçileri şirketlerin ve bir bütün olarak kapitalist kar sisteminin isteklerine tabi kılmaya çalışan sendikalardan ve tüm siyaset kurumundan bağımsız bir şekilde örgütleme mücadelesinin parçası olarak fabrika-taban komiteleri çağrısını yükseltiyor.

Otomotiv işçileri: eğer bu taleplerle hemfikirseniz, işyerinizde taban komitelerini kurma mücadelesine katılmanın zamanı gelmiştir. “Hayır” oyuyla birlikte, Chrysler işçileri inisiyatifi ele geçirdiler fakat şimdiki görev onu ileriye taşımaktır. Bir “bekle ve gör” yaklaşımı, felaket olacaktır. Kaybedecek zaman yok.

Bir taban komitesine katılmak ya da taban komitesi kurmak ve işyerinizde WSWS Otomotiv İşçileri Bülteni’nin etkin bir taraftarı olmak için bugün Bülten’e kayıt olun.



Telif Hakkı 1998-2015, Dünya Sosyalist Web Sitesi, Bütün hakları saklıdır